LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Nils Abrahamsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Prutgås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom 1 ex Kråk udden, Hönö 2012-02-21
Smådopping 1 Säveåns mynning 2012-01-27
Skäggdopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Havsörn 1 Nordreälvstranden 2012-02-19
Brun kärrhök
Blå kärrhök 1 Kalshed 2012-01-25
Duvhök 1 Botan 2012-01-29
Sparvhök 1 Kalshed 2012-01-30
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk 1 Bärby 2012-01-24
Rörhöna
Sothöna
Trana 2 Gunnesby 2012-03-25
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa 1 Gunnesby 2012-02-19
Sandlöpare
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Dvärgbeckasin 3 Hökälla 2012-01-26
Enkelbeckasin 2 Hökälla 2012-01-26
Morkulla
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Kustlabb
Storlabb
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås 1 Klippan 2012-01-26
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 Fiskhamnen 2012-01-26
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv 1 Torslandaviken 2012-02-17
Kattuggla 1 Mulered, Säve 2012-02-25
Hornuggla 1 Hönö kyrkogård 2012-02-21
Tornseglare
Gröngöling 2 Botan 2012-01-30
Spillkråka 2 Ugglemossen 2012-03-27
Större hackspett
Trädlärka 8 Tumlehed 2012-01-25
Sånglärka 7 Arendalsudden 2012-02-20
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka 2 Mudderdammen 2012-02-10
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla 1 Prästabäcken, Mölndal 2012-01-30
Sädesärla
Sidensvans 5 Kalshed 2012-01-25
Strömstare 2 grevedämmet 2012-01-29
Gärdsmyg 2 Hökälla 2012-01-26
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Vassångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel 2 Ugglemossen 2012-03-27
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Entita
Talltita 1 Issjön 2012-01-30
Tofsmes 1 Issjön 2012-01-30
Svartmes 3 Issjön 2012-01-30
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare 2 Hökälla 2012-01-26
Törnskata
Varfågel 1 Mulered 2012-01-23
Nötskrika 3 Botan 2012-01-29
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare 250 Kalshed 2012-01-24
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska 5 Eklanda 2012-01-30
Bändelkorsnäbb
Domherre
Gulsparv
Sävsparv



Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Nilgås 7/59
Gravand 50/59
Snatterand 42/59
Årta 41/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustsnäppa 29/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Mindre hackspett 47/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Ringtrast 37/59
Rödvingetrast 48/59
Gräshoppsångare 37/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Mindre flugsnappare 15/59
Stjärtmes 45/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Steglits 50/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Stenknäck 48/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59