LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Martin Oomen

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Mindre sångsvan 6 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-21
Sångsvan 14 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Sädgås 1 ex Smedstorp, Björketorp 2012-04-17
Spetsbergsgås 1 ex Billdals skärgård 2012-01-07
Grågås 1 ex Billdals skärgård 2012-01-07
Kanadagås 4 ex V älen, Gbg 2012-01-07
Vitkindad gås 8 ex Stora Amundö 2012-03-21
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Nilgås 2 ex Öxnäs, Säve 2012-05-20
Gravand 2 ex Torslandaviken 2012-03-05
Bläsand 1 par Torslandaviken 2012-03-09
Snatterand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-10
Kricka 2 ex Syrhåla, Lundby, Hisingen 2012-01-10
Gräsand 1 slottsskogen 2012-01-03
Stjärtand 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2012-01-11
Årta 1 par Skogome, Säve, Hisingen 2012-04-17
Skedand 1 slottsskogen 2012-01-03
Brunand 53 ex Torslandaviken 2012-01-10
Vigg 30 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-07
Bergand 1 2K hane Torslandaviken 2012-01-19
Ejder Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Alfågel 9 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Knipa 1 slottsskogen 2012-01-03
Salskrake 3 ex Torslandaviken 2012-01-10
Småskrake Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Storskrake 3 slottsskogen 2012-01-03
Orre 2 ex Landvetter flygplats, Härryda 2012-05-27
Tjäder 1 hane Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2012-01-13
Smålom 2 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-20
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Smådopping 1 ex Sä veåns mynning, Gbg 2012-01-11
Skäggdopping 1 ex Dotevik 2012-01-07
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-29
Stormfågel 33 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-03
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-17
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Havssula 20 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Storskarv 5 Göteborgs hamn 2012-01-03
Toppskarv 10 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-22
Gråhäger 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-17
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-20
Röd glada 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-22
Havsörn 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-08
Gåsgam 1 ex mot V lunden 2012-06-13
Brun kärrhök 1 hane Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Blå kärrhök 1 honfärgad Kalshed, Säve 2012-02-02
Stäpphök 1 hane Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Duvhök 1 redbergsplatsen 2012-01-03
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2012-01-10
Ormvråk 1 ex Järnbrott, Västra Frölunda 2012-01-07
Fjällvråk 1 ex Kalshed 2012-01-26
Kungsörn 1 2k Brudarebacken 2012-12-06
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2012-03-29
Tornfalk 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-13
Stenfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-26
Lärkfalk 1 ex Stampens kyrkogård 2012-06-07
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2012-01-11
Vattenrall 1 ex Hönö 2012-04-24
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2012-09-09
Kornknarr 1 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-05-27
Rörhöna 4 slottsskogen 2012-01-03
Sothöna 23 ex Dotevik 2012-01-07
Trana 3 ex Hårssjön 2012-03-22
Strandskata 2 ex Kalvsund 2012-03-02
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-03-30
Större strandpipare 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-09
Ljungpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-19
Kustpipare 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-30
Tofsvipa 3 ex Öxnäs, Säve 2012-03-05
Kustsnäppa 11 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Sandlöpare 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Småsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-05-04
Spovsnäppa 7 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-30
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kärrsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-04
Brushane 1 hona Öxnäs, Säve 2012-05-01
Dvärgbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-13
Enkelbeckasin 2 ex Välen, Gbg 2012-01-13
Dubbelbeckasin 1 ex Lagmansholmen, Säve 2012-08-29
Morkulla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-30
Myrspov 1 ex Askimsviken 2012-04-11
Småspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-26
Storspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-05-02
Rödbena 1 ex Stora Amundö 2012-04-04
Gluttsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-26
Skogssnäppa 1 ex Linnarhult, Angered 2012-04-15
Grönbena 8 ex Öxnäs, Säve 2012-05-01
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-29
Roskarl 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kustlabb 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-04-11
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-23
Storlabb 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Dvärgmås 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Skrattmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Fiskmås 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Silltrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-21
Gråtrut 5 lunden 2012-01-03
Vitvingad trut 1 3K Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Havstrut 15 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Tretåig mås 289 Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kentsk tärna 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-30
Fisktärna 10 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-13
Silvertärna 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-24
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Tordmule Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Alkekung 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-24
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Tamduva 50 slottsskogen 2012-01-03
Skogsduva 1 ex Trädet, Säve, Hisingen 2012-03-05
Ringduva 5 slottsskogen 2012-01-03
Turkduva 10 ex Älvsborgsgatan 2012-01-10
Gök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-05-16
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-01-25
Hökuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-10-27
Sparvuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Kattuggla 2 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-06
Lappuggla 1 ex Knipeflågsbergen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 2 ex Hönö kyrkogård 2012-03-02
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-24
Nattskärra 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Tornseglare 15 ex Torslandaviken 2012-05-15
Kungsfiskare 1 ex Brandkärr, Hisingen 2012-11-20
Göktyta 1 par Balltorp, Mölndal 2012-05-28
Gröngöling 1 ex Vitsippsdalen, Botaniska trädgården 2012-01-16
Spillkråka 1 ex Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Större hackspett 2 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Mindre hackspett 1 ex Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Trädlärka 7 ex Tumlehed 2012-01-25
Sånglärka 5 ex Bärby, Säve 2012-01-26
Berglärka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-11
Backsvala 25 ex Torslandaviken 2012-04-29
Ladusvala 4 ex Torslandaviken 2012-04-29
Hussvala 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Trädpiplärka 1 ex Knipeflågsbergen, Partille 2012-04-20
Ängspiplärka 2 ex Torslandaviken 2012-01-10
Rödstrupig piplärka 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-27
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Gulärla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-24
Forsärla 1 ex bPrästaäcken, 2012-02-06
Sädesärla Askimsviken 2012-03-29
Sidensvans 12 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-06
Strömstare 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-13
Gärdsmyg 1 ex Billdals skärgård 2012-01-07
Järnsparv 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-17
Rödhake 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-04
Näktergal 3 ex Torslandaviken 2012-05-15
Svart rödstjärt 1 honfärgad Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-02-02
Rödstjärt 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-26
Buskskvätta 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Svarthakad buskskvätta 1 hona Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta 1 ex Hummerviken, Öckerö 2012-04-11
Ringtrast 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-13
Koltrast 2 slottsskogen 2012-01-03
Björktrast 10 slottsskogen 2012-01-03
Taltrast 1 ex Hårssjön 2012-03-22
Rödvingetrast 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-02-02
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-22
Gräshoppsångare 2 ex Stora oxhagen 2012-05-20
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare 2 ex Torslandaviken 2012-05-15
Kärrsångare 1 ex Stora Holm, Tuve, Hisingen 2012-05-27
Rörsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-04
Härmsångare 1 ex Er sdalen, Hönö 2012-05-17
Höksångare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-27
Ärtsångare 1 ex Hönö 2012-04-24
Törnsångare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-05-01
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-15
Svarthätta 1 hane Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-17
Grönsångare 3 ex Skatås, Göteborg 2012-04-30
Gransångare 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2012-03-27
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2012-04-19
Kungsfågel 2 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Grå flugsnappare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-29
Mindre flugsnappare 1 Bokedalen 2012-05-26
Svartvit flugsnappare 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Skäggmes 1 ex Välen, Gbg 2012-01-20
Stjärtmes 2 ex Hårssjön 2012-03-22
Entita 1 ex Botaniska Trädgården 2012-01-16
Talltita 2 ex Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Tofsmes 6 ex Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Svartmes 2 ex Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Blåmes 5 slottsskogen 2012-01-03
Talgoxe 5 slottsskogen 2012-01-03
Nötväcka 1 slottsskogen 2012-01-03
Trädkrypare 1 slottsskogen 2012-01-03
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2012-05-15
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Nötskrika 4 ex Vättlefjäll, Bergum 2012-01-20
Skata 2 slottsskogen 2012-01-03
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-20
Kaja 10 slottsskogen 2012-01-03
Råka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Kråka 10 slottsskogen 2012-01-03
Korp 1 ex Torslandaviken 2012-01-04
Stare 30 ex Lagmansholmen, Säve 2012-01-11
Gråsparv 7 lunden 2012-01-03
Pilfink 2 slottsskogen 2012-01-03
Bofink 30 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-11
Bergfink 1 ex Trånget, Torslanda 2012-02-02
Grönfink 1 slottsskogen 2012-01-03
Steglits 1 ex Högsbo industriområde, Gbg 2012-01-20
Grönsiska 20 ex Eriksdal 2012-01-11
Hämpling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-22
Vinterhämpling 8 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-04
Gråsiska 20 ex Torslandaviken 2012-01-10
Snösiska 1 ex Torslandaviken 2012-01-10
Bändelkorsnäbb 15 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-07
Mindre korsnäbb 7 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-04
Rosenfink 1 ex Stora oxhagen 2012-05-20
Tallbit 1 Brudarebacken 2012-11-25
Domherre 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Stenknäck 1 slottsskogen 2012-01-03
Lappsparv 1 Galterö 2012-09-27
Snösparv 2 ex Torslandaviken 2012-01-10
Gulsparv 5 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Sävsparv 1 ex Bärby, Säve 2012-01-26Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Gulnäbbad lira 2/59
Brun glada 1/59
Kejsarörn 1/59
Fjällpipare 1/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Ortolansparv 7/59