LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Benga Ragnewall

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 4 ex Hökälladammen 2012-01-02
Mindre sångsvan 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-13
Sångsvan 8 ex Hökälladammen 2012-01-04
Sädgås 1 ex Öxnäs, Säve 2012-03-06
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 2 ex Bärby, Säve 2012-01-04
Kanadagås 17 ex Skogomedammen 2012-01-04
Vitkindad gås 12 ex Välen, Gbg 2012-03-10
Gravand 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Bläsand 2 ex Karholmsdammen 2012-03-10
Snatterand 1 ex Fågeldammen Slottsskogen 2012-01-09
Kricka 1 ex Hökälladammen 2012-01-02
Gräsand 18 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Stjärtand 1 ex Skogomedammen Vg 2012-01-12
Årta 2 ex i par Skogomedammen 2012-04-17
Skedand 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-07
Brunand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Vigg 6 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-02
Bergand 1 ex Karholmsdammen Boh 2012-01-18
Ejder 8 ex Björnhuvudet 2012-01-04
Sjöorre 2 ex Dotevik 2012-01-06
Svärta 1 ex Dotevik 2012-01-06
Knipa 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Salskrake 6 ex Skinteboviken, Askim 2012-01-07
Småskrake 4 ex Jungfruviken 2012-01-04
Storskrake 4 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Tjäder 1 hane Hålemyst Knipeflågsbergen 2012-03-16
Fasan 1 ex Bärby, Säve 2012-01-27
Smålom 1 ex Gingsjön 2012-03-31
Storlom 1 ex Surtesjön, Angered 2012-04-01
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Skäggdopping 1 ex Jungfruviken 2012-01-04
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö Havshuvudet 2012-11-09
Havssula 3 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-08
Storskarv 1 ex Lilla Varholmen 2012-01-04
Toppskarv 2 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-08
Rördrom 1 ex Syrhåladammen 2012-02-12
Gråhäger 1 ex Lilla Amundö 2012-01-06
Bivråk 1 ex Brukshundsklubben Mölndal 2012-07-02
Havsörn 1 ex Välen, Gbg 2012-03-03
Brun kärrhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Blå kärrhök 1 ex Mellan Bärby övergård och Trädet 2012-01-27
Duvhök 1 ex Hökälladammen 2012-01-14
Sparvhök 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-28
Ormvråk 1 ex Hökälladammen 2012-01-02
Fjällvråk 1 ex Lerbäck 2012-01-08
Kungsörn 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-13
Fiskgjuse 2 ex Torslandaviken 2012-05-26
Tornfalk 1 ex Hökälladammen 2012-01-02
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-01-06
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-10
Rörhöna 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-07
Sothöna 22 ex Dotevik 2012-01-06
Trana 2 ex Askimsbadet 2012-03-17
Strandskata 26 ex Galterö 2012-03-11
Mindre strandpipare 2 ex Rörskär 2012-04-17
Större strandpipare 8 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Ljungpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-13
Tofsvipa 28 ex Buss hpl Skändla rös Svensby 2012-01-14
Mosnäppa 1 ex Galterö 2012-07-13
Spovsnäppa 1 ex Norra Viken Amundö 2012-07-11
Skärsnäppa 5 ex Bolleskären, Hönö 2012-02-11
Kärrsnäppa 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-07-07
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-13
Brushane 4 ex Nordreälvstranden Öxnäs 2012-06-26
Dvärgbeckasin 3 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-26
Enkelbeckasin 3 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-26
Morkulla 1 ex Kallhedslunden 2012-03-09
Myrspov 2 ex Bredviken, Hönö 2012-03-17
Storspov 35 ex Vadarstranden 2012-04-17
Svartsnäppa 3 ex Vadarstranden Torslandaviken 2012-06-15
Rödbena 1 ex Karholmsdammen 2012-04-12
Gluttsnäppa 1 ex Skogomedammen Vg 2012-05-08
Skogssnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-12
Grönbena 3 ex Skogomedammen Vg/Bh 2012-05-07
Drillsnäppa 1 ex Södskärsdammen 2012-05-26
Skrattmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Fiskmås 1 ex Jungfruviken 2012-01-04
Silltrut 1 ex Askimsbadet 2012-03-17
Gråtrut 6 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Ringön Göteborgs hamn 2012-01-15
Havstrut 1 ex Lilla Varholmen 2012-01-04
Tretåig mås 1 ex Björnhuvudet 2012-01-04
Kentsk tärna 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-06-20
Fisktärna 2 ex Torslandaviken 2012-04-21
Silvertärna 3 ex Bredviken, Hönö 2012-07-09
Sillgrissla 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-08
Tordmule 3 ex Jungfruviken 2012-01-04
Tobisgrissla 1 ex Galterö Huvud, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Tamduva 7 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Skogsduva 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-22
Ringduva 2 ex Lilla Amundö 2012-01-06
Turkduva 1 ex Älvsborgsgatan 2012-01-09
Gök 1 ex Göteborgs galoppbana 2012-05-25
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-01-11
Hökuggla 1 ex Kohagen Björkö 2012-11-04
Sparvuggla 1 ex Kviberget 2012-01-13
Kattuggla 1 ex Renströmska Sjukhuset 2012-01-06
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-23
Nattskärra 1 ex Stora Vette 2012-06-20
Tornseglare 6 ex Länsmansgården 2012-05-21
Göktyta 1 ex Hills Golfbana 2012-06-18
Gröngöling 1 ex Välen, Gbg 2012-01-08
Spillkråka 1 ex Hög Säve vid fågelcentralen 2012-02-29
Större hackspett 1 ex Hisingsparken 2012-01-02
Mindre hackspett 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-02-28
Trädlärka 5 ex Tumlehed 2012-01-24
Sånglärka 11 ex Mellan Bärby övergård och Trädet 2012-01-27
Berglärka 1 ex Mudderdammen Boh 2012-11-19
Backsvala 1 ex Torsholmen 2012-04-21
Ladusvala 3 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-19
Hussvala 14 ex Angeredsbron 2012-05-22
Trädpiplärka 1 ex Kättilsröd 2012-05-14
Ängspiplärka 3 ex Mudderdammen 2012-02-12
Skärpiplärka 2 ex Hummerviken, Öckerö 2012-01-13
Gulärla 7 ex Torslandaviken 2012-05-26
Forsärla 1 ex Ryaverket, Hisingen 2012-01-07
Sädesärla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Sidensvans 11 ex Säveplan 2012-01-08
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-06
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2012-01-05
Järnsparv 1 ex Bärby, Säve 2012-02-02
Rödhake 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Näktergal 1 ex Skogomedammen Bh 2012-05-16
Svart rödstjärt 1 ex Framnäs Björkö 2012-02-04
Rödstjärt 1 ex Svartedalen Hisingen 2012-05-15
Buskskvätta 1 ex Skogomedammen Vg 2012-05-08
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torsholmen 2012-04-12
Stenskvätta 2 ex Rörskär 2012-04-17
Ringtrast 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-11-07
Koltrast 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Björktrast 3 ex Hökälladammen 2012-01-02
Taltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Rödvingetrast 1 ex Slottsskogskolonin 2012-01-20
Dubbeltrast 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-17
Gräshoppsångare 1 ex Tuveliden 2012-07-05
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-15
Sävsångare 1 ex Klare mosse 2012-05-23
Kärrsångare 1 ex Västra Klare mosse 2012-05-23
Rörsångare 1 ex Hökälladammen Boh 2012-05-23
Härmsångare 1 ex Kärra 2012-05-21
Ärtsångare 1 ex Hisingsparken 2012-05-12
Törnsångare 1 ex Kärra 2012-05-21
Trädgårdssångare 1 ex Göteborgs galoppbana 2012-05-24
Svarthätta 2 ex Kostergatan 4-6 2012-01-29
Grönsångare 2 ex Hisingsparken 2012-05-07
Gransångare 1 ex Klaremosse 2012-03-26
Lövsångare 1 ex Karholmen 2012-04-21
Kungsfågel 3 ex Lilla Amundö 2012-01-06
Grå flugsnappare 1 ex Kättilsröd 2012-05-14
Svartvit flugsnappare 1 hane Kättilsröd 2012-05-14
Skäggmes 3 ex Sudda Hönö 2012-02-11
Stjärtmes 8 ex Säveåns dalgång utby 2012-01-14
Entita 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Talltita 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Tofsmes 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2012-02-24
Svartmes 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Blåmes 4 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Talgoxe 25 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-02
Trädkrypare 1 ex Lilla Amundö 2012-01-06
Törnskata 1 hane Brukshundsklubben Balltorp 2012-06-30
Varfågel 1 ex Ragnhildsholmen 2012-01-04
Nötskrika 1 ex Hisingsparken 2012-01-02
Skata 3 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Kaja 10 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Råka 22 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Kråka 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Korp 1 ex Hökälladammen 2012-01-04
Stare 25 ex Bärby Övergård 2012-01-08
Gråsparv 11 ex Lundby Kyrkogård 2012-01-04
Pilfink 3 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Bofink 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2012-01-01
Bergfink 1 ex Oxerödsgatan 36 fågelmatning 2012-01-14
Grönfink 1 ex Hisingsparken 2012-01-02
Steglits 6 ex Slottsskogskolonin 2012-01-20
Grönsiska 1 ex Amhult 2012-01-04
Hämpling 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Vinterhämpling 20 ex Mudderdammen Boh-delen 2012-02-20
Gråsiska 25 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Snösiska 1 ex Mudderdammen Boh 2012-01-18
Bändelkorsnäbb 13 ex Lillhagsparken 2012-01-02
Rosenfink 1 ex Ingebäcks strandskog 2012-05-22
Domherre 17 ex Hisingsparken 2012-01-02
Stenknäck 9 ex Tumlehed 2012-01-24
Snösparv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-02-26
Gulsparv 10 ex Trädet, Säve, Hisingen 2012-01-04
Sävsparv 1 ex Bärby, Säve 2012-01-27Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59