LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Staffan Larson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Mindre sångsvan 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-13
Sångsvan Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Grågås 1 ex Krossholmen, Torslanda 2012-02-19
Kanadagås Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2012-03-21
Prutgås 1 Kråkudden 2012-09-20
Gravand 7 ex Torslandaviken 2012-03-11
Bläsand 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-03-14
Snatterand 2 ex To rslandaviken 2012-04-14
Kricka 2 ex Torslandaviken 2012-03-11
Gräsand Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Stjärtand 1 ex Stora dammen. Slottskogen 2012-02-21
Årta 2 ex Hö källa, Hisingen 2012-04-15
Skedand 1 ex Stora dammen, Slottskogen 2012-02-16
Brunand 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-09
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-19
Bergand Karholmsdammen 2012-01-22
Ejder Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-28
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Svärta Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Knipa Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Salskrake Karholmsdammen 2012-01-22
Småskrake Krossholmen, Torslanda 2012-02-19
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2012-01-19
Orre 1 hona Bredaremossen, Knipeflågsbergen 2012-03-17
Tjäder 1hane Hålemyst 2012-03-18
Fasan Karholmen,Torslandaviken 2012-01-22
Smålom Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Storlom 1 ex Stora delsjön 2012-04-17
Smådopping 4 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-09
Skäggdopping 1 ex Torslandaviken 2012-03-11
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel 1 ex K råkudden, Hönö 2012-09-08
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-03-19
Storskarv Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-19
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-15
Gråhäger 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-09
Bivråk 3 ex Bokedalen, Jonsered 2012-05-20
Röd glada 1 ex Br udarebacken, Gbg 2012-08-14
Havsörn 2 ex Krossholmen, Torslanda 2012-02-19
Brun kärrhök 2 ex Hårssjön 2012-04-22
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-02-11
Duvhök 1 ex Fågeldammen, Slottskogen 2012-02-16
Sparvhök Säveåns mynning, Gbg 2012-01-19
Ormvråk 1 ex Hisingsparken 2012-01-24
Fjällvråk 1 ex Kalshed, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2012-04-21
Tornfalk Gamla flygfältet, Torslanda 2012-01-22
Stenfalk 1 Kråkudden 2012-09-20
Pilgrimsfalk Gasklockan 2012-01-19
Vattenrall 1 ex H ökälla, Hisingen 2012-04-01
Småfläckig sumphöna 1 ex V älen, Gbg 2012-09-09
Rörhöna Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-23
Sothöna Karholmsdammen 2012-01-22
Trana 2 ex Volvo Tuve, Hisingen 2012-03-30
Strandskata 2 ex Kalvsund 2012-03-02
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-21
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-21
Ljungpipare 17 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-04
Tofsvipa 7 ex Skogomedammen,Hökälla 2012-03-01
Kustsnäppa 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2012-07-29
Småsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Mosnäppa 2 ex V älen, Gbg 2012-05-19
Spovsnäppa 1 ex V älen, Gbg 2012-07-14
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kärrsnäppa 2 ex Lamm holmsviken, Öckerö 2012-07-07
Brushane 2 ex Torslandaviken 2012-04-21
Enkelbeckasin 1 ex Lagmansholmen, Säve 2012-03-26
Dubbelbeckasin 1 ex Lagmansholmen 2012-08-31
Morkulla 2 ex Hårssjön 2012-03-15
Myrspov 6 ex Lamm holmsviken, Öckerö 2012-07-29
Storspov 1 ex Tors landaviken 2012-04-14
Svartsnäppa 1 ex Välen , Gbg 2012-07-27
Rödbena 2 ex To rslandaviken 2012-04-07
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-27
Skogssnäppa 1 ex Tors landaviken 2012-04-21
Grönbena 8 ex Skogomedammen,Hökälla 2012-05-06
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-27
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-08
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex T orslandaviken 2012-06-03
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Storlabb 1 ex K råkudden, Hönö 2012-09-04
Dvärgmås T orslandaviken 2012-05-15
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-19
Fiskmås Säveåns mynning, Gbg 2012-02-05
Silltrut Kråkudden, Hönö 2012-03-28
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2012-01-22
Havstrut Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tretåig mås Kr åkudden, Hönö 2012-11-11
Kentsk tärna 4 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-07-07
Fisktärna 4 ex Torslandaviken 2012-04-21
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2012-05-15
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-28
Tordmule 1 Kråkudden 2012-09-20
Tobisgrissla 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-28
Tamduva Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Skogsduva 1 Kråkudden 2012-09-20
Ringduva Hisingsparken 2012-01-01
Gök Ragnhildsholmen 2012-05-15
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-04-21
Hökuggla 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2012-01-19
Kattuggla Vitsippsdalen 2012-01-23
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-19
Jorduggla 1 ex Tors landaviken 2012-05-04
Nattskärra 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-16
Tornseglare Torslandaviken 2012-05-12
Göktyta Hills Golfbana 2012-06-30
Gröngöling 1 ex Hisingsparken 2012-01-24
Spillkråka Hisingsparken 2012-01-20
Större hackspett Gunnestorps mosse, Tuve 2012-01-19
Mindre hackspett 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-16
Trädlärka 7 ex Tumlehed 2012-01-26
Sånglärka 1 ex Skogomedammen, Hökälla, Hisingen 2012-03-01
Berglärka 5 ex T orslandaviken 2012-12-05
Backsvala Torslandaviken 2012-04-21
Ladusvala 10 ex Hårssjön 2012-04-22
Hussvala Torslandaviken 2012-04-21
Trädpiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-28
Ängspiplärka 3 ex Lagmansholmen, Säve 2012-03-26
Rödstrupig piplärka 1 Kråkudden 2012-09-20
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-28
Gulärla Torslandaviken 2012-05-04
Forsärla 1 hane Jonsereds fabriker 2012-05-20
Sädesärla 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-03-30
Sidensvans Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-02-01
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-25
Gärdsmyg Gunnestorps mosse, Tuve 2012-01-19
Järnsparv Hisingsparken 2012-03-30
Rödhake Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Näktergal Ra gnhildsholmen 2012-05-15
Sydnäktergal 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-29
Svart rödstjärt Säve åns mynning, Gbg 2012-05-13
Rödstjärt 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Buskskvätta 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta 1 hona T orslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-28
Ringtrast 5 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-28
Koltrast Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Björktrast Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Taltrast 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Rödvingetrast 1 ex Hårssjön 2012-04-22
Dubbeltrast 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-03-06
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2012-05-15
Vassångare 1 ex Nolv iks kile, Björlanda 2012-06-16
Sävsångare Ragnhildsholmen 2012-05-15
Kärrsångare 2 ex Bä rby, Säve 2012-05-24
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-12
Härmsångare Hökälla, Hisingen 2012-05-15
Ärtsångare 1 ex Kärrdale n, Tuve, Hisingen 2012-04-29
Törnsångare Torslandaviken 2012-05-04
Trädgårdssångare Klare mosse 2012-05-23
Svarthätta Klare mosse 2012-04-27
Grönsångare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-28
Gransångare 1 ex Klare mosse 2012-03-23
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2012-04-21
Kungsfågel Hisingsparken 2012-01-01
Grå flugsnappare 1 Hisingsparken 2012-07-23
Mindre flugsnappare 2 i par Bok edalen, Jonsered 2012-05-20
Svartvit flugsnappare Kärrd alen, Tuve, Hisingen 2012-05-01
Skäggmes 2 ex T orslandaviken 2012-11-02
Stjärtmes 7 ex Hisingsparken 2012-01-24
Entita 1 ex Hisingsparken 2012-01-24
Tofsmes 2 ex Surtesjön,Vätttlefjäll 2012-02-07
Svartmes 1 ex Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-29
Blåmes Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Talgoxe Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Nötväcka Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Trädkrypare Hisingsparken 2012-01-01
Törnskata 2 ex Bru darebacken, Gbg 2012-05-30
Svartpannad törnskata 1 hane Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Säve flygplats, Hisingen 2012-01-04
Nötskrika Hisingsparken 2012-01-20
Skata Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Kaja Tuve, Hisingen 2012-01-01
Kråka Hisingsparken 2012-01-01
Korp Slätta damm, Hisingen 2012-01-20
Stare Gamla flygfältet, Torslanda 2012-01-22
Gråsparv Majvallen 2012-01-26
Pilfink Klare mosse 2012-01-20
Bofink Hönö kyrkogård 2012-03-02
Bergfink 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-25
Grönfink Klare mosse 2012-01-20
Steglits 1 ex Vadskärsudden, Torslandaviken 2012-07-07
Grönsiska Hisingsparken 2012-01-01
Hämpling Gamla flygfältet, Torslanda 2012-04-07
Gråsiska Säveåns mynning, Gbg 2012-01-19
Rosenfink 1 ex Stora oxhagen 2012-05-21
Domherre Kärrdalen, Tuve, Hisingen 2012-01-01
Stenknäck 5 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-25
Gulsparv Hisingsparken 2012-01-20
Sävsparv Torslandaviken 2012-03-11Saknade arter på listan
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Sandlöpare 18/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Småspov 25/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Turkduva 51/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Vattenpiplärka 14/59
Blåhake 12/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Talltita 41/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59