LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Tina Widén

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2012-01-09
Sångsvan Välen, Gbg 2012-01-06
Sädgås slottsskogen 2012-04-01
Spetsbergsgås Uggledal, Askim 2012-01-06
Grågås Välen, Gbg 2012-01-06
Kanadagås Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Vitkindad gås Hönö kyrkogård 2012-03-18
Prutgås Kråkudden 2012-09-12
Gravand Kråkudden 2012-02-22
Bläsand Skogomedammen 2012-03-14
Snatterand Balltorps våtmark 2012-03-19
Kricka Säveån, Gamlestan 2012-02-08
Gräsand Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Stjärtand slottsskogen 2012-02-15
Årta Skogomedammen, Hökälla 2012-04-16
Skedand Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Brunand Torslandaviken 2012-01-09
Vigg Torslandaviken 2012-01-09
Bergand Torslandaviken 2012-01-19
Ejder Torslandaviken 2012-01-09
Alfågel Kråkudden 2012-03-20
Sjöorre Nordres tånge, Hönö 2012-02-02
Svärta Kråkudden 2012-03-20
Knipa Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Salskrake Torslandaviken 2012-01-14
Småskrake Torslandaviken 2012-01-09
Storskrake Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2012-02-29
Fasan Torslandaviken 2012-04-07
Smålom Kråkudden 2012-02-22
Storlom Sisjön 2012-04-13
Smådopping Säveåns mynning 2012-01-29
Skäggdopping Risholmsviken 2012-02-28
Gråhakedopping Kråkudden 2012-09-17
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel Kråkudden 2012-03-20
Grålira Kråkudden 2012-09-17
Mindre lira Kråkudden 2012-07-23
Balearisk lira Kråkudden 2012-09-17
Havssula Kråkudden 2012-03-20
Storskarv Välen, Gbg 2012-01-06
Toppskarv Kråkudden 2012-02-22
Rördrom Hårssjön 2012-03-18
Gråhäger Torslandaviken 2012-01-17
Bivråk Sisjöns skjutfält 2012-05-16
Havsörn Billdals skärgård 2012-03-07
Brun kärrhök Torslandaviken 2012-04-17
Blå kärrhök Kalshed, Säve 2012-01-28
Duvhök Billdals skärgård 2012-01-22
Sparvhök Bokedalen 2012-02-23
Ormvråk Öxnäs, Säve 2012-01-09
Fjällvråk Kalshed, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse Välen 2012-05-15
Tornfalk Torslandaviken 2012-01-09
Stenfalk Kråkudden 2012-08-23
Pilgrimsfalk Gasklockan 2012-01-18
Vattenrall Skeppstadsholmen 2012-02-08
Småfläckig sumphöna Välen 2012-09-09
Kornknarr Gunnesby 2012-05-27
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Sothöna Torslandaviken 2012-01-09
Trana slottsskogen 2012-03-21
Strandskata Askimsviken 2012-03-07
Skärfläcka Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare Vadarstranden, Torslandaviken 2012-04-17
Större strandpipare Kråkudden 2012-03-20
Ljungpipare Torslandaviken 2012-04-28
Kustpipare Galterö 2012-07-26
Tofsvipa Välen 2012-03-01
Kustsnäppa Stora Amundö 2012-05-14
Sandlöpare KrÃ¥kudden 2012-08-07
Småsnäppa Välen 2012-09-02
Mosnäppa Välen 2012-05-14
Spovsnäppa Stora Amundö 2012-07-13
Skärsnäppa Kråkudden 2012-02-22
Kärrsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-20
Myrsnäppa Galterö 2012-06-04
Brushane Öxnäs 2012-06-13
Dvärgbeckasin Välen 2012-10-08
Enkelbeckasin Skogomedammen, Hökälla 2012-01-29
Morkulla Ersdalen, Hönö 2012-02-02
Myrspov Bredviken, Hönö 2012-03-18
Småspov Kråkudden 2012-07-15
Storspov Kråkudden 2012-03-20
Svartsnäppa Torslandaviken 2012-06-11
Rödbena Askimsviken 2012-04-12
Gluttsnäppa Välen 2012-04-19
Skogssnäppa Välen 2012-04-12
Grönbena Torslandaviken 2012-05-07
Drillsnäppa slottsskogen 2012-04-28
Roskarl Kråkudden 2012-08-07
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2012-06-03
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden 2012-11-12
Bredstjärtad labb Kråkudden 2012-10-17
Kustlabb Kråkudden 2012-07-15
Fjällabb KrÃ¥kudden 2012-08-23
Storlabb Kråkudden 2012-07-15
Svarthuvad mås Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås Torslandaviken 2012-05-15
Tärnmås Kråkudden 2012-09-20
Skrattmås Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Fiskmås Billdals skärgård 2012-01-22
Silltrut Kråkudden 2012-03-20
Gråtrut Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Vitvingad trut Ringön, Hisingen 2012-01-15
Vittrut Fiskhamnen 2012-03-13
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-14
Tretåig mås Kråkudden 2012-02-22
Kentsk tärna Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-29
Fisktärna Askimsviken 2012-04-12
Silvertärna Torslandaviken 2012-05-15
Sillgrissla Kråkudden 2012-03-20
Tordmule Välen, Gbg 2012-01-14
Tobisgrissla Kråkudden 2012-02-22
Alkekung Kråkudden 2012-11-04
Lunnefågel Kråkudden 2012-10-17
Tamduva Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Skogsduva Öxnäs 2012-02-29
Ringduva Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Turkduva Älvsborgsgatan 2012-03-07
Gök slottsskogen 2012-05-15
Berguv Torslandaviken 2012-01-19
Hökuggla Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla Välen, Gbg 2012-01-06
Kattuggla Välen, Gbg 2012-01-06
Lappuggla Ugglemossen 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-02-22
Jorduggla slottsskogen 2012-03-22
Nattskärra Djupedal 2012-06-03
Tornseglare Torslandaviken 2012-05-14
Kungsfiskare Välen 2012-09-08
Göktyta Sisjöns skjutfält 2012-05-16
Gröngöling Billdals skärgård 2012-01-22
Spillkråka Gerrebacka 2012-01-29
Större hackspett Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Mindre hackspett Björkö 2012-02-07
Trädlärka Tumlehed 2012-01-26
Sånglärka Kalshed, Säve 2012-01-28
Berglärka Torslandaviken 2012-11-09
Backsvala Torslandaviken 2012-05-07
Ladusvala Balltorps våtmark 2012-04-16
Hussvala Stora Amundö 2012-05-14
Trädpiplärka slottsskogen 2012-04-30
Ängspiplärka Torslandaviken 2012-01-22
Rödstrupig piplärka Brudarebacken 2012-09-06
Skärpiplärka Billdals skärgård 2012-01-22
Vattenpiplärka Ärtholmarna, Hönö 2012-11-29
Gulärla Torslandaviken 2012-05-07
Forsärla Prästabäcken, Mölndal 2012-01-30
Sädesärla slottsskogen 2012-04-01
Sidensvans Välen, Gbg 2012-01-06
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2012-01-30
Gärdsmyg Lundby, Hisingen 2012-01-04
Järnsparv Torslandaviken 2012-01-14
Rödhake Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Näktergal Välen 2012-05-08
Sydnäktergal Hyppeln 2012-04-29
Blåhake slottsskogen 2012-05-01
Svart rödstjärt Rörskär, Torslandaviken 2012-04-17
Rödstjärt slottsskogen 2012-05-01
Buskskvätta Hyppeln 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta Rörskär, Torslandaviken 2012-04-17
Ringtrast Uppegården, Säve 2012-04-16
Koltrast Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Björktrast Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Taltrast slottsskogen 2012-03-25
Rödvingetrast Ersdalen, Hönö 2012-03-16
Dubbeltrast slottsskogen 2012-03-11
Gräshoppsångare Stora oxhagen 2012-05-19
Vassångare Nolviks kile 2012-06-13
Sävsångare Stora oxhagen 2012-05-19
Kärrsångare Välen 2012-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-15
Härmsångare slottsskogen 2012-05-15
Ärtsångare Vrångö 2012-05-02
Törnsångare slottsskogen 2012-05-03
Trädgårdssångare slottsskogen 2012-05-15
Svarthätta Kostergatan, Göteborg 2012-01-31
Lundsångare slottsskogen 2012-05-29
Grönsångare slottsskogen 2012-04-28
Gransångare Hönö kyrkogård 2012-03-29
Lövsångare slottsskogen 2012-04-23
Kungsfågel Välen, Gbg 2012-01-06
Grå flugsnappare slottsskogen 2012-05-03
Mindre flugsnappare Bokedalen 2012-05-19
Svartvit flugsnappare slottsskogen 2012-04-28
Skäggmes Sudda, Hönö 2012-02-02
Stjärtmes Hårssjön 2012-03-18
Entita Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Talltita Hönö kyrkogård 2012-02-04
Tofsmes Välen 2012-02-21
Svartmes Hönö kyrkogård 2012-02-04
Blåmes Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Talgoxe Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Nötväcka Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Trädkrypare Björnaråsen, Partille 2012-01-18
Törnskata Sisjöns skjutfält 2012-05-15
Svartpannad törnskata Välen 2012-08-22
Varfågel Välen, Gbg 2012-01-06
Nötskrika Gerrebacka 2012-01-29
Skata Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Nötkråka Brudarebacken 2012-08-27
Kaja Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Råka slottsskogen 2012-03-10
Kråka Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Korp Bjöla hamn 2012-01-06
Stare Kalshed, Säve 2012-01-28
Gråsparv Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Pilfink Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Bofink Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Bergfink slottsskogen 2012-03-11
Grönfink Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Steglits slottsskogen 2012-03-27
Grönsiska Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Hämpling slottsskogen 2012-03-14
Vinterhämpling Brudarebacken 2012-10-10
Gråsiska Torslandaviken 2012-01-14
Snösiska Torslandaviken 2012-01-14
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-04
Mindre korsnäbb slottsskogen 2012-03-11
Rosenfink lilla oxhagen 2012-05-19
Domherre Slottsskogen, Gbg 2012-01-03
Stenknäck slottsskogen 2012-03-11
Snösparv Ärtholmarna, Hönö 2012-11-04
Gulsparv Välen, Gbg 2012-01-06
Ortolansparv Önnered 2012-05-11
Sävsparv Torslandaviken 2012-01-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Fjällpipare 1/59
Dubbelbeckasin 15/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Höksångare 1/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59