LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Uno Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ad förbiflygande Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Mindre sångsvan 6 ad mot NO Brudarebacken, Gbg 2012-03-12
Sångsvan 15 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Sädgås 42 mot NO Välen, Gbg 2012-03-11
Spetsbergsgås 1 ad Billdalsvallen, Askim 2012-01-07
Bläsgås 1 2K mot NO Brudarebacken, Gbg 2012-03-12
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Kanadagås 27 ex mot N Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Vitkindad gås 12 ex Välen, Gbg 2012-03-09
Prutgås 1 ad Hälsö 2012-10-30
Nilgås 1 par Öxnäs, Säve 2012-05-20
Gravand 1 ex mot N Kråkudden, Hönö 2012-02-23
Bläsand 1 hane Rivö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Snatterand 1 hona Skogomedammen, Hökälla, Hisingen 2012-01-13
Kricka 7 ex Sjöbacken, Göteborg 2012-01-19
Gräsand 3 ex förbiflygande Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Stjärtand 1 hane Rörö 2012-02-08
Årta 1 par Hökälla, Hisingen 2012-04-17
Skedand 1 2K hane Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-05
Brunand 58 ex Torslandaviken 2012-01-06
Vigg 20 ex Mölndalsån, Mölndal 2012-01-05
Bergand 1 2K hane Karholmsdammen (Vg), Torslandaviken 2012-01-19
Ejder 465 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Alförrädare 1 hane Bolleskären, Hönö 2012-07-16
Alfågel 1 hane Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 2012-01-15
Sjöorre 21 ex sträckande Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Knipa 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Salskrake 1 honfärgad Askimsviken 2012-01-06
Småskrake 1 honfärgad Ärtholmarna, Hönö 2012-01-03
Storskrake 1 hane mot N Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Orre 2 hanar sp Landvetter flygplats, Härryda 2012-05-19
Tjäder 1 hane Knipeflågsbergen, Partille 2012-03-15
Fasan 1 hane Välen, Gbg 2012-01-12
Smålom 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storlom 1 ex Billdals skärgård 2012-01-11
Smådopping 3 ex Hinsholmskilen, Göteborg 2012-01-19
Skäggdopping 1 ex Askimsviken 2012-01-06
Gråhakedopping 1 ex Rörö 2012-01-15
Stormfågel 5 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Grålira 1 ex mot S Kråkudden 2012-11-02
Mindre lira 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Havssula 5 ad sträckande Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Storskarv 10 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Toppskarv 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Rördrom 1 ex Syrhåladammen, TOrslandaviken 2012-02-12
Gråhäger 14 ex Lammholmen, Öckerö 2012-01-03
Bivråk I ex mot N Brudarebacken 2012-05-23
Havsörn 2 ex Rammen, Rörö 2012-01-15
Brun kärrhök 1 hane + 2 honor Hårssjön, Mölndal 2012-04-11
Blå kärrhök 1 honfärgad Trädet, Säve, Hisingen 2012-01-23
Duvhök 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-15
Sparvhök 1 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård, Gbg 2012-01-05
Ormvråk 1 ex Järnbrottsmotet, Västra Frölunda 2012-01-06
Fjällvråk 1 ex Risö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-15
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2012-04-17
Tornfalk 1 ex Eklanda, Mölndal 2012-01-07
Stenfalk 1 ex Sudda, Hönö 2012-10-04
Pilgrimsfalk 1 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Skeppstadsholmen 2012-02-08
Kornknarr 1 ex sp Gunnilse, Angered 2012-06-08
Rörhöna 1 2K Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-05
Sothöna 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Trana 5 ex mot N Katrinefors, Björketorp 2012-03-20
Strandskata 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-07
Större strandpipare 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Ljungpipare 5 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Kustpipare 41 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Tofsvipa 11 ex Svensby, Säve, Hisingen 2012-01-13
Kustsnäppa 46 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Småsnäppa 2 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-05-14
Spovsnäppa 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Skärsnäppa 6 2K Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kärrsnäppa 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-20
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-04
Brushane 1 ad hane Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Dvärgbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-27
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Dubbelbeckasin 1 ex Välen 2012-10-03
Morkulla 1 ex Saltholmen, Göteborg 2012-01-26
Myrspov 2 ex Bredviken, Hönö 2012-03-16
Småspov 1 ex Bolleskären, Hönö 2012-05-05
Storspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-06-07
Rödbena 2 ex Torslandaviken 2012-04-07
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-12
Skogssnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-04-09
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2012-05-05
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-14
Roskarl 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-05-24
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex T orslandaviken 2012-06-03
Kustlabb 2 ad Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Fjällabb 1 1K mot S Kråkudden, Hönö 2012-09-30
Storlabb 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Svarthuvad mås 1 2K Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås 1 ad mot NV Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Skrattmås 15 ex Mölndalsån, Mölndal 2012-01-05
Fiskmås 3 ad mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Silltrut 1 ad Lanmholmsviken, Öckerö 2012-03-19
Gråtrut Minst 10 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Vitvingad trut 1 3K Göteborgs fiskhamn 2012-01-15
Havstrut Minst 5 ad Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tretåig mås 70 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Kentsk tärna 6 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-04-07
Fisktärna 2 ex Askimsviken 2012-04-11
Silvertärna 1 ad Kråkholmen, Hönö 2012-07-02
Sillgrissla 34 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tordmule 4 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Tobisgrissla 6 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-01-03
Alkekung 5 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-11-08
Tamduva 1 ex Sisjöns industriområde, Askim 2012-01-05
Skogsduva 1 ex Trädet, Säve, Hisingen 2012-01-23
Ringduva 15 ex Mölndals sjukhus 2012-01-05
Turkduva 23 ex Älvsborgsgatan, Göteborg 2012-01-16
Gök 1 ex sp Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-05-20
Berguv 2 ex Göteborgs kommun 2012-01-06
Hökuggla 1 ex Björkö 2012-10-30
Sparvuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-12
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 3 ex Hönö kyrkogård 2012-02-16
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2012-05-23
Nattskärra 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-21
Tornseglare Ca 50 ex Torslandaviken 2012-05-18
Göktyta 1 ex sp Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-20
Gröngöling 1 ex hördes Välen, Gbg 2012-01-12
Spillkråka 1 ex Ardalsberget, Torslandaviken 2012-02-02
Större hackspett 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Mindre hackspett 1 par Halvorsäng, Hisingen 2012-04-04
Trädlärka 10 ex Tumlehed, Torslanda 2012-01-24
Sånglärka 12 ex Trädet, Säve, Hisingen 2012-01-23
Berglärka 1 ex Torslandaviken 2012-11-19
Backsvala Minst 10 ex Torslandaviken 2012-05-18
Ladusvala 3 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-04-16
Hussvala Ca 10 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Större piplärka 1 1K Sudda, Hönö 2012-10-04
Trädpiplärka 3 ex sj Landvetter flygplats, Härryda 2012-05-19
Ängspiplärka 1 ex Torslandaviken 2012-01-27
Skärpiplärka 2 ex Ärtholmarna, Hönö 2012-01-03
Vattenpiplärka 1 ex Ärtholmarna, Hönö 2012-12-01
Gulärla 2 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-01-22
Sädesärla 2 ex Välen, Gbg 2012-04-03
Sidensvans 80 ex Mölndals sjukhus 2012-01-05
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-09
Gärdsmyg 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-01-09
Järnsparv 1 ex Torslandaviken 2012-01-27
Rödhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Näktergal 1 ex sj Välen, Gbg 2012-05-17
Svart rödstjärt 1 honfärgad Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-01-26
Rödstjärt 1 par Välen, Gbg 2012-05-18
Buskskvätta 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Svarthakad buskskvätta 1 hona Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 1 hane Torslandaviken 2012-04-12
Ringtrast 1 hane Välen, Gbg 2012-04-11
Koltrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-03
Björktrast 40 ex Åbyfältet, Mölndal 2012-01-05
Taltrast 1 ex Partille golfbana 2012-04-02
Rödvingetrast 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-22
Dubbeltrast 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-22
Gräshoppsångare 2 ex sj Stora Oxhagen, Hisingen 2012-05-20
Sävsångare 2 ex sj Stora Oxhagen, Hisingen 2012-05-20
Kärrsångare 1 ex sj Lilla Oxhagen, Hisingen 2012-05-20
Rörsångare 1 ex sj Välen, Gbg 2012-05-16
Härmsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Ärtsångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-05
Törnsångare 1 ex sj Björnekulla, Gbg 2012-05-16
Trädgårdssångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Svarthätta 1 hona Kostergatan, Käringberget, Göteborg 2012-01-19
Grönsångare 2 ex sj Hårssjön 2012-05-19
Gransångare 1 ex sj Halvorsäng, Hisingen 2012-04-04
Lövsångare 3 ex sj Ersdalen, Hönö 2012-05-05
Kungsfågel 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-01-29
Grå flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Mindre flugsnappare 1 ad hane Bokedalen, Jonsered 2012-05-20
Svartvit flugsnappare 1 hane sj Välen, Gbg 2012-05-18
Skäggmes 1 ex Välen, Gbg 2012-01-09
Stjärtmes 1 par Hårssjön 2012-03-16
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-02
Tofsmes 1 ex Trånget, Torslanda 2012-01-26
Svartmes 1 ex Rörö 2012-01-15
Blåmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-03
Talgoxe 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-03
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Trädkrypare 1 ex Björnekulla, Västra Frölunda 2012-01-13
Törnskata 1 hona Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-05-20
Svartpannad törnskata 1 ad hane Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Nötskrika 1 ex Kålsered, Hisingen 2012-01-23
Skata 2 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-03
Kaja 4 ex Röd, Hönö 2012-01-03
Råka 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2012-02-23
Kråka 4 ex Ärtholmarna, Hönö 2012-01-03
Korp 1 ex Berglärkan, Göteborg 2012-01-13
Stare 6 ex Åbyfältet, Mölndal 2012-01-05
Gråsparv 6 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Pilfink 10 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-05
Bofink 1 hane Smithska udden, Gbg 2012-01-10
Bergfink 4 ex Trånget, Torslanda 2012-01-26
Grönfink 3 ex Ärtholmarna, Hönö 2012-01-03
Steglits 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-22
Grönsiska 1 hane Käringberget, Göteborg 2012-01-13
Hämpling 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 2012-03-20
Vinterhämpling 2 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 3 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-01-15
Snösiska 1 ex Torslandaviken 2012-01-23
Bändelkorsnäbb 20 ex Lillhagsparken, Hisingen 2012-01-06
Mindre korsnäbb 1 ex Fridhems kyrkogård 2012-02-22
Rosenfink 1 ex sj Stora Oxhagen, Hisingen 2012-05-20
Domherre 1 hona Välen, Gbg 2012-01-06
Stenknäck 1 ex Högen, Kållered 2012-01-27
Snösparv 4 ex Torslandaviken 2012-01-10
Gulsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-01-10
Sävsparv 3 ex Torslandaviken 2012-01-23Saknade arter på listan
Praktejder 1/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Fjällpipare 1/59
Sandlöpare 18/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59