LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Stina Thelander

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2012-01-15
Grågås 3 ex Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Kanadagås 2 ex Tulebo äng, kållered 2012-04-01
Snatterand 4 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-03-21
Kricka 1 ex Hårssjön 2012-03-30
Gräsand Stensjön, Mölndal 2012-01-01
Brunand 1 ex Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Vigg 1 ex Hårssjön, Mölnddal 2012-03-18
Knipa 1 ex Stensjön , Mölndal 2012-02-04
Storskrake 4 ex Stensjön,Mölndal 2012-01-20
Smådopping 1 ex Hills Golfbana 2012-04-03
Skäggdopping 1 ex Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Rördrom 1 ex Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Gråhäger Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Brun kärrhök 1 ex Hårssjön 2012-04-17
Sparvhök 1 ex Hårssjön 2012-03-25
Ormvråk Ävavgen, Kållered 2012-01-15
Tornfalk 1 ex Söderleden, Mölndal 2012-01-02
Kornknarr 1 ex Hills 2012-06-24
Rörhöna Balltorps våtmark 2012-03-25
Sothöna 1 ex Balltorps våtmark 2012-01-02
Strandskata 4 ex Astra Z, Mölndal 2012-04-21
Mindre strandpipare 1 ex Hillls golfbana 2012-06-05
Större strandpipare 1 ex S Astra Zeneca 2012-06-26
Tofsvipa 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-03-21
Enkelbeckasin Store mosse, Sisjöns skljutfält 2012-05-08
Morkulla 1 ex Tutjärn 2012-06-19
Storspov 43 ex Skollvägen, Kållered 2012-04-21
Drillsnäppa 2 ex Mellersta dammarna, Hills golfbana 2012-06-05
Skrattmås 3 ex Stensjön, Mölndal 2012-01-01
Fiskmås 3 ex Stensjön, Mölndal 2012-01-01
Gråtrut Stensjön, Mölndal 2012-01-01
Havstrut Stensjön, Mölndal 2012-01-15
Tamduva Centrum, Mölndal 2012-01-25
Ringduva Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Turkduva 1 ex Idunagatan, Mölndal 2012-02-06
Gök 1 ex Balltorps våtmark 2012-05-19
Kattuggla 1 ex Tutjärn 2012-06-19
Lappuggla 1 ex Sjödala, Mölndal 2012-04-08
Nattskärra 2 ex Tutjärn 2012-06-19
Tornseglare Balltorps våtmark 2012-06-06
Göktyta 1 ex Balltorps våtmark 2012-05-03
Gröngöling Hårssjön 2012-03-25
Spillkråka Balltorps våtmark 2012-03-25
Större hackspett 1 ex Livered., Kållered 2012-01-09
Mindre hackspett Balltorps våtmark 2012-03-25
Backsvala Balltorps våtmark 2012-05-10
Ladusvala Balltorps våtmark 2012-05-08
Hussvala Balltorps våtmark 2012-05-08
Trädpiplärka 1 ex Sisj öns skjutfält, Mölndal 2012-04-22
Ängspiplärka 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-22
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-01-29
Sädesärla 1 ex Balltorps våtmark 2012-03-29
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-01
Gärdsmyg 1 ex Labacka, Kållered 2012-03-14
Rödhake 1 ex Källåsvägen, Kållered 2012-01-22
Svart rödstjärt 1 ex S Astra Zeneca 2012-06-26
Buskskvätta Balltorps våtmark 2012-05-19
Svarthakad buskskvätta 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-04-21
Stenskvätta 5 ex Hills Golfbana 2012-06-22
Ringtrast 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-14
Koltrast 20 ex Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Björktrast 1 ex Torrekulla Kållered 2012-01-18
Taltrast Hårssjön 2012-03-25
Dubbeltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-30
Kärrsångare 1 ex Ävavägen, kålered 2012-06-19
Rörsångare 1 ex Hårssjön 2012-05-27
Törnsångare Balltorps våtmark 2012-05-19
Trädgårdssångare Balltorps våtmark 2012-05-19
Svarthätta 1 ex Balltrops våtmark 2012-05-03
Gransångare 1 ex Hårssjön 2012-03-25
Lövsångare Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-19
Kungsfågel Hårssjön 2012-03-25
Grå flugsnappare 1 ex Hårssjön 2012-05-27
Svartvit flugsnappare 1 ex Balltorps våtmark 2012-05-03
Stjärtmes Balltorps våtmark 2012-03-25
Entita Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Blåmes Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Talgoxe Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Nötväcka 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-01
Trädkrypare 1 ex Torrekulla, Kållered 2012-01-21
Törnskata 1 ex Hills Golfbana 2012-06-22
Varfågel 1 ex Labacka Kållered 2012-02-29
Nötskrika Hårssjön 2012-03-25
Skata Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Kaja Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Kråka IKEA Kållered 2012-01-13
Korp 1 ex Gunnebo, Mölndal 2012-01-25
Stare 40 ex Mölndal, Pepparedsleden 2012-02-23
Gråsparv Torrekulla, Kållered 2012-01-09
Pilfink 5 ex Labacka, Kållered 2012-03-14
Bofink 1 ex Labacka, Kållered 2012-03-14
Grönfink Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Steglits 5 ex Högen Kållered 2012-03-05
Grönsiska 5 ex Bölet Kållered 2012-01-26
Domherre Torrekulla, Kållered 2012-01-08
Stenknäck 2 ex Högen, Kållered 2012-03-04
Gulsparv 1 ex Tulebo äng, Kålölered 2012-04-01
Sävsparv Hårssjön 2012-03-25Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Gravand 50/59
Bläsand 45/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Bergand 35/59
Ejder 56/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Salskrake 49/59
Småskrake 55/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Fasan 53/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Storskarv 57/59
Toppskarv 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Duvhök 53/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Pilgrimsfalk 52/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Rödbena 51/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Silltrut 51/59
Vitvingad trut 52/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Fisktärna 50/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tordmule 50/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Trädlärka 38/59
Sånglärka 53/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Sidensvans 54/59
Järnsparv 51/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Rödstjärt 46/59
Rödvingetrast 48/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Talltita 41/59
Tofsmes 46/59
Svartmes 50/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Bergfink 48/59
Gulhämpling 1/59
Hämpling 51/59
Vinterhämpling 39/59
Gråsiska 56/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59