LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Mats Eugensson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Hinsholmskilen, Gbg 2012-01-03
Sångsvan 9 ex Välen, Gbg 2012-02-26
Grågås 4 ex Välen, Gbg 2012-02-26
Kanadagås 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Vitkindad gås Stora Amundö 2012-03-17
Gravand Stora Amundö 2012-03-17
Bläsand 1 ex Torslandaviken 2012-05-21
Snatterand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-10
Kricka 3 ex Välen, Gbg 2012-03-17
Gräsand Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Stjärtand 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-21
Årta 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-08-23
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Brunand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-07
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-16
Ejder 1 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-03
Knipa 1 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-03
Småskrake 2 ex Stora Amundö 2012-03-17
Storskrake 4 ex Salth olmen, Gbg 2012-01-03
Fasan 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-16
Skäggdopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-07
Storskarv 2 ex Klippan göteborg 2012-01-10
Rördrom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-03-25
Gråhäger 2 ex Hålsjön, Mölndal 2012-03-25
Bivråk 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-31
Havsörn 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Brun kärrhök 2 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Blå kärrhök 1 ex Torslandaviken 2012-05-03
Duvhök 1 ex Slo ttsskogen, Gbg 2012-03-22
Sparvhök 1 ex Älvsborgsgatan 2012-03-05
Ormvråk 2 ex Kallebäck, Göteborg 2012-02-05
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Tornfalk 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-02-05
Stenfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-06
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-01-16
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Sothöna 1 ex Sl ottsskogen, Gbg 2012-02-29
Trana 1 ex Hårssjön 2012-03-31
Strandskata Stora Amundö 2012-03-17
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-05-03
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-05-03
Ljungpipare 1 ex Kulmesund Galterö 2012-09-07
Tofsvipa 4 ex Eklanda, Mölndal 2012-03-15
Kustsnäppa 8 ex Kulmesund Galterö 2012-09-06
Småsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2012-09-05
Kärrsnäppa 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-04
Brushane 2 ex Torslandaviken 2012-05-03
Dvärgbeckasin 2 ex Välen, Gbg 2012-10-10
Enkelbeckasin 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Dubbelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-10-04
Myrspov 2 ex Kulmesund Galterö 2012-09-06
Småspov 1 ex Välen, Gbg 2012-05-09
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-05-03
Rödbena 2 ex Torslandaviken 2012-04-13
Gluttsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-05-03
Skogssnäppa 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-04-14
Grönbena 2 ex Torslandaviken 2012-05-03
Drillsnäppa 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-12
Dvärgmås 1 ex Torslandaviken 2012-05-03
Skrattmås Klippan göteborg 2012-01-10
Fiskmås 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-27
Silltrut 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-23
Gråtrut Saltholmen, Gbg 2012-01-03
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen 2012-01-16
Havstrut Saltholmen, Gbg 2012-01-03
Fisktärna 2 ex Torslandaviken 2012-04-18
Sillgrissla 1 ex Fiskhamnen
Tamduva Kungsladugård, Gbg 2012-01-09
Skogsduva 3 ex Torslandaviken 2012-04-04
Ringduva 5 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-03
Turkduva 2 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-02
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-10
Kattuggla 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-08
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2012-05-03
Tornseglare 2 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-12
Göktyta 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-07-02
Gröngöling 1 ex Lundby kyrka Hisingen 2012-03-18
Större hackspett 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-09
Mindre hackspett 2 ex Hårssjön 2012-03-31
Sånglärka 1 ex Stora Amundö 2012-03-17
Backsvala Torslandaviken 2012-05-03
Ladusvala 2 ex Torslandaviken 2012-04-18
Hussvala 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-12
Trädpiplärka 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Ängspiplärka 8 ex Välen, Gbg 2012-10-01
Gulärla Välen, Gbg 2012-05-09
Forsärla 1 ex Ögärde industri område 2012-04-01
Sädesärla 2 ex Torslandaviken 2012-04-04
Sidensvans Smithska udden, Gbg 2012-03-20
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-03-25
Gärdsmyg 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-08
Järnsparv 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-04-14
Rödhake 1 ex azaleadalen 2012-01-09
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2012-05-21
Rödstjärt Välen, Gbg 2012-05-09
Buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-05-03
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-05-02
Koltrast 2 ex azaleadalen 2012-01-09
Björktrast Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Taltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-31
Rödvingetrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-08
Dubbeltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-31
Sävsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-05-31
Rörsångare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Ärtsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-09
Törnsångare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Trädgårdssångare 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-12
Svarthätta 1 ex Botaniska Trädgården 2012-05-02
Grönsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-08
Gransångare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-03-25
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2012-04-18
Kungsfågel 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-04-14
Grå flugsnappare 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-05-12
Svartvit flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-04
Stjärtmes 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-05-12
Entita 1 ex azaleadalen 2012-01-09
Svartmes 2 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-03
Blåmes Kungsladugård, Gbg 2012-01-07
Talgoxe Kungsladugård, Gbg 2012-01-07
Nötväcka 5 ex azaleadalen 2012-01-09
Trädkrypare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2012-03-25
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2012-05-21
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-10-04
Nötskrika 2 ex Hålsjön, Mölndal 2012-04-14
Skata 5 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-03
Kaja Kungs ladugård, Gbg 2012-01-04
Råka 1 ex Jonsered, Partille 2012-05-19
Kråka Kungsladugård, Gbg 2012-01-04
Korp 2 ex Sjöbergen, Gbg 2012-01-29
Stare Stora Amundö 2012-03-17
Gråsparv Kungsladugård, Gbg 2012-01-07
Pilfink Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Bofink 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-28
Bergfink Brudarebacken, Gbg 2012-10-06
Grönfink 2 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-10
Steglits 8 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-18
Grönsiska 5 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-18
Hämpling 2 ex Billdals skärgård 2012-05-22
Gråsiska Kungsladugård, Gbg 2012-01-07
Mindre korsnäbb 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-06
Rosenfink 2 ex Orrekulla ind.omr 2012-05-20
Domherre 5 ex azaleadalen 2012-01-09
Stenknäck 1 ex azaleadalen 2012-01-09
Gulsparv 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-05-02
Sävsparv 1 ex Stora Amundö 2012-03-22Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Salskrake 49/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Sandlöpare 18/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Morkulla 43/59
Storspov 44/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tordmule 50/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Spillkråka 49/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Ringtrast 37/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Kärrsångare 42/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Talltita 41/59
Tofsmes 46/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59