LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Conny Palm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Skogomedammen 2012-01-06
Sångsvan 4 ex Skogomedammen 2012-01-06
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2012-12-01
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 3 ex Välen, Gbg 2012-03-03
Kanadagås Skogomedammen 2012-01-06
Vitkindad gås 11 ex Välen, Gbg 2012-04-01
Gravand 2 ex Limskåreberget 2012-03-25
Bläsand 1 ex Gula skäret, Hyppeln 2012-03-25
Snatterand 3 ex Välen, Gbg 2012-04-20
Kricka 5 ex Norra Hästeviken 2012-03-24
Gräsand Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Årta 2 ex Skogomedammen 2012-04-20
Skedand 2 ex Skogomedammen 2012-04-20
Brunand Karholmsdammen 2012-01-06
Vigg Karholmsdammen 2012-01-06
Ejder Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Alfågel 4 ex Långe Tånge 2012-04-22
Sjöorre 1 ex Dotevik 2012-01-07
Svärta 1 ex Dotevik 2012-01-07
Knipa Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Salskrake 5 ex Skinteboviken, Askim 2012-01-07
Småskrake Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Storskrake 1 ex Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Tjäder 1 ex Hålemyst, Knipeflågsbergen 2012-03-17
Fasan 2 ex Kviberget 2012-02-05
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-12-16
Storlom 2 ex Sisjön 2012-06-30
Smådopping 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-07
Skäggdopping 1 ex Sandvik, Torslanda 2012-01-06
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Havssula 2 ex Långe tånge, Öckerö 2012-09-30
Storskarv Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Toppskarv 1 ex Håsten 2012-11-18
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-18
Gråhäger 1 ex Sandvik, Torslanda 2012-01-06
Röd glada 1 ex Bräckemotet 2012-08-14
Havsörn 1 ex Lilleby, Björlanda 2012-02-04
Brun kärrhök 2 ex Hårssjön 2012-04-15
Blå kärrhök 1 ex Kalshed 2012-02-05
Duvhök 1 ex Burö , Gbg:s norra skärgård 2012-03-25
Sparvhök 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-31
Ormvråk 1 ex Tumlehed 2012-02-04
Fjällvråk 1 ex Lagmansholmen, Säve 2012-02-05
Fiskgjuse 2 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-21
Tornfalk 1 ex Långe Tånge 2012-04-14
Pilgrimsfalk 2 ex Gasklockan 2012-03-04
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-12-08
Kornknarr 1 ex Gunnilse, Angered 2012-06-09
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-04
Sothöna Karholmsdammen 2012-01-07
Trana 2 ex Nordreälvstranden, Öxnäs 2012-07-01
Strandskata 2 ex Haga kile, Askim 2012-03-11
Mindre strandpipare 2 ex Välen, Gbg 2012-04-20
Större strandpipare 2 ex Långe Tånge 2012-04-22
Ljungpipare 70 ex Nolvik, Björlanda 2012-08-05
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2012-03-03
Småsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Skärsnäppa 11 ex Bolleskären, Hönö 2012-04-22
Kärrsnäppa 7 ex Haga kile, Askim 2012-07-28
Brushane 2 ex Välen, Gbg 2012-08-12
Dvärgbeckasin 1 ex Syrhåladammen 2012-02-04
Enkelbeckasin 1 ex Syrhåladammen 2012-02-04
Morkulla 1 ex Gunnebo, Mölndal 2012-06-10
Myrspov 3 ex Haga kile, Askim 2012-07-28
Storspov 11 ex Långe Tånge 2012-04-22
Svartsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-06-10
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2012-04-14
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-07-29
Skogssnäppa 2 ex Hårssjön 2012-04-29
Grönbena 2 ex Välen , Gbg 2012-07-21
Drillsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2012-05-03
Skrattmås 1 ex Stenpiren, Göteborgs hamn 2012-01-03
Fiskmås 1 ex Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Silltrut 2 ex Göteborgs hamn 2012-03-20
Gråtrut 10 ex Stenpiren, Göteborgs hamn 2012-01-03
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-02-04
Havstrut 1 ex Stenpiren, Göteborgs hamn 2012-01-03
Tretåig mås 1 ex Skinteboviken, Askim 2012-01-07
Kentsk tärna 4 ex Bredviken, Hönö 2012-04-14
Fisktärna 20 ex Långe Tånge 2012-04-22
Sillgrissla 1 ex Ärtholmarna, Hönö 2012-01-15
Tordmule 1 ex Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Tobisgrissla 2 ex Limskåreberget 2012-03-25
Alkekung 1 ex Lilla Amundö 2012-11-04
Tamduva Färjestaden 2012-01-06
Ringduva Ivarsbergsmotet 2012-01-06
Turkduva 1 ex Parken, Öckerö 2012-03-25
Gök 2 ex Öxnäs, Säve 2012-07-01
Berguv 1 ex Hisingen, Gbg 2012-07-01
Kattuggla 1 ex Gunnebo, Mölndal 2012-06-10
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-25
Nattskärra 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-06-23
Tornseglare 1 ex Linnestaden 2012-05-26
Kungsfiskare 1 ex Brandkärr 2012-12-31
Göktyta 1 ex Mellersta dammarna,Hills Golf 2012-06-30
Gröngöling 1 ex Rya skog, Hisingen 2012-01-06
Spillkråka 1 ex Gärdesmossen, Härryda 2012-07-18
Större hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-04
Mindre hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-02
Sånglärka 1 ex Torslandaviken 2012-04-14
Berglärka 5 ex Muddret, Torslandaviken 2012-11-18
Backsvala Torslandaviken 2012-04-28
Ladusvala 2 ex Smedsgårds ängar 2012-04-29
Hussvala 2 ex mudderfältet, välen 2012-04-24
Trädpiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-21
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken 2012-04-21
Skärpiplärka 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-31
Gulärla 8 ex Välen, Gbg 2012-05-03
Forsärla 1 ex Ryaverket, Hisingen 2012-01-06
Sädesärla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-31
Sidensvans 28 ex Smithska udden, Gbg 2012-03-17
Strömstare 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-02-05
Gärdsmyg 1 ex Hårssjön 2012-03-18
Järnsparv 1 ex kviberget, välen 2012-04-22
Rödhake Lillhagsparken 2012-01-06
Näktergal 1 ex Madbäcksdammen 2012-06-17
Svart rödstjärt 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-31
Rödstjärt 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-27
Buskskvätta 1 ex lilla oxhagen 2012-06-09
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-14
Stenskvätta 2 ex Långe Tånge 2012-04-14
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-21
Koltrast Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Björktrast Skändla, Tuve, Hisingen 2012-01-06
Taltrast 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-25
Rödvingetrast 3 ex Parken, Öckerö 2012-03-31
Dubbeltrast 1 ex Härsjösand 2012-06-10
Gräshoppsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-17
Sävsångare 2 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Kärrsångare 2 ex Fässberg, Mölndal 2012-06-06
Rörsångare 2 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Härmsångare 1 ex lilla oxhagen 2012-06-09
Ärtsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-06-07
Törnsångare 2 ex Skräppekärr, Gbg 2012-06-03
Trädgårdssångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-27
Svarthätta 1 ex Fridhems gammelskog 2012-04-28
Grönsångare 1 ex Fridhems gammelskog 2012-04-28
Gransångare 1 ex Majvik, Torslanda 2012-03-24
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2012-04-22
Kungsfågel 3 ex Tumlehed 2012-02-04
Grå flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-28
Svartvit flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-27
Stjärtmes 2 ex Hårssjön 2012-03-18
Entita 2 ex Skintebo, Askim 2012-01-07
Talltita 1 ex Björnaråsen, Partille 2012-09-16
Tofsmes 1 ex Lilla Tultered 2012-04-06
Svartmes 1 ex Fuletjärnarna 2012-04-07
Blåmes Lillhagsparken 2012-01-06
Talgoxe Ekliden 2012-01-06
Nötväcka Lillhagsparken 2012-01-06
Trädkrypare 1 ex Skintebo, Askim 2012-01-07
Törnskata 1 ex Mellersta dammarna,Hills Golf 2012-06-30
Varfågel 1 ex Skogomedammen 2012-02-05
Nötskrika 1 ex Fuletjärnarna 2012-04-07
Skata 12 ex Ekliden 2012-01-06
Nötkråka 1 ex Björnaråsen, Partille 2012-09-23
Kaja 10 ex Järntorget, Göteborg 2012-01-03
Råka 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-21
Kråka 1 ex Stenpiren, Göteborgs hamn 2012-01-03
Korp 1 ex Skändla, Tuve, Hisingen 2012-01-06
Stare 12 ex Skändla, Tuve, Hisingen 2012-01-06
Gråsparv Stora Amundö 2012-01-07
Pilfink Kärralund, Göteborg 2012-01-22
Bofink 2 ex Kärralund, Göteborg 2012-01-22
Bergfink 2 ex Smithska udden, Gbg 2012-03-11
Grönfink Krossholmen, Torslanda 2012-01-06
Steglits 1 ex Limskåreberget 2012-03-25
Grönsiska 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-04
Hämpling 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Vinterhämpling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-21
Gråsiska 6 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-04
Mindre korsnäbb 6 ex Hönö kyrkogård 2012-09-30
Rosenfink 2 ex Stora oxhagen 2012-06-09
Domherre 1 ex Skintebo, Askim 2012-01-07
Stenknäck 2 ex Lillhagsparken 2012-02-05
Gulsparv 1 ex Lilla Tultered 2012-04-06
Sävsparv 1 ex Sudda 2012-03-25Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Härfågel 2/59
Trädlärka 38/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59