LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 3 Pinan, Hönö 2012-01-02
Mindre sångsvan 2 slottsskogen 2012-03-13
Sångsvan 6 Välen 2012-01-13
Sädgås 1 ex Smedstorp, Björketorp 2012-04-27
Spetsbergsgås 61 Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Grågås 1 Killingholmen 2012-01-28
Kanadagås 8 Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-01
Vitkindad gås 4 Stora Amundö 2012-03-21
Prutgås 1 Kråkudden 2012-03-09
Gravand 1 Kråkudden 2012-02-24
Bläsand 4 Torslandaviken 2012-03-09
Snatterand 1 honfärgad Fågeldammen, Slottsskogen 2012-01-07
Kricka 1 hane Kalvsund 2012-02-04
Gräsand 40 Lilla Dammen, Slottsskogen 2012-01-01
Stjärtand 1 Stora dammen, Slottsskogen 2012-02-17
Årta 2 i par Hökälla 2012-04-16
Skedand 1 hane Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-07
Brunand 30 Torslandaviken 2012-01-13
Vigg 1 honfärgad Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-07
Bergand 1 hona Välen 2012-02-29
Ejder 5 Kalvsund 2012-01-02
Alförrädare 1 hane Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Alfågel 9 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Sjöorre 3 Kråkudden, Hönö 2012-01-02
Svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Knipa 1 hane Björnhuvudet, Öckerö 2012-01-02
Salskrake 14 Skinteboviken 2012-01-13
Småskrake 2 Kalvsund 2012-01-02
Storskrake 1 hane Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-01
Orre 1 Kråkudden 2012-04-13
Tjäder 1 Hålemyst 2012-03-16
Fasan 1 Tjälleviks mosse 2012-03-17
Smålom 1 ad Kråkudden, Hönö 2012-01-02
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Smådopping 1 Säveåns mynning 2012-01-28
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 Kråkudden 2012-03-09
Svarthakedopping 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-05
Stormfågel 2 Kråkudden, Hönö 2012-01-02
Grålira 1 Kråkudden, Hönö 2012-09-28
Mindre lira 1 ex K råkudden, Hönö 2012-04-27
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Havssula 20 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Storskarv 10 Pinan, Hönö 2012-01-02
Toppskarv 10 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Rördrom 1 Hårssjön 2012-03-17
Gråhäger 10 Skinteboviken 2012-01-13
Bivråk 1 Gråberget 2012-05-15
Havsörn 1 subad Kråkudden 2012-02-04
Brun kärrhök 1 hane Brudarebacken 2012-03-23
Blå kärrhök 1 hona Karlshed 2012-01-28
Duvhök 1 slottsskogen 2012-01-23
Sparvhök 1 slottsskogen 2012-01-31
Ormvråk 1 Torslandaviken 2012-01-02
Fjällvråk 1 2k Karlshed 2012-01-28
Kejsarörn 1 slottsskogen 2012-07-24
Fiskgjuse 1 Torslandaviken 2012-04-13
Tornfalk 1 Killingholmen 2012-01-13
Stenfalk 1 Kråkudden 2012-04-13
Lärkfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-15
Pilgrimsfalk 1 ad Gasklockan 2012-01-15
Vattenrall 1 Sudda, Hönö 2012-02-04
Småfläckig sumphöna 1 ex V älen, Gbg 2012-09-09
Kornknarr 1 Gunnesby, Säve 2012-06-28
Rörhöna 1 Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-01
Sothöna 5 Torslandaviken 2012-01-13
Trana 1 Hårssjön 2012-03-17
Strandskata 6 Kråkudden 2012-03-09
Skärfläcka 1 Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 Torslandaviken 2012-04-12
Större strandpipare 2 Kråkudden 2012-03-17
Ljungpipare 3 Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Kustpipare 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Tofsvipa 3 Nordre älvstranden 2012-03-09
Kustsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Sandlöpare 1 ex Vinga 2012-08-06
Småsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-05-01
Spovsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kärrsnäppa 1 Kråkudden 2012-03-09
Brushane 2 Torslandaviken 2012-04-24
Dvärgbeckasin 1 Prästabäcken 2012-01-28
Enkelbeckasin 1 Välen 2012-01-28
Dubbelbeckasin 1 Fässberg, Mölndal 2012-05-01
Morkulla 1 Brudarebacken 2012-04-16
Myrspov 1 Bredviken, Hönö 2012-03-17
Småspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Storspov 1 Kråkudden, Hönö 2012-03-09
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2012-05-02
Rödbena 1 Kråkudden 2012-04-13
Gluttsnäppa 1 Välen 2012-04-19
Skogssnäppa 1 Balltorps våtmark 2012-04-16
Grönbena 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-01
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-05-02
Roskarl 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-24
Brednäbbad simsnäppa 1 Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kustlabb 7 Kråkudden, Hönö 2012-04-21
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-24
Storlabb 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Dvärgmås 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Skrattmås 1 Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-01
Fiskmås 4 Pinan, Hönö 2012-01-02
Silltrut 1 slottsskogen 2012-03-20
Gråtrut 1 Såggatan, Majorna 2012-01-01
Vitvingad trut 1 3k Gullbergskajen 2012-01-15
Vittrut 1 3K Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut 2 Kalvsund 2012-01-02
Tretåig mås 22 Kråkudden, Hönö 2012-01-02
Kentsk tärna 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-31
Fisktärna 2 Välen 2012-04-19
Silvertärna 2 ex K råkudden, Hönö 2012-04-27
Sillgrissla 2 Kråkudden, Hönö 2012-01-02
Tordmule 85 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Tobisgrissla 10 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Alkekung 1 Kråkudden, Hönö 2012-11-02
Lunnefågel 1 ex K råkudden, Hönö 2012-09-14
Tamduva 1 Slottskogen 2012-01-01
Skogsduva 1 Slottsskogen, Gbg 2012-03-21
Ringduva 20 slottsskogen 2012-01-01
Turkduva 5 Älvsborgsgatan 2012-01-25
Gök 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-13
Berguv 1 Ardalsberget, Torslandaviken 2012-03-08
Hökuggla 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla 1 Välen 2012-01-13
Kattuggla 1 Gunnebo slott 2012-01-28
Lappuggla 1 Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 Välen 2012-01-29
Jorduggla 1 Slottsskogen, Gbg 2012-03-22
Nattskärra 1 Fässberg, Mölndal 2012-05-01
Tornseglare 10 ex Torslandaviken 2012-05-13
Göktyta 1 ex Balltorps våtmark 2012-05-15
Gröngöling 1 Röd, Hönö 2012-02-04
Spillkråka 1 Vättlefjäll, Bergum 2012-03-01
Större hackspett 1 Blacktjärn 2012-01-11
Mindre hackspett 1 ex Brudarebacken 2012-03-23
Trädlärka 5 Tumlehed 2012-01-28
Sånglärka 10 Karlshed 2012-01-28
Berglärka 4 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-11-12
Backsvala 2 Balltorps våtmark 2012-04-24
Ladusvala 2 Balltorps våtmark 2012-04-16
Hussvala 1 Balltorps våtmark 2012-04-16
Större piplärka 1 Nötholmen, Hönö 2012-10-21
Trädpiplärka 11 ex Kråkudden, Hönö 2012-05-01
Ängspiplärka 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-01-13
Rödstrupig piplärka 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-06
Skärpiplärka 1 Lilla Varholmen 2012-01-02
Vattenpiplärka 1 Ärtholmarna, Hönö 2012-11-30
Gulärla 1 Torslandaviken 2012-04-24
Forsärla 1 Ryaverket 2012-01-28
Sädesärla 1 Brudarebacken, Gbg 2012-03-23
Sidensvans 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-01-02
Strömstare 1 grevedämmet 2012-01-29
Gärdsmyg 1 Ersdalen, Hönö 2012-01-02
Järnsparv 1 Torslandaviken 2012-01-14
Rödhake 1 Majorna 2012-01-11
Näktergal 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-13
Blåhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Svart rödstjärt 1 Gamla Framnäs, Björkö 2012-02-05
Rödstjärt 1 ex Tjälleviks mosse 2012-05-01
Buskskvätta 1 ex Sudda, Hönö 2012-05-01
Svarthakad buskskvätta 1 Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 1 Torslandaviken 2012-04-12
Ringtrast 2 Hills Golfbana 2012-04-24
Koltrast 4 slottsskogen 2012-01-01
Björktrast 1 Karl Johans Torg 2012-01-10
Taltrast 1 Stora Amundö 2012-03-21
Rödvingetrast 1 Slottsskogskolonin, Slottsskogen 2012-01-23
Dubbeltrast 2 slottsskogen 2012-03-13
Gräshoppsångare 1 Gunnesby, Säve 2012-06-28
Sävsångare 2 Ragnhildsholmen 2012-06-28
Kärrsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2012-05-13
Rörsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-05-04
Härmsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-15
Ärtsångare 1 Ersdalen, Hn 2012-04-21
Törnsångare 2 ex Torslandaviken 2012-05-01
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-13
Svarthätta 1 Sisjöns skjutfält 2012-04-24
Grönsångare 1 slottsskogen 2012-05-02
Gransångare 2 ex Hönö kyrkogård 2012-04-01
Lövsångare 1 Tjälleviks mosse 2012-04-21
Kungsfågel 3 Hönö kyrkogård 2012-01-29
Grå flugsnappare 1 slottsskogen 2012-05-03
Svartvit flugsnappare 1 slottsskogen 2012-05-02
Skäggmes 2 Välen 2012-01-29
Stjärtmes 1 Hårssjön 2012-03-17
Entita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-04
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-04
Tofsmes 5 Vättlefjäll, Bergum 2012-03-01
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-04
Blåmes 3 slottsskogen 2012-01-01
Talgoxe 2 slottsskogen 2012-01-01
Nötväcka 1 slottsskogen 2012-01-01
Trädkrypare 1 Blacktjärn 2012-01-11
Törnskata 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-05-15
Svartpannad törnskata 1 hane Välen 2012-08-22
Varfågel 1 Uggledal, Askim 2012-01-13
Nötskrika 1 Vättlefjäll, Bergum 2012-03-01
Skata 1 Såggatan, Majorna 2012-01-01
Nötkråka 4 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-06
Kaja 10 slottsskogen 2012-01-01
Råka 3 slottsskogen 2012-03-13
Kråka 30 slottsskogen 2012-01-01
Korp 3 Brudarebacken 2012-01-11
Stare 30 Eklanda 2012-01-13
Gråsparv 5 slottsskogen 2012-01-01
Pilfink 2 slottsskogen 2012-01-01
Bofink 1 hona Sudda, Hönö 2012-02-04
Bergfink 1 slottsskogen 2012-02-20
Grönfink 3 Majorna 2012-01-10
Steglits 1 Slottsskogskolonin, Slottsskogen 2012-01-23
Grönsiska 1 Renströmska Sjukhuset 2012-01-11
Hämpling 1 slottsskogen 2012-03-14
Vinterhämpling 10 Torslandaviken 2012-02-21
Gråsiska 10 Gullbergskajen 2012-01-15
Snösiska 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-02-17
Bändelkorsnäbb 1 ex Hönö kyrkogård 2012-01-04
Mindre korsnäbb 1 Hönö kyrkogård 2012-02-24
Domherre 2 Blacktjärn 2012-01-11
Stenknäck 1 Stora dammen, Slottsskogen 2012-01-18
Lappsparv 1 Gamla flygfältet, Torslandaviken 2012-03-31
Snösparv 3 Kråkudden, Hönö 2012-11-02
Gulsparv 1 Slottsskogskolonin, Slottsskogen 2012-01-23
Ortolansparv 1 Juteskärsgatan, Önnered 2012-05-10
Sävsparv 1 Torslandaviken 2012-01-29Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Gulnäbbad lira 2/59
Balearisk lira 3/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kungsörn 2/59
Fjällpipare 1/59
Myrsnäppa 11/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Sydnäktergal 9/59
Vassångare 21/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59