LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Therese Alfsdotter

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 15 ex Stora Amundö 2012-01-08
Mindre sångsvan Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Sångsvan 2 ex Kålltorp 2012-01-08
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-08
Grågås Fotösundet, Hönö 2012-03-03
Kanadagås 1 ex Torslandaviken 2012-01-15
Gravand 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Gräsand Hökälla, Hisingen 2012-01-10
Brunand 2 ex Torslandaviken 2012-01-19
Vigg Välen, Gbg 2012-01-10
Bergand 1 ex Torslandaviken 2012-01-19
Ejder Torslandaviken 2012-01-15
Knipa 10 ex Stora Amundö 2012-01-08
Salskrake 3 ex Torslandaviken 2012-01-15
Småskrake Öxnäs, Säve 2012-01-10
Storskrake Öxnäs, Säve 2012-01-10
Fasan 1 ex Muddret, Torslandaviken 2012-01-19
Storlom 3 ex Brudarebacken 2012-04-16
Skäggdopping Torslandaviken 2012-03-30
Storskarv Stora Amundö 2012-01-08
Gråhäger Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Gåsgam Hökälla 2012-06-14
Duvhök 1 ex Kålltorp 2012-01-18
Sparvhök 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Ormvråk 1 ex Järnbrottsmotet, Västra Fröunda 2012-01-08
Fjällvråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-10
Tornfalk 1 ex Sisjöns industriområde 2012-01-08
Stenfalk Brudarebacken, Gbg 2012-11-10
Pilgrimsfalk 1 ex Gacklockan 2012-01-15
Sothöna Torslandaviken 2012-01-15
Trana Brudarebacken 2012-03-25
Strandskata Fotösundet, Hönö 2012-03-03
Tofsvipa Fässberg, Mölndal 2012-03-15
Dvärgbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-10
Morkulla Svarttjärn, Delsjöområdet 2012-03-24
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Fiskmås 2 ex Öxnäs, Säve 2012-01-10
Silltrut Brunnsparken 2012-04-12
Gråtrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Vitvingad trut 1 ex Gullbergskajen, Gbg 2012-01-15
Havstrut Gullbergskajen, Gbg 2012-01-15
Tordmule 3 ex Stora Amundö 2012-01-08
Tamduva 1 ex Kålltorp 2012-01-10
Skogsduva Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Ringduva Kålltorp 2012-01-07
Turkduva Kålltorp 2012-01-14
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-03-30
Sparvuggla 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet 2012-03-24
Kattuggla 1 ex Renströmska 2012-02-05
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Tornseglare
Gröngöling 1 ex Sudda, Hönö 2012-03-03
Spillkråka Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Större hackspett Öxnäs 2012-01-10
Trädlärka 3 ex Brudarebacken 2012-03-15
Sånglärka Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Sädesärla Brudarebacken 2012-03-25
Sidensvans Kålltorp, Gbg 2012-01-10
Gärdsmyg Välen, Gbg 2012-01-22
Rödhake 1 ex Torslandaviken 2012-01-15
Näktergal
Rödstjärt
Koltrast 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Björktrast 1 ex Härlanda fängelse 2012-01-05
Taltrast Svarttjärn, Delsjöområdet 2012-03-24
Rödvingetrast Björkekärr 2012-04-08
Dubbeltrast Brudarebacken 2012-03-25
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel Delsjöområdet 2012-02-05
Skäggmes 2 ex Sudda, Hönö 2012-03-03
Stjärtmes Apslätten, Skatås 2012-01-12
Entita 1 ex Fredriksdal/Johanneberg 2012-03-13
Tofsmes 2 ex Delsjöområdet 2012-02-05
Svartmes
Blåmes Kålltorp 2012-01-02
Talgoxe 2 ex Kålltorp 2012-01-02
Nötväcka Välen, Gbg 2012-01-22
Trädkrypare
Varfågel 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-10
Nötskrika Brudarebacken 2012-03-25
Skata Kålltorp 2012-01-09
Kaja Partille centrum 2012-01-04
Råka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Kråka Stora Amundö 2012-01-08
Korp 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-10
Stare Välen, Gbg 2012-01-10
Gråsparv 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Pilfink Kålltorp 2012-02-01
Bofink Hönö kyrkogård 2012-03-03
Bergfink 1 ex Getryggsgatan 2012-02-18
Grönfink 2 ex Öxnäs, Säve 2012-01-10
Steglits 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Grönsiska 2 ex Utby 2012-01-29
Vinterhämpling 2 ex Torslandaviken 2012-01-15
Gråsiska Såveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-10
Domherre 1 ex Gamla Särövägen 2012-01-10
Stenknäck Kålltorp 2012-03-15
Snösparv 1 ex Brudarebacken 2012-03-15
Gulsparv
Sävsparv Brudarebacken, Gbg 2012-03-10Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Kricka 55/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Smådopping 53/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Brun kärrhök 49/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Rörhöna 51/59
Skärfläcka 21/59
Mindre strandpipare 47/59
Större strandpipare 49/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Rödbena 51/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Fisktärna 50/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Gök 46/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Mindre hackspett 47/59
Berglärka 31/59
Backsvala 49/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Forsärla 46/59
Strömstare 47/59
Järnsparv 51/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Buskskvätta 48/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Stenskvätta 50/59
Ringtrast 37/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Rörsångare 48/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Törnsångare 51/59
Trädgårdssångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Talltita 41/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Hämpling 51/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59