LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Silke Klick

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-03
Sångsvan 15 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Sädgås 19 ex Stora Amundö 2012-11-07
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Kanadagås 5 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Vitkindad gås 9 ex Välen, Gbg 2012-04-19
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-12
Gravand 2 ex Välen, Gbg 2012-04-19
Bläsand 6 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-06
Snatterand 1 ex Rågskär 2012-03-31
Kricka 1 ex Välen, Gbg 2012-01-28
Gräsand 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Stjärtand 1 ex Stora dammen 2012-02-22
Årta 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2012-04-16
Skedand 1 ex Stora dammen 2012-01-05
Brunand 1 ex Karholmsdammen 2012-01-06
Vigg 1 ex Väle n, Gbg 2012-05-19
Bergand 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-17
Ejder 1 ex Askimsviken 2012-01-03
Alfågel 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Sjöorre 1 ex Risholmsudden 2012-01-21
Svärta 7 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-17
Knipa 1 ex Askimsviken 2012-01-03
Salskrake 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Småskrake 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-04
Storskrake 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-04
Tjäder 1 ex Hålemyst 2012-03-25
Fasan 1 ex Risholmen 2012-01-21
Smålom 9 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-17
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-06
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2012-01-05
Skäggdopping 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö 2012-11-07
Svarthalsad dopping 1 ex Karholmsdammen 2012-04-28
Svarthakedopping 2 ex Karholmsdammen 2012-04-28
Stormfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-18
Grålira 1 ex Kråkudden , Hönö 2012-09-14
Havssula 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-17
Storskarv 1 ex Askimsviken 2012-01-03
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-28
Rördrom 1 ex Syrhåladammen 2012-02-12
Gråhäger 1 ex Säveåns myn ning, Gbg 2012-05-19
Bivråk 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-06-01
Röd glada 1 ex Brudarebacken , Gbg 2012-08-14
Havsörn 1 ex Rivö fjord 2012-01-28
Brun kärrhök 1 ex Hårssjön 2012-04-12
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Sparvhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Ormvråk 1 ex Amhult 2012-01-28
Fjällvråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-28
Fiskgjuse 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Tornfalk 1 ex Amhult 2012-01-28
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-12
Pilgrimsfalk 1 ex Rivö fjord 2012-01-28
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-17
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2012-09-09
Rörhöna 1 ex Slottskogen 2012-01-05
Sothöna 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-04
Trana 1 ex Hårssjön 2012-05-21
Strandskata 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-04-06
Skärfläcka 1 ex Askim strand 2012-05-11
Mindre strandpipare 3 ex Rörskär 2012-04-13
Större strandpipare 2 ex Karholmsdammen vadarstranden 2012-04-28
Ljungpipare 1 ex Mudderdammen 2012-05-19
Kustpipare 7 ex Galt erö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-29
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2012-03-02
Kustsnäppa 9 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Småsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2012-09-03
Mosnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-05-20
Spovsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-07-28
Skärsnäppa 5 ex Bolleskären, Hönö 2012-04-06
Kärrsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-07-28
Brushane 1 ex Galterö , Gbg:s södra skärgård 2012-07-29
Dvärgbeckasin 1 ex Prästabäcken 2012-02-15
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Dubbelbeckasin 1 ex Välen , Gbg 2012-10-04
Morkulla 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-03
Myrspov 1 ex Askimsviken 2012-04-11
Storspov 1 ex Stora Amundö 2012-04-19
Svartsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-08-08
Rödbena 1 ex Stora Amundö 2012-04-08
Gluttsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-04-19
Skogssnäppa 1 ex Västra dammen Hills golfbana 2012-04-11
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2012-05-11
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-05-07
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-12
Fjällabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Storlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Dvärgmås 3 ex Karholmsdammen 2012-05-17
Skrattmås 1 ex Göta älv 2012-01-05
Fiskmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-05
Silltrut 1 ex Ringön, Hisingen 2012-03-31
Gråtrut 1 ex Hönö huvud 2012-01-28
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen 2012-01-27
Havstrut 1 ex Askimsviken 2012-01-03
Tretåig mås 3 ex Askimsviken 2012-01-03
Kentsk tärna 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-04-06
Fisktärna 2 ex Dotevik 2012-04-15
Silvertärna 1 ex Mudderdammen 2012-04-25
Sillgrissla 1 ex Askimsviken 2012-01-03
Tordmule 1 ex Risholmsviken 2012-01-06
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-28
Alkekung 1 Askimsviken 2012-11-04
Lunnefågel 1 ex Kr åkudden, Hönö 2012-10-17
Tamduva 1 ex Bjurslätt 2012-01-28
Skogsduva 1 ex Knapegårdsskogen 2012-05-16
Ringduva 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Turkduva 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-05
Gök 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-10
Berguv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-01-21
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-04-06
Jorduggla 1 ex Rödbo, Hisingen 2012-05-07
Nattskärra 1 ex Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Tornseglare 1 ex Karholmsdammen 2012-05-17
Göktyta 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-19
Gröngöling 1 ex Stora Amundö 2012-01-15
Spillkråka 1 ex Mellersta dammarna, Hills golfbana 2012-04-21
Större hackspett 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-05
Mindre hackspett 1 ex Knapegårdsskogen 2012-04-23
Trädlärka 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-10-06
Sånglärka 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Berglärka 5 ex Tors landaviken 2012-11-24
Backsvala 1 ex Karholsdammen 2012-05-17
Ladusvala 1 ex Balltorps våtmark 2012-04-16
Hussvala 1 ex Balltorps våtmark 2012-04-16
Trädpiplärka 1 ex Hills Golfbana 2012-04-29
Ängspiplärka 1 ex Mudderdammen 2012-02-12
Rödstrupig piplärka 1 ex Brudar ebacken, Gbg 2012-09-06
Skärpiplärka 1 ex Lappesand, Hönö 2012-01-21
Vattenpiplärka 1 ex ärtholmarna 2012-12-02
Gulärla 6 ex Välen, Gbg 2012-05-11
Forsärla 1 ex Prästabäcken 2012-02-02
Sädesärla 1 ex Askimsbadet 2012-03-28
Sidensvans 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-05
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-28
Gärdsmyg 1 ex Prästabäcken 2012-01-24
Järnsparv 1 ex Sudda, Hönö 2012-01-28
Rödhake 1 ex Östra Trollåsen 2012-01-02
Näktergal 1 ex Välen, Gbg 2012-05-15
Svart rödstjärt 2 ex Åbro, Mölndal 2012-04-17
Rödstjärt 1 ex Balls våtmark 2012-04-29
Buskskvätta 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-21
Svarthakad buskskvätta 1 ex Rörskär 2012-04-13
Stenskvätta 1 ex Välen, Gbg 2012-04-15
Ringtrast 3 ex Tråkärrsslätt 2012-04-12
Koltrast 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Björktrast 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Taltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-25
Rödvingetrast 1 ex Stolts hed 2012-04-05
Dubbeltrast 1 ex Mellersta ammarna Hills golfbana 2012-03-28
Gräshoppsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-05-24
Sävsångare 1 ex Utbyfältet 2012-05-26
Kärrsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-21
Rörsångare 1 ex Askimsviken 2012-05-15
Härmsångare 1 ex Knapegården, Askim 2012-05-16
Ärtsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-07
Törnsångare 1 ex Askimsviken 2012-05-15
Trädgårdssångare 1 ex Askimsviken 2012-05-15
Svarthätta 1 ex Knapegården, Askim 2012-04-23
Grönsångare 1 ex Hills Golfbana 2012-04-29
Gransångare 1 ex Hårssjön 2012-03-25
Lövsångare 1 ex Östra Trollåsen 2012-04-23
Kungsfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-05
Grå flugsnappare 1 ex Kobbehall, Askim 2012-05-09
Svartvit flugsnappare 1 ex Kobbehall, Askim 2012-04-29
Skäggmes 1 ex Sudda, Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 2 ex Hårssjön 2012-03-25
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-28
Tofsmes 1 ex Kobbehall, Askim 2012-02-05
Svartmes 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Blåmes 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Talgoxe 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Nötväcka 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Trädkrypare 1 ex Slottskogen 2012-01-05
Törnskata 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-05
Nötskrika 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-29
Skata 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Nötkråka 1 ex Bruda rebacken, Gbg 2012-09-06
Kaja 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Råka 1 ex Söderleden 2012-04-12
Kråka 10 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Korp 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Stare 3 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Gråsparv 1 ex Stora Amundö 2012-01-03
Pilfink 1 ex Eklanda, Mölndal 2012-01-03
Bofink 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Bergfink 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Grönfink 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Steglits 1 ex Slottskogen 2012-02-02
Grönsiska 1 ex Eklanda, Mölndal 2012-01-03
Hämpling 1 ex Tjälleviks mosse 2012-04-06
Vinterhämpling 1 ex Rörskär 2012-01-28
Gråsiska 1 ex Slottskogen 2012-01-28
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-06
Rosenfink 1 ex Stora oxhagen 2012-05-24
Domherre 1 ex Kobbehall, Askim 2012-01-02
Stenknäck 1 ex Kållered, Mölndal 2012-01-23
Gulsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2012-01-03
Sävsparv 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Sandlöpare 18/59
Myrsnäppa 11/59
Småspov 25/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59