LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Lars Eric Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Jungfruviken, Hönö 2012-02-26
Sångsvan 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Grågås 2 ex förbiflygande Hönö kyrkogård 2012-02-26
Kanadagås 30 ex Fässberg, Mölndal 2012-02-19
Vitkindad gås 4 ex Stora Amundö 2012-03-21
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Gravand 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Bläsand 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-15
Snatterand 2 par Balltorps våtmark, mölndal 2012-03-19
Kricka 1 hane Fässbergsmotet, Mölndal 2012-03-01
Gräsand 6 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-02-03
Årta 1 par Hökälla, Hisingen 2012-04-22
Skedand 1 par Hökälla, Hisingen 2012-04-22
Brunand 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-04
Vigg 86 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-04
Ejder 200 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-11
Alfågel 4 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Sjöorre 46 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Knipa 1 hane Balltorps våtmark, mölndal 2012-01-03
Salskrake 1 hona Hönö huvud 2012-02-11
Småskrake 1 par Kråkudden, Hönö 2012-02-11
Storskrake 1 par Mölndalsån, Mölndal 2012-01-11
Tjäder 1 ex Hålemyst, Knipeflågsbergen 2012-03-17
Fasan 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-02-11
Smålom 3 ex Kr åkudden, Hönö 2012-02-24
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-04
Skäggdopping 2 ex Hårssjön 2012-03-23
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Mindre lira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Storskarv 2 ex förbiflygande Store mosse, Sisjöns skjutfält 2012-01-03
Toppskarv 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-05-18
Rördrom 1 ex sp Hårssjön 2012-03-24
Gråhäger 1 ex Eklanda, Mölndal 2012-02-26
Bivråk 1 ex mot N Torslandaviken 2012-05-24
Röd glada 1 ex Solängen, Mölndal 2012-04-15
Havsörn 1 ex mot N Solängen, Mölndal 2012-07-28
Brun kärrhök 1 hona Rambo mosse, Mölndal 2012-04-11
Blå kärrhök 1 hane mot S Brudarebacken, Gbg 2012-10-06
Duvhök 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-03-03
Sparvhök 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-03-03
Ormvråk 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-02-04
Fiskgjuse 2 ex mot N Rambo mosse, Mölndal 2012-04-11
Tornfalk 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2012-02-11
Stenfalk 1 hona Kråkudden, Hönö 2012-04-15
Lärkfalk 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-11
Pilgrimsfalk 1 ad Gasklockan, Göteborgs hamn 2012-02-29
Vattenrall 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-06-09
Kornknarr 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-06-24
Rörhöna 1 ex Mölndalsån, Almedal 2012-01-11
Sothöna 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-01-02
Trana 1 ex Rambo mosse, Mölndal 2012-03-23
Strandskata 6 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 par Torslandaviken 2012-04-15
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-03-30
Ljungpipare 1 ex Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Kustpipare 1 ex Stora Amundö 2012-07-13
Tofsvipa 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-02-26
Kustsnäppa 10 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Sandlöpare 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Småsnäppa 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Mosnäppa 6 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Spovsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-07-13
Skärsnäppa 40 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-11
Kärrsnäppa 5 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Brushane 2 hanar Torslandaviken 2012-04-26
Dvärgbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-03
Enkelbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-03
Dubbelbeckasin 1 ex Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Morkulla 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-02
Myrspov 10 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Småspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Storspov 25 ex mot O Kakelösagatan, Solängen, Mölndal 2012-04-22
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2012-03-30
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-26
Skogssnäppa 1 ex Kikåstoppen, Mölndal 2012-04-21
Grönbena 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-04-30
Drillsnäppa 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-04-27
Roskarl 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Kustlabb 2 mot S Kråkudden, Hönö 2012-04-15
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Dvärgmås 1 ad Torslandaviken 2012-04-26
Skrattmås 1 ex Rosenlundskanalen, Göteborg 2012-02-28
Fiskmås 1 ex Solängen, Mölndal 2012-01-02
Silltrut 1 ex Solängen, Mölndal 2012-03-20
Gråtrut 20 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Vitvingad trut 1 3K Ringön, Hisingen 2012-01-15
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-04
Tretåig mås 12 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Kentsk tärna 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-30
Fisktärna 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-04-15
Silvertärna 25 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-05-18
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-11
Tordmule 8 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Tobisgrissla 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-24
Lunnefågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Tamduva 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-02
Skogsduva 1 ex mot S Brudarebacken, Gbg 2012-10-06
Ringduva
Turkduva 2 ex Solängen, Mölndal 2012-01-14
Gök 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-15
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-04-26
Sparvuggla 1 ex kviberget, välen 2012-01-01
Kattuggla 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-02
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 2 ex Hönö kyrkogård 2012-02-26
Nattskärra 1 ex Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Tornseglare 5 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-05-16
Göktyta 2 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-08
Gröngöling 1 ex Store mosse, Sisjöns skjutfält 2012-01-03
Spillkråka 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-03-03
Större hackspett 1 ex mudderfältet, välen 2012-01-02
Mindre hackspett 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-03-27
Trädlärka 3 ex Tumlehed, Torslanda 2012-02-04
Sånglärka 8 ex Fässberg, Mölndal 2012-02-26
Backsvala 5 ex Torslandaviken 2012-04-28
Ladusvala 4 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-04-16
Hussvala 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-04-16
Trädpiplärka 1 ex Rambo mosse, Mölndal 2012-04-21
Ängspiplärka 2 ex Fässberg, Mölndal 2012-03-11
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-11
Gulärla 1 ex Hills gofbana, Mölndal 2012-04-27
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-02-03
Sädesärla 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-03-27
Sidensvans 1 ex Solängen, Mölndal 2012-01-14
Strömstare 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-03-11
Gärdsmyg 1 ex Johanneberg, Göteborg 2012-01-03
Järnsparv 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-14
Rödhake 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Näktergal 1 ex sj Korsvägen, Göteborg 2012-05-10
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-29
Blåhake 1 hane Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Svart rödstjärt 1 hane Astra Zeneca, Mölndal 2012-04-22
Rödstjärt 1 hane sj Rambo mosse, Mölndal 2012-04-24
Buskskvätta 2 hanar Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta 1 hona Torslandaviken 2012-04-15
Stenskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-26
Ringtrast 1 hane Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-14
Koltrast 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Björktrast 6 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-02
Taltrast 3 ex Hårssjön 2012-03-24
Rödvingetrast 2 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-30
Dubbeltrast 8 ex Kikåstoppen 2012-03-23
Gräshoppsångare 1 ex sj Fässberg, Mölndal 2012-05-29
Kärrsångare 1 ex sj Lunnagården, Mölndal 2012-05-22
Rörsångare 1 ex sj Lunnagården, Mölndal 2012-05-06
Härmsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-18
Ärtsångare 1 ex sj Kakelösagatan, Mölndal 2012-04-29
Törnsångare 1 ex sj Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Trädgårdssångare 1 sj Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-13
Svarthätta 1 sj Hills golfbana, Mölndal 2012-04-27
Grönsångare 1 ex sj Balltorp, Mölndal 2012-04-24
Gransångare 1 ex sj Hårssjön 2012-03-23
Lövsångare 1 ex Horsickan, Mölndal 2012-04-21
Kungsfågel 1 ex Tumlehed, Torslanda 2012-02-04
Grå flugsnappare 2 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-07
Svartvit flugsnappare 1 hane Balltorp, Mölndal 2012-04-27
Skäggmes 6 ex Sudda, Hönö 2012-02-11
Stjärtmes 7 ex Store mosse, Sisjöns skjutfält 2012-02-25
Entita 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-11
Tofsmes 2 ex Hörsickan, Mölndal 2012-03-11
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-26
Blåmes 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Talgoxe 3 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Balltorps våtmark 2012-02-25
Trädkrypare 1 ex Stensjön, Mölndal 2012-04-01
Törnskata 1 hane Balltorps våtmark, mölndal 2012-05-13
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-03-03
Nötskrika 1 ex Hills Golfbana 2012-02-25
Skata 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-09
Kaja 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Råka 1 ex Bredviken, Hönö 2012-03-18
Kråka 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Korp 2 ex Mölndals centrum 2012-01-14
Stare 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Gråsparv 13 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Pilfink 2 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Bofink 2 ex Hönö kyrkogård 2012-02-11
Bergfink 2 ex Kikåstoppen 2012-03-23
Grönfink 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-01
Steglits 5 ex Eklanda, Mölndal 2012-08-26
Grönsiska 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-29
Hämpling 4 ex Torslandaviken 2012-03-30
Gråsiska 1 ex Sisjöns badplats, Mölndal 2012-03-31
Bändelkorsnäbb 15 ex Lillhagsparken 2012-01-02
Rosenfink 3 ex Stora oxhagen 2012-05-24
Domherre 2 hane Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-22
Stenknäck 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2012-01-15
Snösparv 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-03-03
Gulsparv 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-02-25
Ortolansparv 1 hona Önnered, Gbg 2012-05-11
Sävsparv 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-03-11Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Fjällpipare 1/59
Myrsnäppa 11/59
Svartsnäppa 34/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Hökuggla 23/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59