LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Stefan Svanberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hökälla, Hisingen 2012-01-02
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2012-11-11
Sångsvan Välen, Gbg 2012-01-02
Sädgås Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Spetsbergsgås Billdalsvallen 2012-01-09
Bläsgås Stora Amundö 2012-04-16
Grågås Torslandaviken 2012-02-03
Kanadagås Välen, Gbg 2012-01-02
Vitkindad gås Stora Amundö 2012-03-23
Prutgås Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Nilgås Rörö 2012-04-21
Gravand Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-04
Bläsand Kråkudden, Hönö 2012-04-05
Snatterand Torslandaviken 2012-04-13
Kricka Sjöbacken 2012-02-03
Gräsand Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Stjärtand Göteborgs fiskhamn 2012-02-17
Årta Hökälla, Hisingen 2012-04-15
Skedand Skarvikshamnen, Hisingen 2012-01-29
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2012-02-03
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Bergand Kråkudden, Hönö 2012-09-17
Ejder Askims fjord 2012-02-03
Alfågel Kråkudden, Hönö 2012-03-04
Sjöorre Rivö fjord 2012-01-28
Svärta Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Knipa Välen, Gbg 2012-01-02
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Småskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Storskrake Välen, Gbg 2012-01-02
Tjäder Knipeflågsbergen, Partille 2012-03-30
Fasan Välen, Gbg 2012-01-02
Smålom Kråkudden, Hönö 2012-03-04
Storlom Kråkudden, Hönö 2012-04-05
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Skäggdopping Askims fjord 2012-02-03
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2012-03-29
Grålira Kråkudden, Hönö 2012-09-04
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2012-09-14
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2012-09-17
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-03-04
Storskarv Välen, Gbg 2012-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2012-02-26
Rördrom Torslandaviken 2012-02-12
Gråhäger Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Bivråk Välen, Gbg 2012-09-23
Röd glada Säveåns mynning, Gbg 2012-04-15
Havsörn Billdals skärgård 2012-02-03
Brun kärrhök Öxnäs, Säve 2012-04-15
Blå kärrhök Bärby Övergård, Säve 2012-02-04
Duvhök Välen, Gbg 2012-01-02
Sparvhök Välen, Gbg 2012-02-03
Ormvråk Välen, Gbg 2012-01-02
Fjällvråk Bärby Övergård, Säve 2012-02-04
Fiskgjuse Otterbäck, Askim 2012-04-15
Tornfalk Billdals skärgård 2012-01-09
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2012-09-02
Pilgrimsfalk Gasklockan, Göteborgs hamn 2012-01-22
Vattenrall Välen, Gbg 2012-02-10
Småfläckig sumphöna Välen, Gbg 2012-09-09
Rörhöna Torslandaviken 2012-02-03
Sothöna Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Trana Hårssjön 2012-03-30
Strandskata Kråkudden, Hönö 2012-03-04
Skärfläcka Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare Stora Amundö 2012-04-16
Större strandpipare
Ljungpipare Öxnäs, Säve 2012-04-15
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2012-07-31
Tofsvipa Välen, Gbg 2012-03-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-07-31
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2012-08-30
Småsnäppa Välen, Gbg 2012-09-02
Mosnäppa Torslandaviken 2012-05-02
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2012-02-26
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Brushane Torslandaviken 2012-04-20
Dvärgbeckasin Syrhåladammen, TOrslandaviken 2012-02-04
Enkelbeckasin Torslandaviken 2012-02-03
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2012-09-09
Morkulla Torslandaviken 2012-05-02
Myrspov Kråkudden, Hönö 2012-05-01
Småspov Torslandaviken 2012-04-25
Storspov Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svartsnäppa Torslandaviken 2012-05-02
Rödbena Torslandaviken 2012-04-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2012-04-22
Skogssnäppa Torslandaviken 2012-04-20
Grönbena Kråkudden, Hönö 2012-05-01
Drillsnäppa Torslandaviken 2012-04-23
Roskarl Kråkudden, Hönö 2012-08-30
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Kustlabb Rörö 2012-04-21
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2012-09-02
Storlabb Kråkudden, Hönö 2012-09-04
Svarthuvad mås Torslandaviken 2012-04-29
Dvärgmås Torslandaviken 2012-04-23
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Fiskmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Silltrut Säveåns mynning, Gbg 2012-03-24
Gråtrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2012-01-22
Havstrut Välen, Gbg 2012-01-02
Tretåig mås Skarvikshamnen, Hisingen 2012-01-04
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2012-03-25
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-13
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2012-05-01
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2012-02-26
Tordmule Kråkudden, Hönö 2012-02-26
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2012-02-26
Alkekung Kråkudden, Hönö 2012-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Tamduva Välen, Gbg 2012-01-02
Skogsduva Öxnäs, Säve 2012-03-04
Ringduva Välen, Gbg 2012-01-02
Turkduva Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-04
Gök Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-25
Berguv Torslandaviken 2012-04-23
Hökuggla Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla Välen, Gbg 2012-01-02
Kattuggla Välen, Gbg 2012-02-03
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-02-26
Jorduggla Askims fjord 2012-04-14
Nattskärra Store mosse, Sisjöns skjutfält 2012-09-10
Tornseglare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-25
Kungsfiskare Välen, Gbg 2012-09-08
Göktyta Hills Golfbana 2012-06-26
Gröngöling Välen, Gbg 2012-01-02
Spillkråka Ugglemossen, Partille 2012-03-18
Större hackspett Välen, Gbg 2012-01-02
Mindre hackspett Ugglemossen, Partille 2012-03-18
Trädlärka Tumlehed, Torslanda 2012-02-04
Sånglärka Bärby Övergård, Säve 2012-02-04
Berglärka Rörö 2012-11-01
Backsvala Torslandaviken 2012-04-18
Ladusvala Torslandaviken 2012-04-20
Hussvala Torslandaviken 2012-04-25
Trädpiplärka Stora Amundö 2012-04-26
Ängspiplärka Stora Amundö 2012-03-23
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2012-09-10
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2012-02-26
Vattenpiplärka Rävholmen, Hönö 2012-12-20
Gulärla Torslandaviken 2012-04-23
Forsärla Prästabäcken 2012-02-17
Sädesärla Kråkudden, Hönö 2012-03-25
Sidensvans Välen, Gbg 2012-01-02
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2012-02-17
Gärdsmyg Torslandaviken 2012-02-03
Järnsparv Smithska udden, Gbg 2012-02-03
Rödhake Välen, Gbg 2012-01-02
Näktergal Torslandaviken 2012-06-04
Svart rödstjärt Skarvikshamnen, Hisingen 2012-04-30
Rödstjärt Fiskebäck, Gbg 2012-04-24
Buskskvätta Torslandaviken 2012-05-02
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta Öxnäs, Säve 2012-04-15
Ringtrast Torslandaviken 2012-04-22
Koltrast Välen, Gbg 2012-01-02
Björktrast Välen, Gbg 2012-01-02
Taltrast Torslandaviken 2012-02-03
Rödvingetrast Hårssjön 2012-03-30
Dubbeltrast Hårssjön 2012-03-30
Gräshoppsångare Trädet, Säve, Hisingen 2012-06-06
Sävsångare Stora oxhagen 2012-06-06
Kärrsångare Stora oxhagen 2012-06-06
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-02
Härmsångare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-25
Ärtsångare Stora Amundö 2012-04-26
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2012-05-04
Trädgårdssångare Torslandaviken 2012-06-04
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-20
Grönsångare Hönö kyrkogård 2012-05-01
Gransångare Hårssjön 2012-03-30
Lövsångare Torslandaviken 2012-04-20
Kungsfågel Smithska udden, Gbg 2012-02-10
Grå flugsnappare Stora Amundö 2012-08-03
Mindre flugsnappare Björnekullarna, Partille 2012-06-13
Svartvit flugsnappare Hönö kyrkogård 2012-05-01
Skäggmes Torslandaviken 2012-02-16
Stjärtmes Hårssjön 2012-03-30
Entita Stora Amundö 2012-02-03
Talltita Vättlefjäll, Bergum 2012-02-17
Tofsmes Fiskebäck, Gbg 2012-01-22
Svartmes Vättlefjäll, Bergum 2012-02-17
Blåmes Välen, Gbg 2012-01-02
Talgoxe Välen, Gbg 2012-01-02
Nötväcka Välen, Gbg 2012-01-02
Trädkrypare Smithska udden, Gbg 2012-02-10
Törnskata Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-25
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Välen, Gbg 2012-01-02
Nötskrika Smithska udden, Gbg 2012-02-03
Skata Välen, Gbg 2012-01-02
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2012-10-23
Kaja Fiskebäck, Gbg 2012-01-02
Råka Lagmansholmen, Säve 2012-03-11
Kråka Välen, Gbg 2012-01-02
Korp Billdals skärgård 2012-01-09
Stare Haga kile, Askim 2012-01-09
Gråsparv Stora Amundö 2012-02-03
Pilfink Smithska udden, Gbg 2012-02-03
Bofink Tumlehed, Torslanda 2012-02-04
Bergfink Ugglemossen, Partille 2012-03-18
Grönfink Välen, Gbg 2012-01-02
Steglits Hönö kyrkogård 2012-02-26
Grönsiska Smithska udden, Gbg 2012-02-03
Hämpling Stora Amundö 2012-03-23
Vinterhämpling Rörö 2012-04-21
Gråsiska Välen, Gbg 2012-01-02
Snösiska Skeppstadsholmen, Torslanda 2012-02-16
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-02
Mindre korsnäbb Hills Golfbana 2012-06-26
Rosenfink Stora oxhagen 2012-06-06
Domherre Vättlefjäll, Bergum 2012-02-17
Stenknäck Välen, Gbg 2012-02-03
Lappsparv Rörö 2012-04-21
Snösparv Arendalsudden, Hisingen 2012-02-26
Gulsparv Välen, Gbg 2012-01-02
Sävsparv Tjälleviks mosse, Hönö 2012-03-09Saknade arter på listan
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Ortolansparv 7/59