LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Magnus Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Mindre sångsvan 1 ex Mellby, Partille 2012-03-12
Sångsvan Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Sädgås 1 ex Öxnäs 2012-01-05
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-07
Grågås 315 ex Säve 2012-01-05
Kanadagås Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Vitkindad gås 5 ex Välen, Gbg 2012-03-10
Prutgås 1 ex mot S Hyppeln 2012-04-28
Nilgås 6 ex mot N Hyppeln 2012-04-21
Gravand 5 ex Hyppeln 2012-03-03
Bläsand 2 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-18
Snatterand 1 hane Torslandaviken 2012-03-31
Kricka 1 hane Hökälla 2012-01-05
Gräsand Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Stjärtand 1 honfärgad Skogomedammen, Hökälla 2012-01-05
Årta 1 par Torslandaviken 2012-04-28
Skedand 1 hane slottsskogen 2012-01-22
Brunand Torslandaviken 2012-01-05
Vigg Torslandaviken 2012-01-05
Bergand 1 hona Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-02-04
Ejder Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Alförrädare 1 hane Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Alfågel Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Svärta Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Knipa Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Salskrake Torslandaviken 2012-01-05
Småskrake Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storskrake Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tjäder 1 hane Knipeflågsbergen 2012-03-23
Fasan 1 hane Björlanda, Hisingen 2012-01-28
Smålom Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storlom 1 ex mot N Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-01
Vitnäbbad islom 1 2k Hyppeln 2012-10-21
Smådopping 4 ex Hinsholmskilen, Gbg 2012-01-25
Skäggdopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-28
Gråhakedopping 1 ex Rörö 2012-01-15
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Grålira 3 ex str Hyppeln 2012-09-30
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storskarv Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Rördrom 1 ex Syrhåladammen 2012-02-12
Gråhäger Lammholmsviken, Öckerö 2012-01-03
Bivråk 1 ex instr Hyppeln 2012-05-19
Havsörn 2 ex Rammen, Rörö 2012-01-15
Brun kärrhök Öxnäs, Säve 2012-04-15
Blå kärrhök 1 2K Stora Hästholmen, Björlanda 2012-01-28
Duvhök 1 ex Björkö 2012-01-15
Sparvhök 1 ex Hyppeln 2012-01-15
Ormvråk Gunnesby 2012-01-05
Fjällvråk 1 ex Måvholmen 2012-01-15
Fiskgjuse Öxnäs, Säve 2012-04-15
Tornfalk 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-07
Stenfalk 1 ex mot N Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-01
Pilgrimsfalk 1 ex Lindholmen 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Sudda, Hönö 2012-02-04
Rörhöna 2 ex slottsskogen 2012-01-22
Sothöna Torslandaviken 2012-01-05
Trana 2 ex mot N Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Strandskata 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Större strandpipare 2 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-18
Ljungpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Kustpipare 1 ad Hyppeln 2012-05-19
Tofsvipa 25 ex Säve 2012-01-21
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Sandlöpare 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-02
Småsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-05-13
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kärrsnäppa 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-20
Brushane Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-06-17
Dvärgbeckasin 1 ex Prästabäcken 2012-02-17
Enkelbeckasin 3 ex Prästabäcken 2012-01-25
Morkulla 1 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-25
Myrspov 2 ex Bredviken, Hönö 2012-03-18
Småspov 1 ex Hyppeln 2012-04-15
Storspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Svartsnäppa Rörö 2012-06-17
Rödbena Öxnäs, Säve 2012-04-15
Gluttsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Skogssnäppa 1 ex Hyppeln 2012-04-21
Grönbena 1 ex Hyppeln 2012-04-29
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-02
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Bredstjärtad labb 1 1K mot S Hyppeln 2012-10-07
Kustlabb 2 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-15
Fjällabb 1 1K Kråkudden, Hönö 2012-09-02
Storlabb Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Svarthuvad mås 1 2K Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Skrattmås Ullevi 2012-01-14
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Silltrut 1 ad Välen, Gbg 2012-03-10
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Vitvingad trut 1 3K Fiskhamnen, GBG 2012-01-15
Havstrut Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kentsk tärna 4 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-04-01
Fisktärna Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-15
Silvertärna 7 ex str Hyppeln 2012-04-22
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Alkekung 5 ex mot S Hyppeln 2012-10-28
Lunnefågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-14
Tamduva Lillhagsparken 2012-01-05
Skogsduva 3 ex Välen, Gbg 2012-03-10
Ringduva 7 ex Gasklockan 2012-01-01
Turkduva 10 ex kungsladugård 2012-01-22
Gök 1 ex Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2012-05-13
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-02-04
Hökuggla 1 ex Björkö 2012-10-27
Sparvuggla 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-03-10
Kattuggla 2 ex Renströmska Sjukhuset 2012-01-14
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-15
Jorduggla 1 ex Hyppeln 2012-04-22
Nattskärra 1 ex sp Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-05-26
Tornseglare 20 ex Torslandaviken 2012-05-13
Göktyta 1 ex Balltorps våtmark 2012-05-20
Gröngöling 1 ex hörd Mellby, Partille 2012-01-06
Spillkråka Råhult, Partille 2012-02-26
Större hackspett Lillhagsparken 2012-01-05
Mindre hackspett 1 hona Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-02-11
Trädlärka 6 ex Tumlehed, Torslanda 2012-01-28
Sånglärka 12 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Berglärka 5 ex Torslandaviken 2012-11-18
Backsvala 30 ex Torslandaviken 2012-04-28
Ladusvala 2 ex Hyppeln 2012-04-22
Hussvala 1 ex Hyppeln 2012-04-28
Trädpiplärka 1 ex mot N Brudarebacken 2012-04-21
Ängspiplärka 1 ex Säve 2012-01-05
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Vattenpiplärka 1 ex ärtholmarna 2012-12-01
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Forsärla 1 ex Prästabäcken 2012-01-28
Sädesärla 9 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-01
Sidensvans Mellby, Partille 2012-01-05
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-28
Gärdsmyg 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-15
Järnsparv 1 ex Mudderdammen, Torslanda 2012-01-28
Rödhake Lillhagsparken 2012-01-05
Näktergal 1 ex sj Öckerö 2012-05-10
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln 2012-04-29
Blåhake 2 ex Hyppeln 2012-05-01
Svart rödstjärt 1 hona Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-02-04
Rödstjärt 1 ex sj Öckerö 2012-04-28
Buskskvätta 4 ex Hyppeln 2012-05-01
Svarthakad buskskvätta 1 hona Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Ringtrast 1 hane Brudarebacken 2012-04-21
Koltrast Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Björktrast Lillhagsparken 2012-01-05
Taltrast 1 ex Hyppeln 2012-01-15
Rödvingetrast 1 ex Hästen, Hönö 2012-01-28
Dubbeltrast 1 ex Mellby, Partille 2012-03-12
Gräshoppsångare 2 ex sj Stora oxhagen 2012-05-20
Vassångare 1 ex sj Nolviks kile 2012-06-16
Sävsångare 1 ex sj Öckerö 2012-05-10
Kärrsångare 1 ex sj lilla oxhagen 2012-05-20
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-13
Härmsångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-17
Ärtsångare 1 ex sj Hyppeln 2012-04-28
Törnsångare 5 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-05-04
Trädgårdssångare 1 ex sj Hyppeln 2012-05-10
Svarthätta 1 ex Hyppeln 2012-04-22
Grönsångare 1 ex sj Balltorps våtmark 2012-05-20
Gransångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-03-31
Lövsångare 3 ex Hyppeln 2012-04-22
Kungsfågel Välen 2012-01-05
Grå flugsnappare 2 ex Bokedalen, Jonsered 2012-05-20
Mindre flugsnappare 1 hane Bokedalen, Jonsered 2012-05-20
Svartvit flugsnappare 2 hanar Hyppeln 2012-05-01
Skäggmes 8 ex Sudda, Hönö 2012-01-28
Stjärtmes 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-12
Entita Lillhagsparken 2012-01-05
Talltita 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-02-11
Tofsmes Råhult, Partille 2012-02-26
Svartmes 1 ex Rörö 2012-01-15
Blåmes Lillhagsparken 2012-01-05
Talgoxe Lillhagsparken 2012-01-05
Nötväcka Lillhagsparken 2012-01-05
Trädkrypare 1 ex sj Bellevue, Gbg 2012-01-16
Törnskata 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-05-13
Svartpannad törnskata Välen 2012-08-22
Varfågel 1 ex Gunnesby, Säve 2012-01-05
Nötskrika 2 ex Trånget, Torslanda 2012-01-28
Skata Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kaja Säve 2012-01-05
Råka 7 ex Mellby, Partille 2012-03-12
Kråka Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Korp Gunnesby, Säve 2012-01-05
Stare Säve 2012-01-05
Gråsparv 10 ex Hyppeln 2012-01-15
Pilfink Mellby, Partille 2012-01-05
Bofink Gunnesby, Säve 2012-01-05
Bergfink Gunnesby, Säve 2012-01-05
Gulhämpling 1 ex Hyppeln 2012-05-19
Grönfink Ärtholmarna, Hönö 2012-01-03
Steglits 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Grönsiska 3 ex Rörö 2012-01-15
Hämpling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Vinterhämpling 2 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-25
Gråsiska Torslandaviken 2012-01-05
Snösiska 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 2012-02-12
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-05
Mindre korsnäbb 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-05-20
Större korsnäbb 5 ex mot SO Rörö 2012-10-13
Rosenfink 1 ex sj lilla oxhagen 2012-05-20
Domherre Mellby, Partille 2012-01-06
Stenknäck 1 ex Mellby, Partille 2012-01-06
Snösparv 26 ex Hyppeln 2012-10-28
Gulsparv Gunnesby 2012-01-05
Ortolansparv 1 ex mot O Hyppeln 2012-05-10
Sävsparv 1 ex Gunnesby 2012-01-05Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Praktejder 1/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59