LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Karl-Olof Johansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Sångsvan 2 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Grågås 2 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Kanadagås Välen, Gbg 2012-01-02
Gravand Stegelholmsviken 2012-11-03
Gräsand Välen, Gbg 2012-01-02
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Vigg Stora Amundö 2012-01-04
Ejder Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Knipa Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Småskrake Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Storskrake Välen, Gbg 2012-01-02
Fasan Välen, Gbg 2012-01-02
Smålom Askims fjord 2012-01-02
Storlom Smithska udden, Gbg 2012-11-03
Smådopping Välen, Gbg 2012-11-03
Skäggdopping Välen, Gbg 2012-11-03
Storskarv Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Rördrom Hårssjön 2012-11-03
Gråhäger Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Bivråk
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök Välen, Gbg 2012-01-02
Sparvhök
Ormvråk 1 ex Välen, Gbg 2012-01-19
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Vattenrall Välen, Gbg 2012-01-02
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Sothöna Stora Amundö 2012-01-04
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Tofsvipa
Mosnäppa
Brushane
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2012-02-16
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Fiskmås 1 ex Stora Amundö 2012-01-04
Silltrut
Gråtrut Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Havstrut Välen, Gbg 2012-01-02
Tretåig mås 1 ex Stora Amundö 2012-01-04
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule 2 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-30
Tobisgrissla
Tamduva Södra Tynnered, Gbg 2012-01-02
Skogsduva
Ringduva 2 ex Södra Tynnered, Gbg 2012-01-03
Turkduva
Gök
Sparvuggla Välen, Gbg 2012-01-02
Kattuggla Välen, Gbg 2012-01-06
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Spillkråka 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-03
Större hackspett Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Mindre hackspett 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-03
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans 10 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-30
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2012-01-15
Järnsparv 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-01-30
Rödhake Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Björktrast Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Taltrast
Rödvingetrast Välen, Gbg 2012-01-02
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel Smithska udden, Gbg 2012-01-06
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Entita Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-03
Talltita
Tofsmes Smithska udden, Gbg 2012-01-06
Svartmes 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-03
Blåmes Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Talgoxe Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Nötväcka Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Trädkrypare Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Törnskata
Varfågel Välen, Gbg 2012-01-02
Nötskrika Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-03
Skata Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Kaja Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Kråka Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Korp Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Stare Välen, Gbg 2012-01-02
Gråsparv Södra Tynnered, Gbg 2012-01-02
Pilfink Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Bofink Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Bergfink Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Grönfink Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Steglits
Grönsiska Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Bändelkorsnäbb 3 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-03
Mindre korsnäbb
Domherre Smithska udden, Gbg 2012-01-02
Stenknäck
Gulsparv Välen, Gbg 2012-01-06
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Kricka 55/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Brunand 52/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Salskrake 49/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Pilgrimsfalk 52/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vitvingad trut 52/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Ängspiplärka 53/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Strömstare 47/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Ringtrast 37/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Trädgårdssångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Stjärtmes 45/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59