LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Bengt Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 13 Lammholmsviken 2012-01-01
Sångsvan 7 Skogomedammen, Hisingen 2012-01-19
Grågås 34 Kråkudden 2012-01-08
Kanadagås 21 Skogomedammen 2012-01-05
Vitkindad gås 2 ex Gula skäret. Tjolme sund 2012-03-25
Gravand 1 ex Lammholmsviken 2012-03-04
Bläsand 2 Lammholmsviken 2012-08-12
Kricka 2 ex Syrhåladammen 2012-02-19
Gräsand 2 Hönö Klova hamn 2012-01-01
Årta 2 Skogomedammen 2012-04-23
Skedand 2 Skogomedammen 2012-12-08
Brunand 3 ex Säveånsmynning 2012-02-15
Vigg 30 Säveåns mynning 2012-01-16
Ejder 1 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Alförrädare
Alfågel 1 hane Kråkudden 2012-03-31
Sjöorre 1 Jungfruviken, Hönö 2012-01-06
Svärta 3 Kråkudden 2012-09-30
Knipa 7 Hönö Klova hamn 2012-01-01
Salskrake 6 ex Karholmsdammen 2012-01-22
Småskrake 1 Hönö Klova hamn 2012-01-01
Storskrake 1 Fotösund 2012-01-01
Tjäder 1 ex Hålemyst, Partille 2012-03-23
Fasan 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-02-05
Smålom 1 Jungfruviken, Hönö 2012-01-06
Storlom 1 ex Kråkudden 2012-04-01
Smådopping 4 Säveåns mynning 2012-01-22
Skäggdopping 1 ex Pinan, Hönö 2012-02-12
Stormfågel 1 Kråkudden 2012-09-08
Gulnäbbad lira 1 Kråkudden 2012-07-13
Mindre lira 3 Kråkudden 2012-07-13
Havssula 1 ex S Kråkudden 2012-03-10
Storskarv 4 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Toppskarv 2 Lilla Rävholmen, Öckerö 2012-01-07
Gråhäger 2 Lammholmsviken, Öckerö 2012-01-07
Bivråk 1 Hills Golfbana 2012-07-08
Havsörn 2 ex Bolleskären 2012-02-12
Brun kärrhök 1 Kråkudden 2012-04-14
Duvhök 1 ex Ängholmen, Hälsö 2012-02-26
Sparvhök 1 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Ormvråk 1 Amhult, Torslanda 2012-01-08
Tornfalk 1 Brunnsbomotet 2012-01-24
Stenfalk 1 Hönö kyrkogård 2012-09-15
Pilgrimsfalk 1 Lindholmen, Hälsö 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Syrhåladammen 2012-02-19
Rörhöna 2 ex Syrhåladammen 2012-02-20
Sothöna 6 ex Skogomedammen 2012-04-04
Trana 2 Ersdalen 2012-05-13
Strandskata 2 ex Bredviken, Hönö 2012-03-03
Mindre strandpipare 2 Sudda, Hönö 2012-05-13
Större strandpipare 1 ex Kråkudden 2012-04-01
Ljungpipare 18 Kråkudden 2012-07-16
Kustpipare 2 Kråkudden 2012-09-30
Tofsvipa 5 ex sträckande S Stora Rävholmen, Öckerö 2012-03-04
Kustsnäppa 1 Kråkudden 2012-07-16
Mosnäppa 1 Sudda, Hönö 2012-05-29
Skärsnäppa 20 ex Nordres tånge, Hönö 2012-02-05
Kärrsnäppa 1 ex Lammholmsviken 2012-03-20
Brushane 2 Välen 2012-08-22
Enkelbeckasin 1 ex Sudda 2012-04-11
Morkulla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-10
Myrspov 2 ex Bredviken, Hönö 2012-03-17
Småspov 1 Kråkudden 2012-07-16
Storspov 1 ex Bredviken, Hönö 2012-04-09
Svartsnäppa 1 Sudda, Hönö 2012-06-16
Rödbena 1 ex Dannekroksholmarna, Hönö 2012-04-06
Gluttsnäppa 2 Kråkudden 2012-07-16
Skogssnäppa 1 ex Hönö kyrkogård 2012-04-06
Drillsnäppa 1 Nordres tånge, Hönö 2012-07-11
Roskarl 2 Kråkudden 2012-09-05
Kustlabb 1 Hjälvik, Öckerö 2012-04-27
Fjällabb 1 Kråkudden 2012-09-30
Storlabb 1 Kråkudden 2012-07-15
Dvärgmås 1 Kråkudden 2012-07-16
Skrattmås 1 ex Säveåns mynning 2012-02-15
Fiskmås 1 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Silltrut 1 ex Lammholmsviken 2012-03-20
Gråtrut 5 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Havstrut 5 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Tretåig mås 3 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Kentsk tärna 4 ex Lammholmsviken 2012-03-31
Fisktärna 2 Lammholmsviken 2012-04-20
Silvertärna 1 Lammholmsviken 2012-05-18
Sillgrissla 3 Kråkudden 2012-01-08
Tordmule 1 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-07
Tobisgrissla 1 ex Hjälvik, Öckerö 2012-01-21
Alkekung 1 Kråkudden 2012-11-04
Skogsduva 1ex Fiskehamnen, Öckerö 2012-02-26
Ringduva 2 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Turkduva 1 Fiskehamnen, Öckerö 2012-01-01
Gök 1 Hönö kyrkogård 2012-05-12
Berguv 2 ex Ardalsberget, Torsviken 2012-02-28
Hökuggla 1 Nolö, Björkö 2012-10-27
Kattuggla 2 ex Delsjöområdet 2012-03-18
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 3 ex Hönö kyrkogård 2012-02-16
Jorduggla 1 Ramleberget, Hönö 2012-04-15
Tornseglare 8 Sudda, Hönö 2012-05-30
Göktyta 2 Hills Golfbana 2012-07-08
Gröngöling 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-10
Spillkråka 1 hona Ugglemossen - golfbanan 2012-03-23
Större hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-22
Mindre hackspett 1 Hönö kyrkogård 2012-04-20
Trädlärka 2 ex Sudda, Hönö 2012-02-04
Sånglärka 7 ex Arendalsudden 2012-02-19
Berglärka 5 Mudderdammen 2012-11-24
Backsvala 1 Horstedammen, Öckerö 2012-05-20
Ladusvala 3 Fiskehamnen, Öckerö 2012-05-06
Hussvala 2 Sudda, Hönö 2012-05-12
Trädpiplärka 2 Sudda, Hönö 2012-08-25
Ängspiplärka 2 Kråkudden 2012-04-14
Skärpiplärka 3 Ärtholmarna, Hönö 2012-01-14
Vattenpiplärka 1 Ärtholmarna, Hönö 2012-12-01
Gulärla 1 Hönö kyrkogård 2012-06-02
Sädesärla 2 ex Sudda 2012-03-31
Sidensvans 30 Hedens skola, Hönö 2012-01-22
Gärdsmyg 1 Slingan, Hönö 2012-01-06
Järnsparv 1 ex Sudda, Hönö 2012-02-05
Rödhake 1 Fiskehamnen, Öckerö 2012-01-01
Näktergal 1 Rördammen, Öckerö 2012-05-14
Rödstjärt 1 Fiskehamnen, Öckerö 2012-05-07
Buskskvätta 1 Ersdalen, Hönö 2012-05-13
Stenskvätta 1 kråkuddden 2012-04-14
Ringtrast 1 ex Hönö kyrkogård 2012-04-06
Koltrast 3 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Björktrast 1 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Taltrast 1 ex Slingan, Hönö 2012-04-01
Rödvingetrast 1 ex hördes Sudda, Hönö 2012-03-16
Sävsångare 1 Sudda, Hönö 2012-07-29
Kärrsångare 1 Slingan, Hönö 2012-06-02
Rörsångare 1 Sudda, Hönö 2012-05-12
Härmsångare 1 Hönö kyrkogård 2012-05-12
Ärtsångare 1 Slingan, Hönö 2012-05-12
Törnsångare 5 Ersdalen, Hönö 2012-05-13
Trädgårdssångare 1 Hönö kyrkogård 2012-05-12
Svarthätta 2 Slingan, Hönö 2012-05-12
Grönsångare 1 Slingan, Hönö 2012-05-12
Gransångare 2 ex Hålemyst, Partille 2012-03-23
Lövsångare 1 Hjälvik, Öckerö 2012-04-27
Kungsfågel 2 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Grå flugsnappare 1 Slingan, Hönö 2012-05-12
Svartvit flugsnappare 1 Sudda, Hönö 2012-07-27
Skäggmes 5 ex sågs, ca 10 hördes Sudda, Hönö 2012-02-04
Stjärtmes 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2012-01-20
Entita 1 Hönö kyrkogård 2012-01-06
Talltita 2 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Svartmes 2 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Blåmes 1 Fiskehamnen, Öckerö 2012-01-01
Talgoxe 2 Fiskehamnen, Öckerö 2012-01-01
Nötväcka 1 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Trädkrypare 1 Hönö kyrkogård 2012-01-15
Törnskata 1 Slingan, Hönö 2012-05-23
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel 1 ex Skogomedammen, Hisingen 2012-01-06
Nötskrika 1 ex Hålemyst, Partille 2012-03-23
Skata 1 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Kaja 2 Backa, Hisingen 2012-01-03
Råka 2 ex Fiskehamnen, Öckerö 2012-03-31
Kråka 11 Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-01
Korp 1 Hällsvik 2012-01-13
Stare 5 Amhult, Torslanda 2012-01-22
Gråsparv 10 Fiskehamnen, Öckerö 2012-01-01
Pilfink 5 Fiskehamnen, Öckerö 2012-01-01
Bofink 1 Sudda, Hönö 2012-01-07
Bergfink 3 Hönö kyrkogård 2012-04-15
Grönfink 2 Hönö kyrkogård 2012-01-01
Steglits 9 ex Hönö kyrkogård 2012-03-18
Grönsiska Ca 30 ex Lilla Oxhagen, Hisingen 2012-02-03
Hämpling 2 ex Sudda 2012-03-31
Vinterhämpling 3 Slingan, Hönö 2012-04-17
Gråsiska 50 Ringön 2012-01-16
Bändelkorsnäbb 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-18
Mindre korsnäbb 2 Hönö kyrkogård 2012-10-05
Domherre 1 hördes Hönö kyrkogård 2012-01-15
Snösparv 2 Ärtholmarna, Hönö 2012-11-04
Gulsparv 1 ex Huvudet, Björkö 2012-03-27
Sävsparv 3 ex Sudda, Hönö 2012-03-18Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Snatterand 42/59
Stjärtand 39/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Grålira 13/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Rördrom 41/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Grönbena 42/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vitvingad trut 52/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Tamduva 57/59
Sparvuggla 40/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Forsärla 46/59
Strömstare 47/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Tofsmes 46/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Stenknäck 48/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59