LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Jan Krantz

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 4 ex Hökälla ,Hisingen 2012-01-03
Mindre sångsvan 2 ex Askims fjord 2012-03-11
Sångsvan 2 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Sädgås 15 ex Opaltorget Gbg 2012-11-09
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen, Askim 2012-01-09
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Kanadagås 3 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Vitkindad gås 5 ex Välen, Gbg 2012-03-11
Gravand 4 ex Stora Amundö 2012-03-08
Bläsand 1 ex Skogomedammen Boh 2012-04-24
Snatterand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Kricka 6 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Gräsand 3 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Stjärtand 1 ex Stora Dammen Slottsskogen 2012-02-17
Årta 1 par Skogomedammen Boh 2012-04-24
Skedand 1 ex Stora Dammen Slottsskogen 2012-01-16
Brunand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-06
Vigg 6 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-03
Bergand 1 ex Välen, Gbg 2012-03-01
Ejder 7 ex Risholmen 2012-01-06
Sjöorre 2 ex Hjälvik, Öckerö 2012-01-28
Knipa 8 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Salskrake 2 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-31
Småskrake 2 ex Välen, Gbg 2012-01-08
Storskrake 1 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Tjäder 1 ex Hålemyt Knipeflågsbergen 2012-03-17
Fasan 1 ex Stora ån, Västra Frölunda 2012-01-22
Smålom 5 ex Krossholmen, Torslanda 2012-02-02
Storlom 2 ex Sisjön Askim 2012-06-12
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-03
Skäggdopping 1 ex Askims fjord 2012-01-08
Gråhakedopping 1 ex Torslandaviken Gbg 2012-11-27
Svarthalsad dopping 2 ex Karholmsdammen vg delen Torslanda 2012-04-29
Svarthakedopping 2 ex Karholmsdammen Vg-delen Torslanda 2012-04-30
Havssula 5 ex Hyppeln Gbg 2012-11-08
Storskarv 3 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Toppskarv 5 ex Enskär Rörö 2012-11-08
Rördrom 1 ex Hårssjön Mölndal 2012-03-26
Gråhäger 1 ex Kviberget 2012-01-04
Bivråk 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-06-12
Havsörn 1 ex Doteviken Askimsviken 2012-01-24
Brun kärrhök 1 ex Öxnäs, Säve 2012-03-29
Blå kärrhök 1 ex Kalshed Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Välen, Gbg 2012-01-08
Sparvhök 1 ex Södra Tynnered, Gbg 2012-01-02
Ormvråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-03
Fjällvråk 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2012-04-03
Tornfalk 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-10
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan Gbg 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Välen Muddret 2012-01-02
Kornknarr 1 ex sp Gunnilse , Angered 2012-06-08
Rörhöna 1 ex Stora Dammen Slottsskogen 2012-01-16
Sothöna 20 ex Doteviken Askimsviken 2012-01-09
Trana 2 ex Hårssjön Mölndal 2012-03-26
Strandskata 14 ex Askims fjord 2012-03-11
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 2 ex Rörskär Torslandaviken 2012-04-17
Större strandpipare 1 ex Askimsbadet Askimsviken 2012-04-15
Ljungpipare 2 ex Stora Amundö 2012-08-13
Tofsvipa 4 ex Välen, Gbg 2012-03-03
Småsnäppa 2 ex Välen Gbg 2012-09-03
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-05-24
Skärsnäppa 2 ex Smedskär Hyppeln 2012-11-08
Brushane 2 ex hane Vadarstranden Torslandaviken 2012-04-24
Dvärgbeckasin 15 ex Hökällan Hisingen 2012-10-18
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-02-13
Morkulla 1 ex Skogomedammen hökällan 2012-06-07
Myrspov 1 ex Askims fjord 2012-04-12
Småspov 1 ex Karholmsdammen Boh Torslandaviken 2012-04-25
Storspov 6 ex Rörskär Torslandaviken 2012-04-17
Svartsnäppa 1 ex Vadarstranden Torslanda 2012-07-13
Rödbena 1 ex Askims fjord 2012-04-12
Gluttsnäppa 1 ex Vadarstranden Torslandaviken 2012-04-24
Skogssnäppa 1 ex Hårssjön Mölndal 2012-04-12
Grönbena 1 ex Stora Amundö 2012-08-13
Drillsnäppa 2 ex Karholmsdammen vg delen Torslanda 2012-04-30
Kustlabb 1 ex Hummerviken , Öckerö 2012-06-21
Dvärgmås 1 ex Karholmsdammen Boh Torslandaviken 2012-04-25
Skrattmås 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-03
Fiskmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-03
Silltrut 1 ex Öxnäs, Säve 2012-03-29
Gråtrut 12 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Vitvingad trut 1 ex Gullbergskajen Gbg 2012-01-15
Havstrut 1 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Tretåig mås 1 ex Välen, Gbg 2012-01-04
Kentsk tärna 1 ex Bredv iken, Hönö 2012-06-21
Fisktärna 5 ex Askims fjord 2012-04-12
Silvertärna 1 ex Vadarstranden Boh Torslandaviken 2012-04-25
Sillgrissla 1 ex Brureskären 2012-01-06
Tordmule 1 ex Askimsviken 2012-01-23
Tamduva 4 ex Välen Muddret 2012-01-02
Skogsduva 1 ex Lagmansholmen Säve 2012-09-11
Ringduva 3 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Turkduva 2 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Gök 1 ex Opaltorget Tynnered 2012-05-07
Sparvuggla 1 ex Kviberget 2012-01-02
Kattuggla 1 ex Mudderfältet Välen 2012-01-28
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-23
Jorduggla 1 ex Mudderdammen Vg delen Torslanda 2012-04-29
Tornseglare 4 ex Välen, Gbg 2012-05-24
Kungsfiskare 1 ex Brandkärr Hisingen 2012-12-20
Göktyta 2 ex Dansekullen Hills Golfbana 2012-07-10
Gröngöling 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-03
Spillkråka 1 ex Hålemyst Knipeflågsbergen 2012-04-03
Större hackspett 1 ex Kviberget 2012-01-02
Mindre hackspett 1 ex Hårssjön Mölndal 2012-03-26
Trädlärka 7 ex Tumlehed Toslanda 2012-02-02
Sånglärka 1 ex Bärrby Övergård 2012-02-23
Berglärka 5 ex Mudderdammen Torslanda 2012-11-27
Backsvala 3 ex Karholmsdammen Boh Torslandaviken 2012-04-25
Ladusvala 3 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-16
Hussvala 1 ex Balltorp, Mölndal 2012-04-16
Ängspiplärka 1 ex Öxnäs, Säve 2012-03-29
Skärpiplärka 2 ex Hyppeln Gbg 2012-11-08
Gulärla 2 ex Mudderdammen Vg delen Torslanda 2012-04-29
Forsärla 1 ex Prästabäcken Fässberg 2012-01-31
Sädesärla 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Sidensvans 16 ex Kannebäck, Näset, Gbg 2012-01-04
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-24
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2012-01-07
Järnsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-03-12
Rödhake 1 ex Kviberget 2012-01-02
Näktergal 1 ex Ragnhilsholmen 2012-06-06
Rödstjärt 1 ex Hästhagen Stora Amundö 2012-08-16
Buskskvätta 1 ex Stora Oxhagen Hisingen 2012-05-23
Stenskvätta 2 ex Rörskär Torslanadviken 2012-04-17
Koltrast 1 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Björktrast 7 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Taltrast 1 ex Hårssjön Mölndal 2012-03-26
Rödvingetrast 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-06
Dubbeltrast 1 ex Fridhem Kyrkogård 2012-02-23
Gräshoppsångare 1 ex Stora oxhagen 2012-06-06
Sävsångare 1 ex Stora Oxhage Hisingen 2012-05-23
Kärrsångare 1 ex Stora Oxhagen Hisingen 2012-05-23
Rörsångare 1 ex Stora Oxhagen Hisingen 2012-05-23
Ärtsångare 1 ex Karholmsdammen vg delen Torslanda 2012-04-29
Törnsångare 1 ex Stora Oxhagen Hisingen 2012-05-23
Svarthätta 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2012-04-26
Gransångare 1 ex Hårssjön Mölndal 2012-03-26
Lövsångare 1 ex Malltorps våtmarker 2012-04-23
Kungsfågel 1 ex Kviberget Välen 2012-01-23
Grå flugsnappare 1 ex Stora Amundö 2012-08-16
Svartvit flugsnappare 1 ex Hästhagen Stora Amundö 2012-08-16
Skäggmes 2 ex Sudda Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 1 ex Hårssjön Mölndal 2012-03-26
Entita 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-01-10
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-28
Tofsmes 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-03-02
Svartmes 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-01-10
Blåmes 1 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Talgoxe 3 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Trädkrypare 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-28
Svartpannad törnskata 1 ex Välen Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen Muddret 2012-01-02
Nötskrika 1 ex Tumlehed Torslanda 2012-02-02
Skata 3 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Kaja 2 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Kråka 2 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Korp 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-03
Stare 25 ex Öxnäs, Säve 2012-01-06
Gråsparv 2 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Pilfink 2 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Bofink 1 ex Angered Gbg 2012-01-17
Bergfink 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-16
Grönfink 2 ex Välen Muddret 2012-01-02
Steglits 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-19
Grönsiska 3 ex Fridhems kyrkogård 2012-01-10
Hämpling 3 ex Öxnäs, Säve 2012-03-29
Vinterhämpling 1 ex Mudderdammen Vg delen Torslanda 2012-04-29
Gråsiska 4 ex Lillhagsparken Hisingen 2012-01-10
Bändelkorsnäbb 25 ex Lillhagsparken 2012-01-06
Domherre 5 ex Välen Muddret 2012-01-02
Stenknäck 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-02-11
Gulsparv 2 ex Välen Muddret 2012-01-07
Sävsparv 1 ex Stora Amundö 2012-03-08Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Spovsnäppa 27/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Nattskärra 34/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Ringtrast 37/59
Vassångare 21/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Trädgårdssångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59