Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 81

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Skäggdopping Askimsviken, Göteborg 2002-03-10
Storskarv Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Gråhäger Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Knölsvan Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Sångsvan Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-09
Kanadagås Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Gravand Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-10
Gräsand Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Brunand Torslandaviken 2002-02-09
Vigg Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Ejder Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Knipa Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Salskrake Torslandaviken 2002-02-09
Småskrake Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Storskrake Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Duvhök Välen, Göteborg 2002-03-05
Sparvhök Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Ormvråk Knapegården, Askim 2002-01-30
Fjällvråk Högsbohöjd, Göteborg 2002-02-18
Tornfalk Knapegården, Askim 2002-01-30
Fasan Sisjöns golfbana, Mölndal 2002-01-31
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Sothöna Torslandaviken 2002-02-09
Strandskata Askimsviken, Göteborg 2002-03-10
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-05
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Skrattmås Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Fiskmås Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Gråtrut Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Tamduva Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Skogsduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-10
Ringduva Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Turkduva Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Gröngöling Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Spillkråka Stora Amundön, Askim 2002-03-05
Större hackspett Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-31
Sånglärka Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-03-10
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Sidensvans Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Gärdsmyg Önnered, Göteborg 2002-02-03
Rödhake Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-31
Koltrast Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-31
Björktrast Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-31
Kungsfågel Välen, Göteborg 2002-03-05
Entita Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Talltita Välen, Göteborg 2002-03-05
Tofsmes Välen, Göteborg 2002-03-05
Svartmes Önnered, Göteborg 2002-02-03
Blåmes Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Talgoxe Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Nötväcka Högsbohöjd, Göteborg 2002-02-07
Trädkrypare Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-02-05
Nötskrika Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Skata Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Kaja Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Kråka Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Korp Knapegården, Askim 2002-01-30
Stare Välen, Göteborg 2002-03-05
Gråsparv Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-31
Pilfink Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-02-05
Bofink Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Bergfink Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Grönfink Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30
Steglits Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Grönsiska Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-31
Gråsiska Fiskebäck, Göteborg 2002-02-03
Stenknäck Högsbohöjd, Göteborg 2002-02-18
Gulsparv Högsbohöjd, Göteborg 2002-01-30