LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Roger Eskilsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Välen, Gbg 2012-01-02
Mindre sångsvan Gamlestaden, Gbg 2012-03-11
Sångsvan Välen, Gbg 2012-01-02
Sädgås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Spetsbergsgås Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-15
Grågås Välen, Gbg 2012-01-02
Kanadagås Välen, Gbg 2012-01-02
Vitkindad gås Stora Amundö 2012-03-21
Gravand Torslandaviken 2012-03-01
Bläsand Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-12
Snatterand Torslandaviken 2012-04-24
Kricka Gamlestaden, Gbg 2012-02-01
Gräsand Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Stjärtand Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2012-01-24
Årta Hökälla, Hisingen 2012-04-17
Skedand Torslandaviken 2012-05-09
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2012-01-30
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Bergand Torslandaviken 2012-01-18
Ejder Vinga 2012-01-04
Alfågel Vinga 2012-01-04
Sjöorre Vinga 2012-01-04
Svärta Kråkudden, Hönö 2012-01-19
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Salskrake Torslandaviken 2012-01-18
Småskrake Vinga 2012-01-04
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Tjäder Hålemyst 2012-04-20
Fasan Utbyfältet 2012-01-18
Smålom Vinga 2012-01-04
Storlom Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-27
Smådopping Säveån, Olskroken 2012-01-16
Skäggdopping Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-04
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel Vinga 2012-01-04
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Grålira Kråkudden, Hönö 2012-09-07
Mindre lira Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-27
Havssula Vinga 2012-01-04
Storskarv Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2012-01-19
Rördrom Hårssjön 2012-03-21
Gråhäger Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Bivråk Brudarebacken, Gbg 2012-08-21
Brun glada Brudarebacken, Gbg 2012-08-14
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2012-04-23
Havsörn Torslandaviken 2012-01-28
Brun kärrhök Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Blå kärrhök Bärby, Säve 2012-01-28
Stäpphök Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Duvhök Olskroken 2012-01-16
Sparvhök Gottorp, Bokedalen 2012-01-16
Ormvråk Tingstad 2012-01-02
Fjällvråk Bärby, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse Torslandaviken 2012-04-24
Tornfalk Tingstad 2012-01-12
Stenfalk Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-12
Lärkfalk Brudarebacken, Gbg 2012-08-13
Pilgrimsfalk Gasklockan 2012-01-02
Vattenrall Välen, Gbg 2012-01-02
Kornknarr Gunnilse, Angered 2012-06-07
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2012-01-28
Sothöna Torslandaviken 2012-01-18
Trana Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Strandskata Fotö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-01
Skärfläcka Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare Gamlestaden 2012-04-23
Större strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Ljungpipare Torslandaviken 2012-04-28
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Tofsvipa Bärby, Säve 2012-01-15
Kustsnäppa Vinga 2012-07-23
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2012-09-12
Småsnäppa Välen, Gbg 2012-09-03
Mosnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-13
Spovsnäppa Vinga 2012-07-23
Skärsnäppa Vinga 2012-01-04
Kärrsnäppa Öxnäs, Säve 2012-07-08
Myrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-13
Brushane Torslandaviken 2012-04-24
Dvärgbeckasin Prästabäcken,Mölndal 2012-12-14
Enkelbeckasin Fässberg 2012-01-02
Morkulla Rörö 2012-04-17
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-13
Småspov Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-27
Storspov Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-12
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-05
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Gluttsnäppa Torslandaviken 2012-04-28
Skogssnäppa Kvibergs kyrkogård 2012-03-24
Grönbena Torslandaviken 2012-05-09
Drillsnäppa Torslandaviken 2012-04-28
Roskarl Kråkudden, Hönö 2012-09-07
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2012-06-03
Kustlabb Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-27
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2012-09-04
Storlabb Vinga 2012-01-04
Dvärgmås Vinga 2012-01-04
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Fiskmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Silltrut Gullbergskaj 2012-03-20
Gråtrut Utby, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut Ringön, Hisingen 2012-01-15
Vittrut Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Tretåig mås Vinga 2012-01-04
Kentsk tärna Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-12
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-24
Silvertärna Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-27
Sillgrissla Vinga 2012-01-04
Tordmule Vinga 2012-01-04
Tobisgrissla Vinga 2012-01-04
Alkekung Kråkudden, Hönö 2012-11-23
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2012-01-19
Tamduva Fässberg, Mölndal 2012-01-02
Skogsduva Gamlestaden, Gbg 2012-03-11
Ringduva Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Turkduva Hönö 2012-01-28
Gök Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-05
Berguv Torslandaviken 2012-01-28
Hökuggla Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Sparvuggla Välen, Gbg 2012-01-02
Kattuggla Gula villan, Kålltorp 2012-12-28
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-01
Nattskärra Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Tornseglare Torslandaviken 2012-05-09
Kungsfiskare Säveån,Olskroken 2012-12-14
Göktyta Brudarebacken, Gbg 2012-08-26
Gröngöling Hönö kyrkogård 2012-01-28
Spillkråka Brudarebacken, Gbg 2012-04-23
Större hackspett Välen, Gbg 2012-01-02
Mindre hackspett Brudarebacken, Gbg 2012-05-03
Trädlärka Tumlehed 2012-01-28
Sånglärka Arendalsudden, Hisingen 2012-02-21
Berglärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-24
Backsvala Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Ladusvala Säveåns mynning, Gbg 2012-04-26
Hussvala Torslandaviken 2012-04-24
Trädpiplärka Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-27
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-24
Rödstrupig piplärka Lagmansholmen, Säve 2012-09-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2012-01-19
Vattenpiplärka Ärtholmarna, Hönö 2012-11-28
Gulärla Torslandaviken 2012-04-24
Forsärla Säveån Utby 2012-03-25
Sädesärla Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Sidensvans Välen, Gbg 2012-01-02
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2012-01-02
Gärdsmyg Välen, Gbg 2012-01-02
Järnsparv Utbyfältet 2012-01-18
Rödhake Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Näktergal Torslandaviken 2012-05-09
Blåhake Utbyfältet 2012-05-23
Svart rödstjärt säveåns myning 2012-04-28
Rödstjärt Brudarebacken, Gbg 2012-05-02
Buskskvätta Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2012-04-11
Ringtrast Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Koltrast Välen, Gbg 2012-01-02
Björktrast Utby, Gbg 2012-01-01
Taltrast Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Rödvingetrast Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Dubbeltrast Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Gräshoppsångare Utbyfältet 2012-05-20
Vassångare Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare Utbyfältet 2012-06-20
Kärrsångare Utbyfältet 2012-05-23
Rörsångare Utbyfältet 2012-05-20
Härmsångare Kvibergs kyrkogård 2012-06-03
Ärtsångare Hy ppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Törnsångare Brudarebacken, Gbg 2012-05-02
Trädgårdssångare Bokedalen, Jonsered 2012-05-22
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-24
Grönsångare Gamlestaden, Gbg 2012-04-29
Gransångare Utbyfältet 2012-03-23
Lövsångare Torslandaviken 2012-04-24
Kungsfågel Välen, Gbg 2012-01-02
Grå flugsnappare Brudarebacken, Gbg 2012-08-14
Mindre flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2012-05-28
Svartvit flugsnappare Gamlestaden, Gbg 2012-04-29
Skäggmes Sudda, Hönö 2012-01-28
Stjärtmes Kvibergs kyrkogård 2012-03-17
Entita Gamlestaden, Gbg 2012-01-09
Talltita Kviberg, Gbg 2012-01-25
Tofsmes Tumlehed 2012-01-28
Svartmes Björnaråsen, Partille 2012-01-16
Blåmes Utby, Gbg 2012-01-01
Talgoxe Välen, Gbg 2012-01-02
Nötväcka Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Trädkrypare Björnaråsen, Partille 2012-01-16
Törnskata Brudarebacken, Gbg 2012-05-22
Varfågel Välen, Gbg 2012-01-02
Nötskrika Björnaråsen, Partille 2012-01-16
Skata Utby, Gbg 2012-01-01
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2012-08-29
Kaja Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Råka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Kråka Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Korp Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-15
Stare Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-15
Gråsparv Gamlestaden, Gbg 2012-01-05
Pilfink Välen, Gbg 2012-01-02
Bofink Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-15
Bergfink Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-15
Grönfink Säveåns mynning, Gbg 2012-01-02
Steglits Gamlestaden, Gbg 2012-01-09
Grönsiska Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Hämpling Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Vinterhämpling Torslandaviken 2012-02-21
Gråsiska Säveåns mynning, Gbg 2012-01-10
Snösiska Torslandaviken 2012-01-18
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-02
Mindre korsnäbb Kvibergs kyrkogård 2012-03-17
Rosenfink Orrekulla skans 2012-05-27
Domherre Kvibergs kyrkogård 2012-01-02
Stenknäck lunden 2012-01-05
Lappsparv Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-12
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-24
Gulsparv Vinga 2012-01-04
Sävsparv Utbyfältet 2012-03-23Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Gåsgam 2/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Fjällpipare 1/59
Dubbelbeckasin 15/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Jorduggla 26/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Sydnäktergal 9/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Ortolansparv 7/59