LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Barbro Björkman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Lammholmsviken, Öckerö 2012-01-28
Sångsvan stensjön 2012-01-24
Sädgås Galterö 2012-03-03
Grågås Galterö 2012-03-03
Kanadagås stensjön 2012-01-24
Vitkindad gås Rörö 2012-04-01
Prutgås Kråkudden 2012-09-14
Gravand Galterö 2012-03-03
Bläsand Hönö 2012-04-28
Snatterand Torslandaviken 2012-04-28
Kricka Hökälla 2012-04-29
Gräsand stensjön 2012-01-24
Årta Hökälla 2012-05-06
Skedand Hökälla 2012-04-29
Brunand Torslandaviken 2012-04-13
Vigg Rivöfjord 2012-01-28
Bergand Rivöfjord 2012-01-28
Ejder Hjälvik, Öckerö 2012-01-28
Alfågel Bolleskären, Hönö 2012-01-28
Sjöorre Knippleholmarna 2012-01-28
Svärta Hönö 2012-04-28
Knipa Lammholmsviken, Öckerö 2012-01-28
Salskrake 3 Torslanda viken 2012-11-25
Småskrake Grötö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Storskrake Lammholmsviken, Öckerö 2012-01-28
Tjäder Hålemyst 2012-04-14
Fasan Hjälvik Öckerö 2012-01-28
Smålom Nordre älvs fjord, Björlanda 2012-01-28
Storlom Rörö 2012-04-01
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2012-01-28
Skäggdopping Hårssjön 2012-03-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel Kråkudden 2012-09-14
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-06-17
Storskarv Göteborgs hamn 2012-01-11
Toppskarv Saltboholmarna Öckerö 2012-01-28
Rördrom Hårssjön 2012-03-23
Gråhäger Syrhåla, Lundby, Hisingen 2012-01-28
Bivråk Askesby 2012-06-06
Havsörn Rammen Rörö 2012-01-28
Brun kärrhök Ragnhildsholme 2012-05-06
Blå kärrhök Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök Hårssjön 2012-03-23
Sparvhök Hälsö 2012-04-29
Ormvråk Tingstadsmotet 2012-01-22
Fjällvråk Bärby, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse Torslandaviken 2012-06-03
Tornfalk Mudderdammen Torslanda 2012-01-29
Pilgrimsfalk Rammen Rörö 2012-01-28
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2012-01-28
Sothöna stensjön 2012-01-24
Trana Gunnesby 2012-06-06
Strandskata Trinda Brunskär 2012-03-03
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-04-28
Större strandpipare Galterö 2012-03-03
Ljungpipare Kråkudden 2012-09-14
Tofsvipa Galterö 2012-03-03
Kustsnäppa Kråkudden 2012-09-14
Skärsnäppa Rörö 2012-04-01
Kärrsnäppa Rörö 2012-08-11
Brushane Hökälla, Hisingen 2012-05-04
Dvärgbeckasin Hökälla 2012-12-01
Enkelbeckasin Prästabäcken Mölndal 2012-01-28
Morkulla Ryamotet 2012-05-01
Storspov Rörö 2012-08-11
Rödbena Hökälla 2012-05-06
Gluttsnäppa Hökälla 2012-05-06
Skogssnäppa Ragnhildsholmen 2012-05-31
Grönbena Hökälla, Hisingen 2012-05-04
Drillsnäppa Torslandaviken 2012-04-28
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2012-06-03
Kustlabb Kråkudden 2012-09-14
Storlabb Kråkudden 2012-09-14
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-28
Fiskmås Göteborgs hamn 2012-01-12
Silltrut Rörö 2012-04-01
Gråtrut Mölnlycke 2012-01-02
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2012-01-28
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-28
Tretåig mås Rörö 2012-11-17
Kentsk tärna Hönö 2012-04-28
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-28
Silvertärna Lagmnasholmen 2012-09-09
Sillgrissla Rivöfjord 2012-01-28
Tordmule Grötö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-28
Tobisgrissla Hummerviken, Öckerö 2012-01-28
Tamduva Mölnlycke 2012-01-02
Skogsduva Hökälla 2012-04-29
Ringduva Furuhäll, Mölnlycke 2012-01-12
Turkduva Hönö Röd 2012-01-28
Gök Ragnhildsholme 2012-05-06
Berguv Torslandaviken 2012-01-28
Hökuggla Brudarebacken 2012-10-05
Kattuggla Arödsberget 2012-01-10
Lappuggla Ugglemossen 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-04
Jorduggla Torslandaviken 2012-05-03
Nattskärra Brudarebacken 2012-06-27
Tornseglare Mölnlycke 2012-05-30
Kungsfiskare Göta älv 2012-12-01
Göktyta Rörö 2012-08-11
Gröngöling Sudda Hönö 2012-01-28
Spillkråka Vättlefjäll 2012-03-11
Större hackspett Furuhäll, Mölnlycke 2012-01-12
Trädlärka Tummlehed 2012-01-28
Sånglärka Bärby, Säve 2012-01-29
Berglärka Torslandaviken 2012-11-25
Backsvala Torslandaviken 2012-04-28
Ladusvala Hökälla 2012-04-29
Hussvala Hökälla 2012-05-06
Trädpiplärka Askesby 2012-06-06
Ängspiplärka Galterö 2012-03-03
Rödstrupig piplärka Lagmansholmen 2012-09-09
Skärpiplärka Hummerviken, Öckerö 2012-01-28
Gulärla Torslandaviken 2012-06-03
Forsärla Jonsereds fabriker 2012-05-27
Sädesärla Rörö 2012-04-01
Sidensvans Brunnsbo, Hisingen 2012-01-13
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2012-01-29
Gärdsmyg Sudda 2012-01-28
Järnsparv Sudda 2012-01-28
Rödhake Brunnsbo 2012-01-18
Näktergal Brunnsbo, Hisingen 2012-05-27
Sydnäktergal Hyppeln 2012-04-29
Rödstjärt Brunnsbo 2012-04-28
Buskskvätta Hyppeln 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta Torslandaviken 2012-04-28
Koltrast Brunnsbo 2012-01-02
Björktrast Brunnsbo, Hisingen 2012-01-13
Taltrast Hårssjön 2012-03-24
Rödvingetrast kviberget, välen 2012-02-01
Dubbeltrast Galterö 2012-03-03
Gräshoppsångare Stora oxhagen 2012-05-31
Vassångare Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare Stora oxhagen 2012-05-31
Kärrsångare Högs busshållsplats 2012-05-31
Rörsångare Hårssjön 2012-05-28
Härmsångare Hönö 2012-06-03
Ärtsångare Hönö 2012-04-28
Törnsångare Torslandaviken 2012-05-03
Trädgårdssångare Hönö 2012-06-03
Svarthätta Hökälla 2012-04-29
Grönsångare Bokedalen 2012-05-27
Gransångare Kallebäcks lider 2012-03-26
Lövsångare Brunnsbo 2012-04-28
Kungsfågel Finnsjöns parkering 2012-01-31
Grå flugsnappare Askesby 2012-06-06
Mindre flugsnappare Bokedalen 2012-05-27
Svartvit flugsnappare Backered 2012-05-06
Skäggmes Sudda 2012-01-28
Stjärtmes Hårssjön 2012-03-24
Entita Brunnsbo 2012-01-18
Talltita Hönö kyrkogård 2012-01-28
Tofsmes Tummlehed 2012-01-28
Svartmes Hönö kyrkogård 2012-01-28
Blåmes Furuhäll, Mölnlycke 2012-01-12
Talgoxe Furuhäll, Mölnlycke 2012-01-12
Nötväcka Brunnsbo 2012-01-15
Trädkrypare Brunnsbo 2012-01-15
Törnskata Hökälla 2012-06-06
Varfågel Rönning 2012-03-14
Nötskrika Vättlefjäll 2012-03-11
Skata Brunnsbo 2012-01-15
Nötkråka Björnaråsen 2012-09-30
Kaja Furuhäll, Mölnlycke 2012-01-12
Råka Galterö 2012-03-03
Kråka Mölnlycke 2012-01-12
Korp Stora Gäven 2012-01-28
Stare Pinan, Hönö 2012-01-28
Gråsparv Hjälvik, Öckerö 2012-01-28
Pilfink Brunnsbo 2012-01-15
Bofink Hjälvik, Öckerö 2012-01-28
Bergfink Öjersjö golfbana 2012-04-14
Grönfink Brunnsbo 2012-01-15
Steglits Brunnsbo, Hisingen 2012-01-13
Grönsiska Brunnsbo 2012-01-19
Hämpling Rörö 2012-04-01
Gråsiska Säveåns mynning, Gbg 2012-01-28
Bändelkorsnäbb Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-29
Rosenfink Orrekulla skans 2012-06-16
Domherre Furuhäll, Mölnlycke 2012-01-12
Stenknäck Grevedämmet, Mölndal 2012-01-29
Gulsparv Bärby, Säve 2012-01-28
Sävsparv Hårssjön 2012-03-23Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Kustpipare 28/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Roskarl 22/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Fjällabb 17/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Sparvuggla 40/59
Härfågel 2/59
Mindre hackspett 47/59
Större piplärka 4/59
Vattenpiplärka 14/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Ringtrast 37/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Svartpannad törnskata 29/59
Gulhämpling 1/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59