LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Lena Essedahl

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Sångsvan 1 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-01
Spetsbergsgås 1 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-18
Grågås 1 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-01
Kanadagås 1 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2012-01-01
Kricka 1 ex Pinan, Hönö 2012-02-11
Gräsand 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-01
Brunand 1 ex Torslandaviken 2012-01-13
Vigg 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Ejder 10 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Alfågel 2 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 2012-01-14
Sjöorre 3 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Knipa 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Salskrake 4 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Småskrake 1 ex Sillvik, Torslanda 2012-01-01
Storskrake 1 ex Sillvik, Torslanda 2012-01-01
Fasan 1 ex Utby, Gbg 2012-01-02
Smålom 1 ex Pinan, Hönö 2012-01-14
Storlom 1 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Skäggdopping 1 ex Askimsfjorden 2012-01-02
Svarthakedopping 1 ex Billdals skärgård 2012-01-13
Havssula 1 ex Hummerviken, Öckerö 2012-01-14
Storskarv 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Gråhäger 1 ex Sillvik, Torslanda 2012-01-01
Havsörn 2 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Blå kärrhök 1 ex Karlshed 2012-02-05
Sparvhök 1 ex Utby, Gbg 2012-01-02
Ormvråk 1 ex Mellby industriområde 2012-01-01
Fjällvråk 1 ex Fässberg, Mölndal 2012-01-02
Tornfalk 1 ex Utby, Gbg 2012-01-09
Pilgrimsfalk 1 ex Göteborgs hamn, gasklockan 2012-01-02
Sothöna 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-01-04
Tofsvipa 21 ex Svensby, Säve, Hisingen 2012-01-14
Skrattmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Fiskmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Gråtrut 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-07
Havstrut 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Tretåig mås 1 ex Askims fjord 2012-01-02
Sillgrissla 1 ex Billdlas skärgård 2012-01-13
Tordmule 1 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Tamduva 1 ex Björnlanda 2012-01-01
Ringduva 1 ex Björnlanda 2012-01-01
Turkduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-01
Sparvuggla 1 ex Bjöla 2012-01-02
Kattuggla 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-01
Gröngöling 1 ex Johanneshus, Billdal 2012-01-10
Spillkråka 1 ex Gottorp, Bokedalen, Partille 2012-02-09
Större hackspett 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-01
Mindre hackspett 1 ex Åstebo, Partille 2012-03-02
Sånglärka 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-02-23
Ängspiplärka 1 ex Muddret, Torslandaviken 2012-01-13
Skärpiplärka 2 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Mölndal 2012-02-06
Sidensvans 1 ex Björnlanda 2012-01-01
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-24
Gärdsmyg 1 ex Säveåns dalgång utby 2012-01-04
Järnsparv 1 ex Säveåns dalgång, Utby 2012-02-29
Rödhake 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-01
Koltrast 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Björktrast 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Gransångare 1 ex Säveåns dalgång, Utby 2012-01-09
Kungsfågel 1 ex Maderna, Partille 2012-01-05
Skäggmes 4 ex Sudda, Hönö 2012-02-11
Entita 1 ex Utby, Gbg 2012-01-02
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-14
Tofsmes 3 ex Gottorp, Bokedalen, Partille 2012-02-09
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-14
Blåmes 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Talgoxe 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Välen, Gbg 2012-01-01
Trädkrypare 1 ex Maderna, Partille 2012-01-05
Varfågel 1 ex mudderfältet, välen 2012-01-02
Nötskrika 1 ex Maderna, Partille 2012-01-05
Skata 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Kaja 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Kråka 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Korp 2 ex Billdals skärgård 2012-01-10
Stare 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Gråsparv 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Pilfink 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Bofink 1 ex Utby, Gbg 2012-01-18
Grönfink 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2012-01-01
Steglits 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Grönsiska 1 ex Utby, Gbg 2012-01-01
Gråsiska 3 ex Säveåns dalgång, Utby 2012-01-15
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagsparken, gbg 2012-01-01
Mindre korsnäbb 3 ex Gottorp, Bokedalen, Partille 2012-02-07
Domherre 6 ex Torvhög 2012-01-14
Stenknäck 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2012-02-23
Snösparv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-02-28
Gulsparv 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2012-01-01
Sävsparv 1 ex Muddret, Vg-delen 2012-02-28Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Vitkindad gås 47/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Gravand 50/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Brun kärrhök 49/59
Stäpphök 3/59
Duvhök 53/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Rörhöna 51/59
Trana 38/59
Strandskata 53/59
Skärfläcka 21/59
Mindre strandpipare 47/59
Större strandpipare 49/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dvärgbeckasin 38/59
Enkelbeckasin 48/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Rödbena 51/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Silltrut 51/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Fisktärna 50/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Gök 46/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Tornseglare 49/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Trädlärka 38/59
Berglärka 31/59
Backsvala 49/59
Ladusvala 52/59
Hussvala 52/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Sädesärla 53/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Buskskvätta 48/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Stenskvätta 50/59
Ringtrast 37/59
Taltrast 51/59
Rödvingetrast 48/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Rörsångare 48/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Törnsångare 51/59
Trädgårdssångare 44/59
Svarthätta 51/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Lövsångare 52/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Stjärtmes 45/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Bergfink 48/59
Gulhämpling 1/59
Hämpling 51/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59