LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Evamaria Ferm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 Askimsviken 2012-01-06
Sångsvan 10 Skogomedammen, Hökälla 2012-01-06
Spetsbergsgås 1 Uggledal, Askim 2012-01-07
Grågås 6 Välen 2012-01-06
Kanadagås 8 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Vitkindad gås 7 Välen 2012-03-11
Gravand 1 Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Bläsand 7 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-03-10
Snatterand 4 Balltorps våtmark, mölndal 2012-03-18
Kricka 1 Välen 2012-01-28
Gräsand 490 Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Stjärtand 1 Fågeldammen, Slottsskogen 2012-02-16
Årta 1 Skogomedammen, Hökälla 2012-04-21
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Brunand 58 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Vigg 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Ejder 6 Jungfruviken, Hönö 2012-01-21
Alfågel 2 Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-01-28
Svärta 6 Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Knipa 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Salskrake 1 Askimsviken 2012-01-06
Småskrake 4 Askimsviken 2012-01-06
Storskrake 7 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Tjäder 1 Hålemyst, Knipeflågsbergen 2012-03-17
Fasan 1 Hammerberget, Askim 2012-01-07
Smålom 1 Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Storlom 6 Kråkudden, Hönö 2012-04-06
Smådopping 2 Säveåns mynning 2012-01-28
Skäggdopping 1 Askimsviken 2012-01-06
Stormfågel 1 Kråkudden, Hönö 2012-09-08
Havssula 1 Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Storskarv 13 Askimsviken 2012-01-06
Toppskarv 1 Bolleskären, Hönö 2012-01-28
Rördrom 1 ex Syrhåladammen, TOrslandaviken 2012-02-12
Gråhäger 1 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Havsörn 1 Svinholmarna, Rivö fjord 2012-01-28
Brun kärrhök 1 Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-08
Blå kärrhök 1 Säve by, Hisingen 2012-01-22
Duvhök 1 Kråkudden, Hönö 2012-01-28
Sparvhök 1 Bärby Övergård, Säve 2012-01-28
Ormvråk 1 Fässbergsmotet, Mölndal 2012-01-07
Fjällvråk 1 Hökälla 2012-01-28
Fiskgjuse 1 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-05-20
Tornfalk I Risholmen, Torslandaviken 2012-01-06
Stenfalk 1 Flatholmen, Torslandaviken 2012-04-06
Pilgrimsfalk 1 Svinholmarna, Rivö fjord 2012-01-28
Vattenrall 1 Välen, Gbg 2012-02-19
Småfläckig sumphöna 1 Välen, Gbg 2012-09-09
Rörhöna 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Sothöna 5 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Trana 2 Sisjön, Mölndal 2012-03-18
Strandskata 2 Kalvsund 2012-03-10
Skärfläcka 1 Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 Välen 2012-04-21
Större strandpipare 3 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-05-04
Ljungpipare 6 Galterö 2012-07-29
Kustpipare 6 Galterö 2012-07-29
Tofsvipa 1 Välen, Gbg 2012-02-19
Kustsnäppa 6 Galterö 2012-07-29
Småsnäppa 2 Välen, Gbg 2012-09-05
Spovsnäppa 3 Galterö 2012-07-29
Skärsnäppa 1 Vitskär, Hake fjord 2012-01-06
Kärrsnäppa 5 Kråkudden 2012-07-11
Brushane 1 Galterö 2012-07-29
Dvärgbeckasin 1 Prästabäcken, Mölndal 2012-02-05
Enkelbeckasin 1 Välen 2012-01-06
Morkulla 1 Slingan, Hönö kyrkogård 2012-01-28
Myrspov 4 Galterö 2012-07-29
Storspov 6 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Rödbena 1 Styrsö 2012-04-01
Gluttsnäppa 3 Galterö 2012-07-29
Skogssnäppa 1 Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-15
Grönbena 4 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-05-04
Drillsnäppa 1 Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-20
Roskarl 1 Kråkudden, Hönö 2012-09-08
Dvärgmås 3 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-05-04
Skrattmås 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Fiskmås 2 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-21
Silltrut 2 Kråkudden, Hönö 2012-04-06
Gråtrut 3 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Vitvingad trut 1 Fiskhamnen, GBG 2012-01-28
Havstrut 1 Askimsviken 2012-01-06
Tretåig mås 2 Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Kentsk tärna 2 Lammholmssviken, Öckerö 2012-04-03
Fisktärna 2 Askimsviken 2012-04-21
Silvertärna 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Sillgrissla 1 Askimsviken 2012-01-06
Tordmule 3 Torslandaviken 2012-01-06
Tobisgrissla 2 Kråkudden, Hönö 2012-01-28
Alkekung 1 Kråkudden, Hönö 2012-11-18
Tamduva 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-04
Skogsduva 2 Torslanda Hög 2012-01-29
Ringduva 12 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Turkduva 1 Älvsborgsgatan, Gbg 2012-01-28
Gök 1 Brukshundsklubben, Mölndal 2012-05-20
Berguv 2 Göteborgs kommun 2012-01-06
Sparvuggla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Kattuggla 1 Välen 2012-01-06
Lappuggla 1 Ugglemossen, Knipeflågsbergen 2012-04-02
Hornuggla 1 Hönö kyrkogård 2012-02-25
Jorduggla 1 Torslandaviken 2012-05-04
Nattskärra 2 Rävekärrs Långevatten, Mölndal 2012-06-05
Tornseglare 1 Krokslätt, Mölndal 2012-05-21
Kungsfiskare 1 Välen, Gbg 2012-09-08
Göktyta 2 Hills golfbana, Mölndal 2012-07-03
Gröngöling 1 Vitsippsdalen, GBT 2012-03-01
Spillkråka 1 Klippans naturreservat, Björketorp 2012-02-26
Större hackspett 1 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Mindre hackspett 1 Grevedämmet, Mölndal 2012-03-18
Trädlärka 6 Tumlehed, Torslanda 2012-01-29
Sånglärka 1 Bärby Övergård, Säve 2012-01-28
Berglärka 4 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-11-18
Backsvala 36 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-05-04
Ladusvala 2 ex Balltorps våtmark 2012-04-15
Hussvala 1 Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-05
Trädpiplärka 1 Hills golfbana, Mölndal 2012-06-15
Ängspiplärka 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-01-29
Skärpiplärka 1 Lappesand, Hönö 2012-01-21
Vattenpiplärka 1 Ärtholmarna, Hönö 2012-12-02
Gulärla 2 Torslandaviken 2012-05-04
Forsärla 1 Prästabäcken 2012-02-05
Sädesärla 2 Styrsö 2012-04-01
Sidensvans 18 Krokslätt, Mölndal 2012-01-15
Strömstare 2 Grevedämmet, Mölndal 2012-01-28
Gärdsmyg 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Järnsparv 1 Sudda, Hönö 2012-01-28
Rödhake 2 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Näktergal 3 Torslandaviken 2012-05-20
Rödstjärt 1 Hanne Tjälleviks mosse, Hönö 2012-09-16
Buskskvätta 2 Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-06
Svarthakad buskskvätta 1 Rörskär, Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 1 ex Välen 2012-04-15
Ringtrast 1 Brudarebacken 2012-10-13
Koltrast 2 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Björktrast 7 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Taltrast 1 Stora Amundö 2012-03-21
Rödvingetrast 2 Sisjöns skjutfält 2012-04-12
Dubbeltrast 2 Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-08
Gräshoppsångare 1 Stora oxhagen 2012-06-06
Vassångare 1 Nolviks kile, Björlanda 2012-06-14
Sävsångare 1 Stora oxhagen 2012-05-30
Kärrsångare 1 Åbro Industriområde, Mölndal 2012-06-05
Rörsångare 1 Hårssjön, Mölndal 2012-05-06
Härmsångare 1 Vitsippsdalen, Göteborgs botaniska trädgård 2012-06-07
Ärtsångare 1 Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-06
Törnsångare 1 Karholmsdammen, Torslandaviken 2012-05-04
Trädgårdssångare 1 Hårssjön, Mölndal 2012-05-06
Svarthätta 2 Hårssjön, Mölndal 2012-05-06
Grönsångare 2 Håle dal, Härryda 2012-05-06
Gransångare 1 Hårssjön, Mölndal 2012-03-25
Lövsångare 1 Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-06
Kungsfågel 1 Hönö kyrkogård 2012-01-21
Grå flugsnappare 1 Hårssjön, Mölndal 2012-05-06
Svartvit flugsnappare 3 Hårssjön, Mölndal 2012-05-06
Skäggmes 1 Sudda, Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 2 Hålemyst, Knipeflågsbergen 2012-03-17
Entita 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Talltita 1 Hönö kyrkogård 2012-01-28
Tofsmes 2 Klippans naturreservat, Björketorp 2012-02-26
Svartmes 1 Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-26
Blåmes 2 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Talgoxe 1 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Nötväcka 1 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Trädkrypare 1 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Törnskata 1 Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel 1 Välen 2012-01-06
Nötskrika 1 Välen 2012-01-06
Skata 10 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Nötkråka 1 Brudarebacken, Gbg 2012-09-09
Kaja 1 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Råka 7 Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Kråka 1 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Korp 2 Hönö kyrkogård 2012-01-21
Stare 3 Skogomedammen, Hökälla 2012-01-06
Gråsparv 5 Marielundsgatan, Mölndal 2012-01-01
Pilfink 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Bofink 1 Högenvägen, Kållered 2012-01-22
Bergfink 1 Mölndals sjukhus 2012-01-07
Grönfink 8 Krokslätt, Mölndal 2012-01-01
Steglits 9 ex Högen, Kållered 2012-03-04
Grönsiska 20 Kungssten, Göteborg 2012-01-21
Hämpling 1 Tjälleviks mosse, Hönö 2012-04-06
Vinterhämpling 2 Södskärsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 10 Slottsskogen, Gbg 2012-01-28
Snösiska 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-02-19
Bändelkorsnäbb 13 Lillhagsparken 2012-01-06
Mindre korsnäbb 2 Hönö kyrkogård 2012-02-25
Rosenfink 2 Stora oxhagen 2012-05-30
Domherre 5 Krokslättsgatan, Mölndal 2012-01-01
Stenknäck 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-02
Gulsparv Bärby Övergård, Säve 2012-01-28
Sävsparv 1 Bärby Övergård, Säve 2012-01-28Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Sandlöpare 18/59
Mosnäppa 31/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Hökuggla 23/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59