LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Björn Dellming

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Vigg
Ejder
Knipa
Storskrake
Fasan
Smådopping 1 Säveån, Olskroken 2012-09-12
Storskarv
Gråhäger
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Tofsvipa
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skrattmås 1 ex Backadalen, Hisingen 2012-01-01
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut 3 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut
Havstrut
Fisktärna
Tamduva 8 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Skogsduva
Ringduva 6 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Turkduva 1 ex Påve lund, Gbg 2012-01-01
Gök
Lappuggla
Tornseglare
Gröngöling
Större hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake 1 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast 1 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Björktrast 1 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Taltrast
Rörsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Svartvit flugsnappare
Entita
Blåmes 3 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Talgoxe 4 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Nötväcka
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Nötskrika
Skata 2 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Kaja 1 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Kråka 1 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Korp
Stare
Gråsparv 4 ex Påvelund, Gbg 2012-01-01
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits 2 Partihallarna, Göteborg 2012-09-12
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Brunand 52/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Salskrake 49/59
Småskrake 55/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Skäggdopping 55/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Pilgrimsfalk 52/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dvärgbeckasin 38/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tordmule 50/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Kattuggla 54/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Spillkråka 49/59
Mindre hackspett 47/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Forsärla 46/59
Sidensvans 54/59
Strömstare 47/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Ringtrast 37/59
Rödvingetrast 48/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Trädgårdssångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Kungsfågel 56/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Stjärtmes 45/59
Talltita 41/59
Tofsmes 46/59
Svartmes 50/59
Trädkrypare 55/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Varfågel 54/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Bergfink 48/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59