LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Markus Lagerqvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hökälla, Hisingen 2012-01-03
Mindre sångsvan Kobbehall, Askim 2012-03-25
Sångsvan Torslandaviken 2012-01-06
Sädgås Kobbehall, Askim 2012-03-11
Spetsbergsgås Billdalsvallen, Askim 2012-01-08
Grågås Säve, Hisingen 2012-01-06
Kanadagås Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Vitkindad gås Välen, Askim 2012-06-03
Gravand Kobbehall, Askim 2012-03-03
Bläsand Torslandaviken 2012-05-04
Snatterand Torslandaviken 2012-04-15
Kricka Torslandaviken 2012-04-15
Gräsand Sisjön, Askim 2012-01-01
Stjärtand Slottsskogen, Gbg 2012-02-16
Skedand Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Brunand Torslandaviken 2012-01-06
Vigg Sisjön, Mölndal 2012-01-01
Ejder Torslandaviken 2012-01-06
Alfågel Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Sjöorre Torslandaviken 2012-01-06
Svärta Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Knipa Sisjön, Askim 2012-01-01
Salskrake Torslandaviken 2012-01-06
Småskrake Torslandaviken 2012-01-06
Storskrake Lilla Bommen, Gbg 2012-01-02
Tjäder Hålemyst, Partille 2012-03-24
Fasan Rördammen, Öckerö 2012-05-01
Smålom Billdals skärgård 2012-01-08
Storlom Sisjön, Mölndal 2012-04-28
Smådopping Balltorps våtmark, Mölndal 2012-06-06
Skäggdopping Askims fjord 2012-03-03
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Storskarv Lilla Bommen, Gbg 2012-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Rördrom Hårssjön, Mölndal 2012-05-07
Gråhäger Torslandaviken 2012-02-19
Bivråk Kobbehall, Askim 2012-08-19
Brun kärrhök Hårssjön, Mölndal 2012-05-07
Duvhök Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Sparvhök Ringestensvägen, Askim 2012-08-03
Ormvråk Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Fiskgjuse Kobbehall, Askim 2012-04-30
Tornfalk Sisjöns golfbana, Mölndal 2012-03-24
Stenfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-28
Pilgrimsfalk Lilla Bommen, Gbg 2012-01-02
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Sothöna Torslandaviken 2012-01-06
Trana Kobbehall, Askim 2012-03-17
Strandskata Ersdalen, Hönö 2012-03-31
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-04-15
Större strandpipare Ersdalen, Hönö 2012-03-31
Tofsvipa Välen, Gbg 2012-03-03
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2012-03-31
Morkulla Kobbehall, Askim 2012-05-22
Myrspov Askimsbadet 2012-04-15
Småspov Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Storspov Kobbehall, Askim 2012-04-22
Rödbena Torslandaviken 2012-04-15
Skogssnäppa Hårssjön, Mölndal 2012-04-07
Drillsnäppa Gula Kråkan, Gbg:s norra skärgård 2012-05-13
Dvärgmås Torslandaviken 2012-05-04
Skrattmås Drömmarnas kaj, Gbg 2012-01-02
Fiskmås Drömmarnas kaj, Gbg 2012-01-02
Silltrut Brunnsparken, Gbg 2012-03-16
Gråtrut Brunnsparken, Gbg 2012-01-02
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2012-02-03
Havstrut Drömmarnas kaj, Gbg 2012-01-02
Tretåig mås Billdals skärgård 2012-01-08
Kentsk tärna Pinans färjeläge, Hönö 2012-05-05
Fisktärna Pinans färjeläge, Hönö 2012-05-01
Sillgrissla Billdals skärgård 2012-01-08
Tordmule Torslandaviken 2012-01-06
Tamduva Brunnsparken, Gbg 2012-01-02
Ringduva Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Gök Hönö kyrkogård 2012-05-13
Sparvuggla Välen, Gbg 2012-01-06
Kattuggla Kobbehall, Askim 2012-01-31
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-31
Jorduggla Torslandaviken 2012-05-04
Nattskärra Sandsjöbacka nat.res., Askim 2012-06-22
Tornseglare Kobbehall, Askim 2012-05-12
Göktyta Balltorps våtmark, Mölndal 2012-05-08
Gröngöling Billdal, Askim 2012-01-08
Spillkråka Sandsjöbacka nat.res., Askim 2012-07-14
Större hackspett Kobbehall, Askim 2012-01-01
Sånglärka Torslandaviken 2012-02-19
Backsvala Torslandaviken 2012-05-04
Ladusvala Norra hamnen, Öckerö 2012-05-01
Hussvala Balltorps våtmark, Mölndal 2012-05-08
Trädpiplärka Stora Gömysten, Askim 2012-06-22
Ängspiplärka Torslandaviken 2012-04-15
Gulärla Torslandaviken 2012-05-04
Sädesärla Kobbehall, Askim 2012-04-03
Sidensvans Smithska udden, Gbg 2012-02-19
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2012-03-24
Gärdsmyg Ringestensvägen, Askim 2012-03-22
Järnsparv Sandsjöbacka, Askim 2012-03-18
Rödhake Kobbehall, Askim 2012-01-01
Näktergal Korsvägen, Gbg 2012-05-11
Rödstjärt Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-29
Buskskvätta Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-15
Stenskvätta Torslandaviken 2012-04-15
Koltrast Kobbehall, Askim 2012-01-01
Björktrast Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Taltrast Torslandaviken 2012-04-15
Gräshoppsångare Utbyfältet, Partille 2012-05-29
Kärrsångare Utbyfältet, Partille 2012-05-29
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-04
Ärtsångare Kobbehall, Askim 2012-04-30
Törnsångare Stuvö, Hälsö 2012-05-01
Trädgårdssångare Hårssjön, Mölndal 2012-05-07
Svarthätta Kobbehall, Askim 2012-04-30
Grönsångare Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2012-04-30
Gransångare Ringestensvägen, Askim 2012-03-27
Lövsångare Svartmossen, Askim 2012-04-28
Kungsfågel Sisjön, Mölndal 2012-01-01
Svartvit flugsnappare Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-29
Stjärtmes Sisjön, Askim 2012-01-01
Entita Slottsskogen, Gbg 2012-01-04
Tofsmes Kobbehall, Askim 2012-03-02
Svartmes Kobbehall, Askim 2012-01-01
Blåmes Kobbehall, Askim 2012-01-01
Talgoxe Kobbehall, Askim 2012-01-01
Nötväcka Kobbehall, Askim 2012-01-01
Trädkrypare Kobbehall, Askim 2012-01-01
Törnskata Torslandaviken 2012-08-12
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Välen, Gbg 2012-01-06
Nötskrika Kobbehall, Askim 2012-01-08
Skata Drömmarnas kaj, Gbg 2012-01-02
Kaja Brunnsparken, Gbg 2012-01-02
Råka Stuvö, Hälsö 2012-05-01
Kråka Drömmarnas kaj, Gbg 2012-01-02
Korp Kobbehall, Askim 2012-03-03
Stare Torslandaviken 2012-02-19
Gråsparv Brunnsparken, Gbg 2012-02-24
Pilfink Kobbehall, Askim 2012-01-01
Bofink Kobbehall, Askim 2012-03-11
Bergfink Kobbehall, Askim 2012-02-19
Grönfink Kobbehall, Askim 2012-01-01
Steglits Horstedammen, Öckerö 2012-05-01
Grönsiska Kobbehall, Askim 2012-01-01
Hämpling Torslandaviken 2012-04-15
Gråsiska Torslandaviken 2012-02-19
Snösiska Torslandaviken 2012-02-19
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken, Hisingen 2012-01-03
Mindre korsnäbb Kobbehall, Askim 2012-06-17
Större korsnäbb Kobbehall, Askim 2012-06-09
Domherre Varpemossen, Askim 2012-01-01
Stenknäck Lilla Gömysten, Askim 2012-03-18
Gulsparv Kobbehall, Askim 2012-02-04
Sävsparv Hårssjön, Mölndal 2012-04-07Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Årta 41/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dvärgbeckasin 38/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Svartsnäppa 34/59
Gluttsnäppa 47/59
Grönbena 42/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Turkduva 51/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Mindre hackspett 47/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Forsärla 46/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Ringtrast 37/59
Rödvingetrast 48/59
Dubbeltrast 46/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Talltita 41/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59