LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Daniel Gustafsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 Kråkudden 2012-01-14
Sångsvan 9 Hökälla 2012-01-14
Grågås 2 Burö 2012-03-03
Kanadagås 21 Torslandaviken 2012-01-29
Vitkindad gås Välen 2012-04-01
Gravand 2 Hyppeln 2012-03-03
Bläsand Rörö 2012-04-29
Snatterand Torslandaviken 2012-04-21
Kricka Torslandaviken 2012-04-21
Gräsand 3 Kråkudden 2012-01-14
Stjärtand 2 Hyppeln 2012-03-03
Brunand Torslandaviken 2012-04-21
Vigg 1 Saltholmen 2012-02-04
Ejder 81 Kråkudden 2012-01-14
Alfågel 1 Kråkudden 2012-01-14
Sjöorre 5 Kråkudden 2012-01-14
Svärta 2 Kråkudden 2012-01-14
Knipa 9 Kråkudden 2012-01-14
Salskrake 1 Göta älv 2012-01-29
Småskrake 8 Kråkudden 2012-01-14
Storskrake 1 Lilla Varholmen 2012-01-14
Fasan Torslandaviken 2012-04-21
Smålom 1 Kråkudden 2012-01-14
Svartnäbbad islom 2 Kråkudden 2012-01-14
Smådopping 2 Saltholmen 2012-02-04
Skäggdopping Torslandaviken 2012-04-21
Storskarv 2 Kråkudden 2012-01-14
Toppskarv 2 Stora Rossen 2012-03-03
Rördrom Hårssjön 2012-04-01
Gråhäger Hårssjön 2012-04-01
Havsörn 1 Rävern, Rörö 2012-03-03
Duvhök 1 Lillhagsparken 2012-01-14
Ormvråk 1 Hökälla 2012-01-14
Fiskgjuse Torslandaviken 2012-04-21
Tornfalk Medicinareberget 2012-01-13
Lärkfalk Rörö 2012-04-29
Rörhöna Torslandaviken 2012-04-21
Sothöna 7 stensjön 2012-01-21
Trana Hårssjön 2012-04-01
Strandskata 1 Hönö 2012-03-03
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-04-21
Större strandpipare Torslandaviken 2012-04-21
Tofsvipa Torslandaviken 2012-04-21
Skärsnäppa 5 Kråkudden 2012-01-14
Brushane Torslandaviken 2012-04-21
Enkelbeckasin Torslandaviken 2012-04-21
Storspov Torslandaviken 2012-04-21
Rödbena Torslandaviken 2012-04-21
Gluttsnäppa Rörö 2012-04-29
Skogssnäppa Torslandaviken 2012-04-21
Drillsnäppa Rörö 2012-04-29
Kustlabb Rörö 2012-04-29
Skrattmås 6 stensjön 2012-01-21
Fiskmås 2 stensjön 2012-01-21
Silltrut Torslandaviken 2012-04-21
Gråtrut 2 Kråkudden 2012-01-14
Havstrut 3 Kråkudden 2012-01-14
Tretåig mås 9 Kråkudden 2012-01-14
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-21
Silvertärna Rörö 2012-04-29
Sillgrissla 77 Kråkudden 2012-01-14
Tordmule 36 Kråkudden 2012-01-14
Tobisgrissla 1 Kråkudden 2012-01-14
Tamduva 7 Torslandaviken 2012-01-29
Ringduva Medicinareberget 2012-01-13
Turkduva Torslandaviken 2012-04-21
Berguv Torslandaviken 2012-04-21
Kattuggla Hårssjön 2012-04-01
Lappuggla Knipflågeberget 2012-04-02
Hornuggla 3 Torslandaviken 2012-01-29
Gröngöling 1 Medicinareberget 2012-01-16
Större hackspett 1 Lillhagsparken 2012-01-14
Mindre hackspett 1 Medicinareberget 2012-03-12
Sånglärka 1 Rörö 2012-03-03
Backsvala Torslandaviken 2012-04-21
Ladusvala Torslandaviken 2012-04-21
Hussvala Torslandaviken 2012-04-21
Trädpiplärka 1 Torslandaviken 2012-05-05
Ängspiplärka 1 Rörö 2012-03-03
Skärpiplärka 2 Rörö 2012-03-03
Gulärla 2 Torslandaviken 2012-05-05
Forsärla grevedämmet 2012-04-01
Sädesärla Torslandaviken 2012-04-21
Sidensvans 7 Norra Guldheden 2012-03-11
Strömstare 5 grevedämmet 2012-01-21
Gärdsmyg 3 Brudarebacken 2012-01-21
Järnsparv Torslandavike 2012-04-21
Rödhake 3 Torslandaviken 2012-01-29
Sydnäktergal Hyppeln 2012-04-29
Rödstjärt 1 Medicinareberget 2012-05-03
Buskskvätta 1 Torslandaviken 2012-05-05
Stenskvätta Torslandaviken 2012-04-21
Ringtrast Torslandaviken 2012-04-21
Koltrast 1 Lillhagsparken 2012-01-14
Björktrast 5 Hökälla 2012-01-14
Taltrast 1 Kortedala 2012-02-28
Rödvingetrast Torslandaviken 2012-04-21
Dubbeltrast Torslandaviken 2012-04-21
Rörsångare 1 sjungande Torslandaviken 2012-04-21
Ärtsångare Rörö 2012-04-29
Törnsångare 3 Torslandaviken 2012-05-05
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-21
Gransångare Torslandaviken 2012-04-21
Lövsångare Torslandaviken 2012-04-21
Kungsfågel 4 Delsjöområdet 2012-01-21
Svartvit flugsnappare 1 sjungande Medicinareberget 2012-04-23
Skäggmes 2 Syrhålakanalen 2012-01-29
Tofsmes 2 Delsjöområdet 2012-01-21
Blåmes Medicinareberget 2012-01-13
Talgoxe Medicinareberget 2012-01-13
Nötväcka 1 Medicinareberget 2012-01-13
Varfågel 1 Torslandaviken 2012-01-29
Nötskrika 1 Delsjöområdet 2012-01-21
Skata Medicinareberget 2012-01-13
Kaja 2 Hökälla 2012-01-14
Kråka 3 Kråkudden 2012-01-14
Korp 2 Kråkudden 2012-01-14
Stare 6 Torslandaviken 2012-01-29
Gråsparv 6 Långedrag 2012-02-04
Pilfink Torslandaviken 2012-04-21
Bofink 1 Medicinareberget 2012-02-29
Grönfink 1 Hökälla 2012-01-14
Steglits Medicinareberget 2012-04-27
Grönsiska 6 Delsjöområdet 2012-01-21
Hämpling Torslandaviken 2012-04-21
Vinterhämpling 5 Brudarebacken 2012-01-21
Gråsiska 2 Brudarebacken 2012-01-21
Domherre 1 Brudarebacken 2012-01-21
Gulsparv 1 Hökälla 2012-01-14
Sävsparv 2 Syrhålakanalen 2012-01-29Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Storlom 45/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Brun kärrhök 49/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Sparvhök 54/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Pilgrimsfalk 52/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Grönbena 42/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vitvingad trut 52/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Gök 46/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Tornseglare 49/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Spillkråka 49/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Näktergal 45/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Trädgårdssångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Stjärtmes 45/59
Entita 54/59
Talltita 41/59
Svartmes 50/59
Trädkrypare 55/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Bergfink 48/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Stenknäck 48/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59