LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Leif Jonasson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Sångsvan Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Spetsbergsgås Billdal 2012-01-08
Grågås Kråkudden, Hönö 2012-01-06
Kanadagås Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Kricka Torslandaviken 2012-01-15
Gräsand Fräntorp 2012-01-05
Stjärtand Slottsskogen, Gbg 2012-02-15
Skedand Slottsskogen, Gbg 2012-02-15
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2012-02-03
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Bergand Torsviken 2012-01-21
Ejder Kråkudden, Hönö 2012-01-06
Alfågel Kråkudden 2012-02-19
Svärta Kråkudden 2012-02-19
Knipa Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Salskrake Billdal 2012-01-15
Småskrake Kråkudden, Hönö 2012-01-06
Storskrake Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Smålom Nodre älv 2012-01-29
Smådopping Säveåns mynning 2012-01-15
Skäggdopping Askimsviken 2012-01-08
Storskarv Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Toppskarv Kråkudden 2012-02-19
Gråhäger Billdal 2012-01-15
Havsörn Torsviken 2012-01-22
Blå kärrhök Kalshed 2012-02-11
Duvhök Fräntorp 2012-01-15
Sparvhök Fräntorp 2012-01-05
Ormvråk Tuve, Hisingen 2012-01-06
Fjällvråk Karlshed,Hisingen 2012-01-29
Tornfalk Torslandaviken 2012-01-15
Pilgrimsfalk Gasklockan ,Göteborg 2012-01-06
Vattenrall Välen 2012-02-11
Rörhöna Syrhåla, Lundby, Hisingen 2012-02-05
Sothöna Billdal 2012-01-15
Skärsnäppa Bolleskären 2012-02-19
Dvärgbeckasin Prästabäcken,Mölndal 2012-01-29
Skrattmås Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Fiskmås Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Gråtrut Fräntorp 2012-01-02
Vitvingad trut Gullbergskajen 2012-01-15
Havstrut Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Tretåig mås Fiskhamnen Gbg 2012-01-04
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-06
Tordmule Nodre älv 2012-01-29
Tobisgrissla Bolleskären 2012-02-19
Tamduva Fräntorp 2012-01-05
Ringduva Fräntorp 2012-01-05
Turkduva kungsladugård 2012-01-22
Berguv Torslandaviken cistern 106 2012-02-10
Sparvuggla Botaniska Gbg 2012-01-23
Kattuggla
Kungsfiskare Säveåns mynning 2012-02-11
Gröngöling Fräntorp 2012-01-22
Spillkråka Torslandaviken 2012-01-15
Större hackspett Fräntorp 2012-01-05
Mindre hackspett Klippans naturreservat, Björketorps 2012-02-12
Trädlärka Tumlehed 2012-01-29
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2012-01-06
Forsärla Prästabäcken,Mölndal 2012-01-29
Sidensvans Tingstadstunneln 2012-01-06
Strömstare Grevedämmet,Mölndal 2012-01-08
Gärdsmyg Fräntorp 2012-01-05
Rödhake Fräntorp 2012-01-04
Koltrast Fräntorp 2012-01-04
Björktrast Fräntorp 2012-01-04
Kungsfågel Klippans naturreservat, Björketorp 2012-02-12
Skäggmes Syrhåla, Lundby, Hisingen 2012-02-05
Entita Fräntorp 2012-01-05
Talltita Stora Issjön, Landvetter 2012-02-05
Tofsmes Stora Issjön, Landvetter 2012-02-05
Svartmes Stora Issjön, Landvetter 2012-02-05
Blåmes Fräntorp 2012-01-02
Talgoxe Fräntorp 2012-01-02
Nötväcka Fräntorp 2012-01-05
Trädkrypare Fräntorp 2012-01-05
Varfågel Tuve, Hisingen 2012-01-06
Nötskrika Lilleby,Hisingen 2012-01-29
Skata Fräntorp 2012-01-02
Kaja Fräntorp 2012-01-05
Kråka Fräntorp 2012-01-02
Korp Fräntorp 2012-01-04
Stare Billdal 2012-01-08
Gråsparv Fräntorp 2012-01-06
Pilfink Fräntorp 2012-01-04
Bofink Fräntorp 2012-01-15
Bergfink Fräntorp 2012-02-15
Grönfink Fräntorp 2012-01-04
Steglits Fräntorp 2012-01-05
Grönsiska Fräntorp 2012-01-04
Vinterhämpling Torslandaviken 2012-02-19
Gråsiska Fräntorp 2012-01-05
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-08
Mindre korsnäbb Lillhagsparken 2012-01-08
Domherre Fräntorp 2012-01-05
Stenknäck Fräntorp 2012-01-05
Gulsparv Hönö 2012-01-06
Sävsparv Syrhåla, Lundby, Hisingen 2012-02-05Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Gravand 50/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Årta 41/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Sjöorre 47/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Fasan 53/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Brun kärrhök 49/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Strandskata 53/59
Skärfläcka 21/59
Mindre strandpipare 47/59
Större strandpipare 49/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Tofsvipa 54/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Rödbena 51/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Silltrut 51/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Fisktärna 50/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Gök 46/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Tornseglare 49/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Sånglärka 53/59
Berglärka 31/59
Backsvala 49/59
Ladusvala 52/59
Hussvala 52/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Ängspiplärka 53/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Sädesärla 53/59
Järnsparv 51/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Buskskvätta 48/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Stenskvätta 50/59
Ringtrast 37/59
Taltrast 51/59
Rödvingetrast 48/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Rörsångare 48/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Törnsångare 51/59
Trädgårdssångare 44/59
Svarthätta 51/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Gransångare 54/59
Lövsångare 52/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Stjärtmes 45/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Hämpling 51/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59