LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Simon Bäck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-15
Sångsvan 30 ex Stensjön, Mölndal 2012-02-10
Grågås 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Kanadagås 5 ex Svartemosse, Biskopsgården 2012-05-20
Vitkindad gås 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Gravand 4 ex Stora Amundö 2012-03-21
Kricka 2 ex Stora Amundö 2012-03-21
Gräsand 3 ex backaplan 2012-01-05
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-26
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Vigg 4 ex Lundbyhamnen, Hisingen 2012-01-10
Ejder 20 ex Kr åkudden, Hönö 2012-06-09
Sjöorre 3 Brevik,Öckerö 2012-11-12
Knipa 2 ex Lundbyhamnen, Hisingen 2012-01-10
Småskrake 2 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Storskrake 11 ex Lundbyhamnen, Hisingen 2012-01-10
Fasan 2 ex Välen, Gbg 2012-06-19
Storlom 3 ex Västra Nedsjön, Hindås 2012-06-05
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-13
Skäggdopping 1 ex Landvettersjön 2012-05-30
Havssula 2 Brevik,Öckerö 2012-11-12
Storskarv 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-03-20
Gråhäger 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-29
Brun kärrhök 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Duvhök 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-05
Sparvhök 1 ex Helgered, Björlanda 2012-05-20
Ormvråk 1 ex Brantingsmotet, Hisingen 2012-01-06
Fiskgjuse 1 Långströmsparken,Hisingen 2012-05-26
Tornfalk 1 ex Olskroksmotet 2012-01-11
Lärkfalk 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-21
Vattenrall 1 Hökälla, Hisingen 2012-05-22
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Sothöna 2 ex Lundbyhamnen, Hisingen 2012-01-10
Strandskata 2 ex Stora Amundö 2012-03-21
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Större strandpipare 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-06-09
Tofsvipa 10 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-15
Mosnäppa 4 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Brushane 2 Välen 2012-08-23
Dvärgbeckasin 19 Hökälladammen, Hisingen 2012-10-18
Enkelbeckasin 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-26
Morkulla 1 ex Ryamotet, Härryda 2012-06-19
Svartsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-06-19
Rödbena 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-26
Gluttsnäppa 4 Välen 2012-08-23
Grönbena 4 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-10
Drillsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Skrattmås 5 ex backaplan 2012-01-05
Fiskmås 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-03
Silltrut 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-03-31
Gråtrut 5 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Göte borgs fiskhamn 2012-01-27
Havstrut 1 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2012-01-10
Tretåig mås 4 Brevik,Öckerö 2012-11-19
Kentsk tärna 2 ex Lilla Varholmen 2012-06-24
Fisktärna 1 Ragnildsholmen, Hisingen 2012-06-07
Sillgrissla 1 Brevik,Öckerö 2012-11-13
Tordmule 1 Långe tånge,Öckerö 2012-11-19
Tamduva 15 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-02
Skogsduva 1 ex Hö källa, Hisingen 2012-05-29
Ringduva 5 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-02
Turkduva 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Gök 1 Sävholmen, Hisingen 2012-06-07
Kattuggla 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-03-05
Nattskärra 2 ex Slättås, Delsjöområdet 2012-06-29
Tornseglare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-20
Gröngöling 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-06
Spillkråka 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-03-30
Större hackspett 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-03
Mindre hackspett 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-06
Sånglärka
Backsvala 20 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-10
Ladusvala 3 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-10
Hussvala 5 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-19
Trädpiplärka 3 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-06-05
Ängspiplärka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Skärpiplärka 2 ex Kr åkudden, Hönö 2012-06-09
Gulärla 110 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-15
Forsärla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-02
Sädesärla 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Sidensvans 20 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-05
Gärdsmyg 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-06
Järnsparv 1 ex Klippans naturreser vat, Björketorp 2012-06-05
Rödhake 2 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Näktergal 1 Hökälla 2012-05-20
Rödstjärt 2 Långströmsparken, Hisingen 2012-05-24
Buskskvätta 1 Välen 2012-08-24
Stenskvätta 3 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Koltrast 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Björktrast 3 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-13
Taltrast 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-04-22
Rödvingetrast 1 Brevik,Öckerö 2012-11-04
Dubbeltrast 1 Brevik,Öckerö 2012-11-04
Gräshoppsångare 1 ex H ökälla, Hisingen 2012-05-29
Sävsångare 3 Stora Oxhagen, Hisingen 2012-06-07
Kärrsångare 1 Stora Oxhagen,Hisingen 2012-06-07
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Ärtsångare 1 ex Jättestensområdet, Hisingen 2012-05-08
Törnsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-10
Trädgårdssångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-15
Svarthätta 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-04-30
Grönsångare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-09
Gransångare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-04-03
Lövsångare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-04-22
Kungsfågel 2 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-28
Grå flugsnappare 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-06-05
Svartvit flugsnappare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-03
Stjärtmes 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-03-27
Entita 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-05
Tofsmes 3 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-05-22
Blåmes 4 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Talgoxe 5 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Trädkrypare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-08
Nötskrika 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-06-05
Skata 15 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Kaja 4 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-02
Råka 1 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2012-02-23
Kråka 15 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Korp 1 ex Grandalsmotet 2012-01-06
Stare 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-03-18
Gråsparv 4 Jättestensområdet, Hisingen 2012-05-24
Pilfink 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-02
Bofink 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-05
Bergfink 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-02-10
Grönfink 1 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Steglits 1 Brevik,Öckerö 2012-11-11
Grönsiska 2 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-05-13
Hämpling 2 ex Kr åkudden, Hönö 2012-06-09
Gråsiska 20 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2012-01-10
Bändelkorsnäbb 7 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-11
Tallbit 1 Brevik,Öckerö 2012-11-09
Domherre 4 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-01
Stenknäck 2 ex Långströmsparken, Hisingen 2012-01-06
Snösparv 3 Brevik,Öckerö 2012-11-04
Gulsparv 1 ex Helgered, Björlanda 2012-01-09
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Stjärtand 39/59
Brunand 52/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Svärta 38/59
Salskrake 49/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Pilgrimsfalk 52/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Mindre strandpipare 47/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Skogssnäppa 46/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Strömstare 47/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Ringtrast 37/59
Vassångare 21/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Talltita 41/59
Svartmes 50/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Varfågel 54/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59