LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Martin Hammar

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Torslandaviken 2012-03-03
Sångsvan 2 ex Billdals skärgård 2012-03-28
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-09
Grågås 1 ex Torslandaviken 2012-03-03
Kanadagås 4 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Vitkindad gås 4 ex St ora Amundö 2012-06-07
Kricka 2 ex Torslandaviken 2012-03-03
Gräsand 10 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-06
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Brunand 5 ex Torslandaviken 2012-03-03
Vigg 2 ex Torslandaviken 2012-03-03
Ejder 10 ex Torslandaviken 2012-03-03
Knipa 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-17
Salskrake 2 ex Torslandaviken 2012-03-03
Småskrake 2 ex Torslandaviken 2012-03-03
Storskrake 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Fasan 1 ex Billdals skärgård 2012-03-28
Smådopping 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-03-03
Skäggdopping 3 ex Torslandaviken 2012-03-03
Storskarv 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-17
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2012-02-16
Duvhök 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Ormvråk 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-02-02
Tornfalk 1 ex Järnb rott, Västra Frölunda 2012-01-09
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-03-06
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Sothöna 1 ex Välen, Gbg 2012-05-15
Strandskata 2 ex Torslandaviken 2012-03-03
Tofsvipa 2 ex Öxnäs, Säve 2012-03-03
Rödbena 4 ex Välen, Gbg 2012-06-07
Skrattmås 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-17
Fiskmås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Silltrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-05-28
Gråtrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-17
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-29
Havstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-17
Fisktärna 1 ex Stora Amundö 2012-06-07
Tamduva 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2012-03-03
Ringduva 10 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Berguv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-03-03
Kattuggla 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-03-03
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Tornseglare 4 ex Stora Amundö 2012-06-07
Gröngöling 1 ex Sl ottsskogen, Gbg 2012-03-23
Större hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Sånglärka 6 ex Torslandaviken 2012-03-03
Ladusvala 8 ex Stora Amundö 2012-06-07
Hussvala 1 ex Stora Amundö 2012-06-07
Sädesärla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-21
Sidensvans 20 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Gärdsmyg 1 ex Billdals skärgård 2012-06-14
Rödhake 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-15
Koltrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-12
Björktrast 15 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Kärrsångare 1 ex Stora Amundö 2012-06-07
Rörsångare 2 ex Stora Amundö 2012-06-07
Törnsångare 1 ex Stora Amundö 2012-06-07
Grönsångare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-06-17
Gransångare 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-21
Lövsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-06-07
Kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-15
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Blåmes 10 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Talgoxe 10 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Nötväcka 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-02-16
Nötskrika 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Skata 5 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Kaja 4 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Kråka 5 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-13
Korp 2 ex Öxnäs, Säve 2012-03-03
Stare 1 ex Öxnäs, Säve 2012-03-03
Gråsparv 5 ex Slot tsskogen, Gbg 2012-01-07
Pilfink 3 ex slottsskogen 2012-01-07
Bofink 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Grönfink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-07
Grönsiska 2 ex Välen, Gbg 2012-02-16
Hämpling 2 ex Stora Amundö 2012-06-07
Gulsparv 1 ex Billdals skärgård 2012-06-28
Sävsparv 1 ex Stora Amundö 2012-06-07Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Gravand 50/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Årta 41/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Brun kärrhök 49/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Sparvhök 54/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Mindre strandpipare 47/59
Större strandpipare 49/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dvärgbeckasin 38/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tordmule 50/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Turkduva 51/59
Gök 46/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Spillkråka 49/59
Mindre hackspett 47/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Backsvala 49/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Ängspiplärka 53/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Forsärla 46/59
Strömstare 47/59
Järnsparv 51/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Buskskvätta 48/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Stenskvätta 50/59
Ringtrast 37/59
Taltrast 51/59
Rödvingetrast 48/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Trädgårdssångare 44/59
Svarthätta 51/59
Lundsångare 1/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Skäggmes 44/59
Stjärtmes 45/59
Talltita 41/59
Tofsmes 46/59
Trädkrypare 55/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Bergfink 48/59
Gulhämpling 1/59
Steglits 50/59
Vinterhämpling 39/59
Gråsiska 56/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Domherre 56/59
Stenknäck 48/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59