LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Eva Åkesson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 Välen 2012-01-01
Sångsvan 2 Välen 2012-01-01
Spetsbergsgås 1 Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 5 Välen 2012-01-01
Kanadagås 17 Välen 2012-01-01
Vitkindad gås 4 Välen 2012-03-09
Gravand 1 Stora Amundön 2012-03-21
Bläsand 1 Välen 2012-03-28
Snatterand 1 Slottskogen 2012-01-09
Kricka 2 Välen 2012-03-15
Gräsand 2 Välen 2012-01-01
Stjärtand 1 Stora dammen slottskogen 2012-02-24
Årta 1 Välen 2012-05-22
Skedand 1 Slottskogen 2012-01-09
Brunand 1 kalholmsdammen 2012-01-06
Vigg 1 kalholmsdammen 2012-01-06
Bergand 1 kalsholmsdammen 2012-01-22
Ejder 2 ex Välen, Gbg 2012-03-28
Alfågel 1 Kråkudden 2012-10-07
Sjöorre 3 Kråkudden 2012-01-11
Svärta 4 Kråkudden 2012-10-07
Knipa 5 Välen 2012-01-01
Salskrake 1 Karholmsdammen 2012-01-06
Småskrake 1 Askimsviken 2012-01-06
Storskrake 1 Välen 2012-01-02
Fasan 1 Välen 2012-01-11
Smålom 2 Askimsviken 2012-01-02
Storlom 2 Sisjön 2012-04-12
Smådopping 1 Välen 2012-01-04
Skäggdopping 1 Asimsviken 2012-01-02
Gråhakedopping 1 Kråkudden 2012-10-07
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 2 Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel 2 Kråkudden 2012-01-11
Grålira 2 Kråkudden 2012-09-07
Mindre lira 1 Kråkudden 2012-08-07
Havssula 1 Kråkudden 2012-08-07
Storskarv 1 Välen 2012-01-01
Toppskarv 4 Kråkudden 2012-09-07
Rördrom 1 Syrhåladammen 2012-02-12
Gråhäger 1 Välen 2012-01-04
Bivråk 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Havsörn 1 Välen 2012-03-05
Brun kärrhök 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Blå kärrhök 1 Bärby Övergård 2012-02-01
Duvhök 1 Välen 2012-01-25
Sparvhök 1 smithen karl-olof matning 2012-01-22
Ormvråk 1 Mölndal 2012-01-30
Fjällvråk 1 Bärby Övergård 2012-02-01
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2012-04-03
Tornfalk 1 Välen 2012-01-04
Stenfalk 1 Kråkudden 2012-10-07
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-01-15
Vattenrall 1 Välen 2012-02-10
Småfläckig sumphöna 1 Välen 2012-09-09
Kornknarr 1 gunnilse 2012-06-16
Rörhöna 2 Slottskogen 2012-01-09
Sothöna 1 Hökälla 2012-01-06
Trana 3 ex Välen, Gbg 2012-03-17
Strandskata 2 Stora Amundön 2012-03-21
Skärfläcka 1 Stora Amundön 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-20
Större strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-27
Ljungpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-03-24
Kustpipare 1 galerö 2012-07-29
Tofsvipa 8 smedtorps ängar 2012-02-26
Kustsnäppa 1 Galterö 2012-07-29
Sandlöpare 1 Kråkudden 2012-08-07
Småsnäppa 3 Välen 2012-09-02
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Spovsnäppa 1 Amundön 2012-07-13
Skärsnäppa 2 Kråkudden 2012-01-11
Kärrsnäppa 1 Välen 2012-07-11
Brushane 1 Välen 2012-06-17
Dvärgbeckasin 1 Välen 2012-02-17
Enkelbeckasin 1 Välen 2012-01-06
Dubbelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-10-03
Morkulla 1 Välen 2012-03-29
Myrspov 1 ex Askims viken 2012-04-12
Storspov 1 ex Välen, Gbg 2012-04-21
Svartsnäppa 1 Välen 2012-06-16
Rödbena 1 ex Välen, Gbg 2012-04-10
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-29
Skogssnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-20
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2012-04-29
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-14
Roskarl 1 Kråkudden 2012-08-07
Storlabb 1 Kråkudden 2012-10-07
Skrattmås 2 Välen 2012-03-15
Fiskmås 1 Välen 2012-03-23
Silltrut 2 ex Välen, Gbg 2012-04-03
Gråtrut 1 Välen 2012-01-06
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen, GBG 2012-01-15
Havstrut 2 Välen 2012-01-02
Tretåig mås 1 Välen 2012-01-04
Kentsk tärna 2 ex Askims viken 2012-04-05
Fisktärna 1 ex Askimsviken 2012-04-12
Sillgrissla 1 Askimsviken 2012-01-02
Tordmule 1 Välen 2012-01-12
Tobisgrissla 1 Kråkudden 2012-02-25
Alkekung 15 Kråkudden 2012-11-15
Tamduva 2 Välen, Gbg 2012-03-01
Skogsduva 1 stora ån välen 2012-06-01
Ringduva 3 Välen 2012-01-02
Turkduva 3 Älvsborgsgatan 2012-02-25
Gök 1 Ragnhildsholmen 2012-06-07
Berguv 1 Torslandaviken 2012-01-06
Hökuggla 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla 1 Välen 2012-01-01
Kattuggla 1 Välen 2012-01-06
Hornuggla 1 Hönö kyrkogård 2012-02-25
Nattskärra 1 Björlanda 2012-06-13
Tornseglare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Kungsfiskare 1 Välen 2012-09-08
Göktyta 2 melersta dammarna hills 2012-06-09
Gröngöling 1 Välen 2012-01-19
Spillkråka 2 Klippans naturreservat 2012-02-26
Större hackspett 1 Välen 2012-01-02
Mindre hackspett 1 Välen 2012-03-06
Trädlärka 6 Tumlehed 2012-01-25
Sånglärka 5 Arendalsudden 2012-02-25
Berglärka 4 muddret torslanda 2012-11-13
Backsvala 1 Torslandaviken 2012-08-27
Ladusvala 1 baltorps våtmark 2012-04-12
Hussvala 1 ex Välen, Gbg 2012-04-29
Trädpiplärka 2 Välen 2012-09-02
Ängspiplärka 1 ex Välen, Gbg 2012-04-04
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-07
Vattenpiplärka 1 Hönö 2012-12-02
Gulärla 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Forsärla 1 Mölndal 2012-01-30
Sädesärla 1 Välen 2012-03-29
Sidensvans 2 smitska udden 2012-02-17
Strömstare 2 grevedämmet 2012-01-30
Gärdsmyg 1 Välen 2012-01-17
Järnsparv 1 Välen 2012-03-24
Rödhake 1 Välen 2012-01-02
Näktergal 1 ex Välen, Gbg 2012-05-15
Svart rödstjärt 1 Björkö 2012-02-01
Rödstjärt 1 ex Välen, Gbg 2012-04-28
Buskskvätta 1 ex Välen, Gbg 2012-04-13
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta 1 ex Välen, Gbg 2012-04-14
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-13
Koltrast 1 Välen 2012-01-06
Björktrast 40 Välen 2012-01-01
Taltrast 1 Hårssjön 2012-03-25
Rödvingetrast 1 komposten slottskogen 2012-01-22
Dubbeltrast 1 Fridhem 2012-02-19
Gräshoppsångare 1 skogome 2012-08-05
Vassångare 1 Björlanda 2012-06-13
Kärrsångare 1 Välen 2012-05-21
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-15
Härmsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Ärtsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-29
Törnsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-15
Trädgårdssångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Svarthätta 1 ex Välen, Gbg 2012-04-27
Grönsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-19
Gransångare 1 Välen 2012-03-23
Lövsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-25
Kungsfågel 1 Välen 2012-01-05
Grå flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Svartvit flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-27
Skäggmes 2 Välen 2012-01-10
Stjärtmes 1 håle dal 2012-03-25
Entita 1 Slottskogen 2012-01-27
Talltita 1 stora issjön 2012-02-05
Tofsmes 1 klippan naturreservat 2012-02-05
Svartmes 3 stora issjön 2012-02-05
Blåmes 2 Välen 2012-01-01
Talgoxe 2 Välen 2012-01-02
Nötväcka 1 Välen 2012-01-06
Trädkrypare 1 matningen botaniska 2012-01-22
Törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel 1 Välen 2012-01-02
Nötskrika 1 Fridhem 2012-02-19
Skata 1 Välen 2012-01-02
Kaja 15 Välen 2012-01-01
Råka 4 Kråkudden 2012-10-07
Kråka 3 Välen 2012-01-01
Korp 1 Välen 2012-01-11
Stare 3 Välen 2012-01-01
Gråsparv 1 Välen 2012-01-02
Pilfink 4 Välen 2012-02-21
Bofink 5 azaleadalen 2012-01-22
Bergfink 4 gunnilse 2012-01-30
Grönfink 1 Välen 2012-01-02
Steglits 8 slottskogen vid kolonin 2012-01-27
Grönsiska 1 smithen karl-olofs matning 2012-01-22
Hämpling 1 ex Välen, Gbg 2012-04-21
Vinterhämpling 1 Söderskärsdammen 2012-01-06
Gråsiska 2 säveåns myning 2012-02-07
Snösiska 1 Mudderdammen, Torslanda 2012-02-17
Bändelkorsnäbb 15 Lillhagsparken 2012-01-02
Mindre korsnäbb 1 Hönö kyrkogård 2012-02-25
Rosenfink 1 Stora oxhagen 2012-06-07
Domherre 9 Välen 2012-01-18
Stenknäck 1 ex Gunnilse, Angered 2012-04-10
Snösparv 1 Arendalsudden 2012-02-26
Gulsparv 1 Välen 2012-01-10
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-03-17Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Fjällpipare 1/59
Myrsnäppa 11/59
Småspov 25/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Sävsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59