Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 116

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Klippan, Majorna, Göteborg 2002-02-28
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-08
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-09-02
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-04
Knölsvan Röda sten, Göteborgs hamn 2002-01-02
Grågås Välen, Göteborg  2002-02-04
Kanadagås Välen, Göteborg  2002-02-04
Vitkindad gås Björlanda kile, Hisingen 2002-08-16
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Kricka Torslandaviken 2002-04-11
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-02
Brunand Torslandaviken 2002-02-04
Vigg Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Ejder Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-10
Knipa Välen, Göteborg 2002-02-04
Salskrake Torslandaviken 2002-02-04
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-09-02
Duvhök Arendalstippen, Hisingen 2002-02-04
Ormvråk Torslandaviken 2002-02-04
Fiskgjuse Slottsskogen, Göteborg 2002-07-13
Tornfalk Gullbergsmotet, Göteborg 2002-02-01
Stenfalk Torslandaviken 2002-09-02
Fasan Järnbrottsmotet, Göteborg 2002-03-10
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Sothöna Göteborgs fiskhamn 2002-02-04
Strandskata Nya varvet, Göteborg 2002-04-10
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-18
Tofsvipa Torslandaviken 2002-03-18
Kustsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-11
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Storspov Välen, Göteborg 2002-07-08
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Rödbena Torslandaviken 2002-04-11
Gluttsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Skogssnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Grönbena Välen, Göteborg 2002-07-08
Drillsnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Dvärgmås Torslandaviken 2002-09-02
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Fiskmås Göteborgs fiskhamn  2002-01-10
Silltrut Nya varvet, Göteborg 2002-04-10
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Kentsk tärna Björlanda kile, Hisingen 2002-08-22
Fisktärna Klippan, Majorna, Göteborg 2002-06-07
Tamduva Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Kattuggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Tornseglare Ekmansgatan, Göteborg 2002-05-21
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Större hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Sånglärka Välen, Göteborg 2002-02-04
Backsvala Torslandaviken 2002-09-02
Ladusvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Hussvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-04-11
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Gulärla Torslandaviken 2002-09-02
Sädesärla Ekmansgatan, Göteborg 2002-04-23
Gärdsmyg Klippan, Majorna, Göteborg 2002-03-15
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Koltrast Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-08-05
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Ärtsångare Nya varvet, Göteborg 2002-05-06
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Trädgårdssångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Svarthätta Klippan, Majorna, Göteborg 2002-07-27
Grönsångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Gransångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Kungsfågel Nya varvet, Göteborg 2002-05-12
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Entita Nya varvet, Göteborg 2002-03-01
Blåmes Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Trädkrypare Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Skata Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Kaja Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Kråka Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Stare Välen, Göteborg  2002-02-04
Gråsparv Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Bergfink Nya varvet, Göteborg 2002-03-01
Grönfink Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Steglits Välen, Göteborg  2002-02-04
Hämpling Nya varvet, Göteborg 2002-05-06
Domherre Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Gulsparv Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-11