LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Sångsvan 4 ex mot nv Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Sädgås 66 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen, Gbg 2012-01-07
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Kanadagås 8 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Vitkindad gås 1 ex Välen, Gbg 2012-03-16
Gravand 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Bläsand 3 ex Torslandaviken 2012-06-27
Snatterand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-10
Kricka 7 ex Välen, Gbg 2012-03-16
Gräsand Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Stjärtand 1 ex Galterö 2012-02-04
Årta 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-05-07
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Brunand Torslandaviken 2012-01-06
Vigg 10 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Bergand 1 ex Välen, Gbg 2012-02-29
Ejder 2 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-05
Sjöorre 1 ex Dotevik 2012-01-08
Svärta 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Knipa 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Salskrake 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Småskrake 4 ex Saltholmen, Gbg 2012-01-05
Storskrake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Tjäder 1 ex Hålemyst 2012-03-17
Fasan 4 ex Vrångö 2012-02-16
Smålom 1 ex Rivö fjord 2012-02-04
Storlom 3 ex Sisjön 2012-09-05
Smådopping 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-13
Skäggdopping 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö 2012-11-10
Havssula 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-15
Storskarv 5 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Toppskarv 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Gråhäger 1 ex Asperö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Bivråk 1 Ulvås 2012-06-11
Havsörn 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Brun kärrhök 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-07
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Sparvhök 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-02-06
Ormvråk 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Fjällvråk 3 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 1 ex Asperö 2012-04-08
Tornfalk 1 ex Ramberget, Hisingen 2012-01-14
Stenfalk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-09-01
Lärkfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Pilgrimsfalk 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-15
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Sothöna Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Strandskata 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Mindre strandpipare 5 ex Torslandaviken 2012-04-22
Större strandpipare 7 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Ljungpipare 2 Galterö 2012-07-11
Kustpipare 1 Galterö 2012-07-25
Tofsvipa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Kustsnäppa 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-29
Spovsnäppa 3 Galterö 2012-07-11
Skärsnäppa 1 ex Vitskär 2012-01-06
Kärrsnäppa 21 Galterö 2012-07-11
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-03
Brushane 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-24
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Morkulla 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-13
Myrspov 2 Galterö 2012-07-11
Småspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-13
Storspov Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-14
Svartsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-17
Rödbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-08
Gluttsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-29
Skogssnäppa 1 ex Hårssjön 2012-04-12
Grönbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-29
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-22
Dvärgmås 1 ex Bjöla småbåtshamn 2012-01-03
Skrattmås 45 ex Klippan 2012-01-04
Fiskmås 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Silltrut 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-04
Gråtrut 7 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-16
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Tretåig mås 1 ex Bjöla småbåtshamn 2012-01-03
Kentsk tärna 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-08
Fisktärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-13
Sillgrissla 3 ex Askimsviken 2012-01-06
Tordmule 1 ex Asperö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Tobisgrissla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Tamduva 20 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Skogsduva 6 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-03-13
Ringduva Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Turkduva 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-20
Gök 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-12
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-15
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-25
Nattskärra 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-06-19
Tornseglare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-19
Göktyta 1 Hills Golfbana 2012-07-09
Gröngöling 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Spillkråka 1 ex Hisingsparken 2012-02-26
Större hackspett 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Mindre hackspett 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-03-02
Sånglärka 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala 3 ex Torslandaviken 2012-04-22
Ladusvala 1 ex Torslandaviken 2012-04-20
Hussvala 1 ex Torslandaviken 2012-04-22
Trädpiplärka 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-30
Ängspiplärka 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-11
Skärpiplärka 1 ex Galterö 2012-02-04
Gulärla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-01-29
Sädesärla 1 ex Brännö 2012-03-31
Sidensvans 11 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-21
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-29
Gärdsmyg 4 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Järnsparv 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-25
Rödhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Blåhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Svart rödstjärt 2 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-02
Rödstjärt 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-04-24
Buskskvätta 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Stenskvätta 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-13
Ringtrast 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-15
Koltrast 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Björktrast 1 ex Skytteskogen, Gbg 2012-01-02
Taltrast 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-04-04
Rödvingetrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-20
Dubbeltrast 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-24
Gräshoppsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2012-06-09
Sävsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2012-06-09
Kärrsångare 2 ex Oxhagen, Rödbo 2012-06-09
Rörsångare 4 ex Välen, Gbg 2012-06-11
Härmsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-18
Ärtsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-30
Törnsångare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-06
Trädgårdssångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-19
Svarthätta 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-04-17
Grönsångare 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-02
Gransångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-25
Lövsångare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-04-18
Kungsfågel 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-02
Grå flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-09
Svartvit flugsnappare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-30
Skäggmes 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Stjärtmes 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-10-22
Entita 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Talltita 2 ex härkeshult 2012-08-26
Svartmes 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-02
Blåmes 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Talgoxe 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Nötväcka 2 ex Skytteskogen, Gbg 2012-01-02
Trädkrypare 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-11
Törnskata 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-13
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Nötskrika 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-02
Skata 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-08
Kaja 1 ex Skytteskogen 2012-01-01
Råka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-03-21
Kråka 2 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Korp 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Stare 4 ex Välen, Gbg 2012-01-03
Gråsparv 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-02
Pilfink 5 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Bofink 3 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Bergfink 1 ex Smithska udden, Gbg 2012-02-15
Grönfink 3 ex Kungsladugård, Gbg 2012-01-01
Steglits 14 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-05
Grönsiska 15 ex Änggården, Gbg 2012-01-02
Hämpling 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-24
Vinterhämpling 2 ex Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 2 ex Torslandaviken 2012-01-15
Bändelkorsnäbb 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-02
Mindre korsnäbb 4 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-22
Rosenfink 3 ex Oxhagen, Rödbo 2012-06-09
Tallbit 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-11-04
Domherre 2 ex Skytteskogen, Gbg 2012-01-02
Stenknäck 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-03-13
Snösparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-13
Gulsparv 40 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Sävsparv 2 ex Hårssjön 2012-04-01Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Trädlärka 38/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Tofsmes 46/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59