LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Per Björkman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Välen 2012-01-02
Sångsvan Välen 2012-01-02
Sädgås Galterö 2012-03-03
Spetsbergsgås Gunnesby 2012-01-15
Grågås Välen 2012-01-02
Kanadagås Välen 2012-01-02
Vitkindad gås Kråkudden 2012-03-07
Prutgås Kråkudden 2012-03-10
Gravand Galterö 2012-03-03
Bläsand Kråkudden 2012-03-27
Snatterand Torslandaviken 2012-03-27
Kricka Syrhåladammen 2012-01-14
Gräsand Säveåns mynning 2012-01-02
Stjärtand Galterö 2012-08-09
Årta Skogomedammen 2012-04-16
Skedand Hökälla 2012-04-22
Brunand Torslandaviken 2012-01-14
Vigg Säveåns mynning 2012-01-02
Bergand Rivö fjord 2012-01-28
Ejder Kråkudden 2012-01-11
Alfågel Bolleskären 2012-01-28
Sjöorre Kråkudden 2012-01-11
Svärta Kråkudden 2012-02-24
Knipa Säveåns mynning 2012-01-02
Salskrake Torslandaviken 2012-01-14
Småskrake ärtholmarna 2012-01-11
Storskrake Säveåns mynning 2012-01-02
Tjäder Hålemyst 2012-04-14
Fasan Öckerö 2012-01-28
Smålom Nordre älvs fjord 2012-01-25
Storlom Kråkudden 2012-03-10
Smådopping Gullbergskaj 2012-01-16
Skäggdopping Rivö fjord 2012-01-14
Gråhakedopping Kråkudden 2012-09-12
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel Kråkudden 2012-02-24
Grålira Kråkudden, Hönö 2012-09-07
Mindre lira Kråkudden 2012-06-19
Havssula Kråkudden 2012-02-24
Storskarv Säveåns mynning 2012-01-02
Toppskarv Saltboholmarna 2012-01-28
Rördrom Hårssjön 2012-03-24
Gråhäger Säveåns mynning 2012-01-02
Bivråk Årekärr 2012-05-12
Havsörn kippholmen 2012-01-25
Brun kärrhök Lagmansholmen 2012-04-25
Blå kärrhök Bärby 2012-01-28
Duvhök Asperö 2012-08-09
Sparvhök lilla oxhagen 2012-01-16
Ormvråk Tingstad 2012-01-02
Fjällvråk Stora oxhagen 2012-01-16
Fiskgjuse Torslandaviken 2012-04-13
Tornfalk Hisingen 2012-01-14
Stenfalk Kråkudden 2012-04-13
Lärkfalk Kråkudden 2012-04-30
Pilgrimsfalk Gasklockan 2012-01-02
Vattenrall Välen 2012-01-02
Kornknarr gunnilse 2012-06-11
Rörhöna slottsskogen 2012-01-28
Sothöna Torslandaviken 2012-01-14
Trana Arödsberget 2012-03-23
Strandskata ärtholmarna 2012-01-11
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-04-13
Större strandpipare Galterö 2012-03-03
Ljungpipare Kråkudden 2012-08-05
Kustpipare Kråkudden 2012-08-05
Tofsvipa Svensby 2012-01-14
Kustsnäppa Kråkudden 2012-08-05
Sandlöpare Kråkudden 2012-08-07
Småsnäppa Kråkudden 2012-08-05
Mosnäppa Torslandaviken 2012-08-10
Skärsnäppa Kråkudden 2012-01-21
Kärrsnäppa Kråkudden 2012-08-05
Brushane Torslandaviken 2012-04-25
Dvärgbeckasin Torslandaviken 2012-05-03
Enkelbeckasin Fässberg 2012-01-02
Morkulla Ryamotet 2012-05-01
Myrspov Kråkudden 2012-08-07
Småspov Torslandaviken 2012-06-11
Storspov Kråkudden 2012-03-27
Svartsnäppa Torslandaviken 2012-06-11
Rödbena Kråkudden 2012-04-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2012-04-25
Skogssnäppa Hökälla 2012-04-22
Grönbena Kråkudden 2012-04-30
Drillsnäppa Torslandaviken 2012-04-28
Roskarl Kråkudden 2012-08-07
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2012-06-03
Kustlabb Kråkudden 2012-06-19
Fjällabb Kråkudden 2012-08-24
Storlabb Kråkudden 2012-08-07
Dvärgmås Torslandaviken 2012-05-02
Tärnmås Kråkudden 2012-09-12
Skrattmås Säveåns mynning 2012-01-02
Fiskmås Säveåns mynning 2012-01-02
Silltrut Bolleskären 2012-03-25
Gråtrut Säveåns mynning 2012-01-02
Vitvingad trut Ringön 2012-01-15
Havstrut Säveåns mynning 2012-01-02
Tretåig mås Kråkudden 2012-01-11
Skräntärna Kråkudden 2012-08-05
Kentsk tärna Hönö 2012-03-25
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-25
Silvertärna Torslandaviken 2012-04-25
Sillgrissla Kråkudden 2012-01-11
Tordmule Kråkudden 2012-01-11
Tobisgrissla Kråkudden 2012-01-21
Alkekung Kråkudden 2012-11-16
Lunnefågel Kråkudden 2012-08-07
Tamduva Fässberg 2012-01-02
Skogsduva Kråkudden 2012-03-07
Ringduva Säveåns mynning 2012-01-02
Turkduva Hönö Röd 2012-01-28
Gök Ragnhildsholmen 2012-05-06
Berguv Torslandaviken 2012-01-25
Hökuggla Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla Välen 2012-01-02
Kattuggla Arödsberget 2012-03-19
Lappuggla Ugglemossen 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-02-24
Jorduggla Torslandaviken 2012-05-03
Nattskärra Djupedal 2012-05-22
Tornseglare Torslandaviken 2012-05-09
Kungsfiskare Göta älv 2012-12-01
Göktyta Hills Golfbana 2012-06-05
Gröngöling Kvillehed 2012-01-25
Spillkråka Vättlefjäll 2012-03-11
Större hackspett Välen 2012-01-02
Mindre hackspett Klippans naturreservat 2012-01-14
Trädlärka Tumlehed 2012-01-25
Sånglärka Bärby 2012-01-29
Berglärka Torslandaviken 2012-11-25
Backsvala Torslandaviken 2012-04-25
Ladusvala Hökälla 2012-04-29
Hussvala Hyppeln 2012-04-29
Trädpiplärka Årekärr 2012-05-12
Ängspiplärka Galterö 2012-03-03
Rödstrupig piplärka Lagmnasholmen 2012-09-09
Skärpiplärka Räveskärsbukten 2012-01-11
Vattenpiplärka Hönö 2012-12-21
Gulärla Torslandaviken 2012-05-02
Forsärla Ryaverket 2012-01-14
Sädesärla Ersdalsviken 2012-03-25
Sidensvans Välen 2012-01-02
Strömstare grevedämmet 2012-01-02
Gärdsmyg Brunnsbo 2012-01-03
Järnsparv Torslandaviken 2012-01-14
Rödhake Brunnsbo 2012-01-02
Näktergal Ragnhildsholmen 2012-05-02
Sydnäktergal Hyppeln 2012-04-29
Svart rödstjärt Säveåns mynning 2012-05-29
Rödstjärt Brunnsbo 2012-04-28
Buskskvätta Hyppeln 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta Kråkudden 2012-04-13
Ringtrast Brudarebacken 2012-04-27
Koltrast Brunnsbo 2012-01-01
Björktrast Välen 2012-01-02
Taltrast Hårssjön 2012-03-24
Rödvingetrast Brunnsbo 2012-02-02
Dubbeltrast Galterö 2012-03-03
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2012-05-02
Vassångare Nolviks kile 2012-06-13
Sävsångare Stora oxhagen 2012-05-15
Kärrsångare Bolsten 2012-05-22
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-02
Härmsångare Hönö 2012-06-03
Ärtsångare Hönö 2012-04-28
Törnsångare Torslandaviken 2012-05-02
Trädgårdssångare Torslandaviken 2012-05-16
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-25
Grönsångare Bokedalen 2012-05-13
Gransångare Torslandaviken 2012-04-13
Lövsångare Lagmansholmen 2012-04-25
Kungsfågel Välen 2012-01-02
Grå flugsnappare Askesby 2012-06-06
Mindre flugsnappare Bokedalen 2012-05-27
Svartvit flugsnappare Backered 2012-05-06
Skäggmes Sudda 2012-01-28
Stjärtmes Hårssjön 2012-03-24
Entita Brunnsbo 2012-01-02
Talltita stora issjön 2012-01-14
Tofsmes Tumlehed 2012-01-28
Svartmes stora issjön 2012-01-14
Blåmes Brunnsbo 2012-01-02
Talgoxe Brunnsbo 2012-01-02
Nötväcka Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Trädkrypare Hönö kyrkogård 2012-01-11
Törnskata Mölndals brukshundsklubb 2012-06-05
Varfågel Välen 2012-01-02
Nötskrika Råhult 2012-02-08
Skata Brunnsbo 2012-01-02
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2012-08-31
Kaja Brunnsbo 2012-01-02
Råka Galterö 2012-03-03
Kråka Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Korp Gunnesby 2012-01-14
Stare Gunnesby 2012-01-15
Gråsparv johanneberg 2012-01-15
Pilfink Brunnsbo 2012-01-02
Bofink Hönö kyrkogård 2012-01-11
Bergfink Gunnesby 2012-01-14
Grönfink Lillhagsparken 2012-01-02
Steglits Brunnsbo 2012-01-13
Grönsiska Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Hämpling Ersdalen 2012-03-25
Vinterhämpling Kråkudden 2012-04-13
Gråsiska Torslandaviken 2012-01-25
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-02
Mindre korsnäbb Hönö kyrkogård 2012-02-24
Rosenfink Stora oxhagen 2012-05-21
Domherre Brunnsbo 2012-01-02
Stenknäck grevedämmet 2012-01-29
Snösparv Kråkudden 2012-11-09
Gulsparv Gunnesby 2012-01-14
Sävsparv backaplan 2012-03-21Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Svarthuvad mås 7/59
Vittrut 13/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Blåhake 12/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59