LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Martin Johansson 2

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Välen
Sångsvan Välen
Grågås Välen
Kanadagås Välen
Vitkindad gås Välen
Nilgås
Gravand Välen
Bläsand 4 Välen 2012-09-11
Kricka Välen
Gräsand Välen
Årta 1 Öxnäs 2012-05-20
Skedand Välen
Brunand
Vigg Välen
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa Välen
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Smådopping
Skäggdopping
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk 1 Brudarebacken 2012-09-19
Havsörn 1 Brudarebacken 2012-10-26
Blå kärrhök 1 Brudarebacken 2012-10-06
Duvhök 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvhök 1 Brudarebacken 2012-09-19
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk 1 Brudarebacken 2012-10-06
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Trana 2 Brudarebacken 2012-10-10
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare 1 ex Stora Amundö 2012-07-14
Tofsvipa
Kustsnäppa Hönö 2012-09-05
Sandlöpare 1 Hönö 2012-09-05
Mosnäppa
Spovsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-07-14
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov 1 ex Hön ö kråkudden 2012-07-15
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 Hönö 2012-09-05
Storlabb 1 ex Hönö kråkudden 2012-07-15
Dvärgmås 1 Hönö 2012-09-05
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Sillgrissla
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Hökuggla 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka 1 Brudarebacken 2012-08-30
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Buskskvätta 1 ex Stora Amundö 2012-07-08
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast 5 Brudarebacken 2012-10-05
Dubbeltrast 1 Brudarebacken 2012-10-07
Vassångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Stjärtmes
Tofsmes 1 Delsjöområdet 2012-10-08
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel
Nötskrika 1 Brudarebacken 2012-08-25
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink 15 Brudarebacken 2012-10-05
Grönfink
Steglits 2 Välen 2012-10-01
Grönsiska
Hämpling 1 Brudarebacken 2012-10-05
Vinterhämpling 1 Brudarebacken 2012-10-10
Gråsiska
Domherre
Stenknäck 1 Välen 2012-10-01
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Snatterand 42/59
Stjärtand 39/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Rördrom 41/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Brun kärrhök 49/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Småsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Småspov 25/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tordmule 50/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Strömstare 47/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Ringtrast 37/59
Gräshoppsångare 37/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Skäggmes 44/59
Entita 54/59
Talltita 41/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59