LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Björn Dellming

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 3 ex Klippan, Göteborg 2005-01-01
Sångsvan 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Spetsbergsgås 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Grågås 4 ex mot S Biskopsgården, Hisingen 2005-02-03
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-22
Vitkindad gås 2 ex Torslandaviken 2005-06-16
Prutgås 3 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Gravand 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Bläsand 32 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Snatterand 2 hanar Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Kricka 3 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Gräsand Klippan, Majorna Göteborg 2005-01-01
Stjärtand 8 ex Torslandaviken 2005-05-01
Årta 1 par Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Skedand 1 par Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Brunand Torslandaviken 2005-01-22
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2005-01-21
Bergand 3 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Alförrädare 1 ad hane mot N Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Knipa 1 ex Klippan, Majorna, Göteborg 2005-01-02
Salskrake 7 ex Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storskrake Göteborgsfisk 2005-01-01
Orre 1 hona Årekärr, Askim 2005-03-27
Vaktel 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-10
Fasan 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Svartnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Smådopping 1 ex Billdals skärgård 2005-03-03
Skäggdopping 1 ex Askims fjord 2005-01-22
Gråhakedopping 1 ex mot S Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-09
Svarthakedopping
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Grålira
Klykstjärtad stormsvala 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Toppskarv 2 ex mot S Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Rördrom
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Röd glada 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-03-26
Havsörn 1 3K Billdals skärgård 2005-03-05
Brun kärrhök 1 par Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Blå kärrhök 1 honfärgad Gamla flygfältet, Torslanda 2005-02-28
Duvhök 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-02-20
Sparvhök 1 hane Biskopsgården, Hisingen 2005-01-16
Ormvråk 2 ex Ingebäck, Säve, Hisingen 2005-01-02
Fjällvråk 1 ex Rådamotet, Råda 2005-02-25
Fiskgjuse 1 ex Älvsborgsbron, Gbg 2005-04-01
Tornfalk 1 ex Ingebäck, Säve, Hisingen 2005-01-02
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Lärkfalk 1 ex mot N Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Pilgrimsfalk 1 ex Smithska udden, Gbg 2005-02-27
Vattenrall 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-08
Småfläckig sumphöna 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-08-09
Rörhöna 1 ad Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Sothöna 3 ex Torslandaviken 2005-01-22
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata 1 ex Bolleskären, Hönö 2005-01-22
Skärfläcka 4 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Mindre strandpipare 1 par Torslandaviken 2005-05-10
Större strandpipare 1 par Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Ljungpipare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2005-09-08
Tofsvipa 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2005-03-18
Kustsnäppa
Sandlöpare
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kärrsnäppa
Brushane 3 ex Torslandaviken 2005-08-21
Enkelbeckasin 5 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-08
Dubbelbeckasin 1 ex Torslanda 2005-09-21
Morkulla 1-2 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Rödspov 1 ex Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov Kråkudden, Hönö 2005-09-08
Småspov
Storspov 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Rödbena 3 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Gluttsnäppa 4 ex Torslandaviken 2005-05-01
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-03
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-04-29
Roskarl 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-08
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Bredstjärtad labb 11 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Kustlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Fjällabb 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Storlabb
Svarthuvad mås 1 3K Göta älv 2005-01-01
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Silltrut 2 ex Klippan, Majorna 2005-03-27
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Kaspisk trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-11-20
Vitvingad trut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kentsk tärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Fisktärna 2 ex Lilla Varholmen, Torslanda 2005-04-10
Silvertärna Några ex Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Lunnefågel 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva 10 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Skogsduva 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Ringduva 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-02
Turkduva Påvelund, Gbg 2005-01-05
Gök 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-06-01
Sparvuggla 1 hane sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-25
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Hornuggla 1 pulli Öxnäs, Säve 2005-06-10
Pärluggla 1 hane sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-25
Nattskärra
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2005-05-09
Kungsfiskare 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-11-01
Göktyta 1 par Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-10
Gröngöling 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-05
Spillkråka 1 par Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-25
Större hackspett 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Mindre hackspett 1 ex Lilla Amundö 2005-01-15
Tretåig hackspett 1 hane Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Trädlärka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Backsvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-09
Ladusvala Några ex Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Hussvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-09
Trädpiplärka 1 ex Bredaremossen, Delsjöområdet, Råda 2005-04-21
Ängspiplärka 5 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Rödstrupig piplärka 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-09-04
Skärpiplärka 2 ex Hästen, Hönö 2005-01-22
Vattenpiplärka 1 ex Hästens badplats, Hönö 2005-02-19
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2005-05-01
Forsärla 1 ex Askimsbadet 2005-04-01
Sädesärla 2 ex Askimsbadet 2005-04-01
Sidensvans 5 ex Klippan, Majorna, Göteborg 2005-01-01
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-02-23
Gärdsmyg 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-02
Järnsparv 3 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Rödhake 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-02
Näktergal 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2005-05-25
Svart rödstjärt 1 hane Eriksberg, Hisingen 2005-05-10
Rödstjärt 1 hane Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Buskskvätta 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Stenskvätta 1 ex Lexby, Björlanda 2005-04-04
Ringtrast 1 hane Lexby, Björlanda 2005-04-04
Koltrast Klippan, Majorna, Göteborg 2005-01-01
Björktrast Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Taltrast 20 ex Lexby, Björlanda 2005-04-04
Rödvingetrast 16 ex Arendalsudden, Hisingen 2005-03-28
Dubbeltrast 10 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gräshoppsångare 1 ex Stora Holm, Tuve, Hisingen 2005-05-26
Sävsångare 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-05-25
Kärrsångare 2 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2005-05-26
Rörsångare 1 ex sj Lagmansholmen, Säve 2005-05-08
Härmsångare 1 ex Påvelund, Gbg 2005-06-05
Ärtsångare 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-04-29
Törnsångare 1 ex sj Torslandaviken 2005-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Påvelund, Gbg 2005-04-30
Svarthätta 1 par Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-26
Grönsångare 2 ex sj Biskopsgården, Hisingen 2005-05-10
Gransångare 3 ex Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-10
Lövsångare 1 ex sj Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Kungsfågel 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-05
Grå flugsnappare 2 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-08-03
Svartvit flugsnappare 1 ex sj Biskopsgården, Hisingen 2005-05-11
Skäggmes 5 ex Torslandaviken 2005-01-22
Stjärtmes 11 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-30
Entita 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-07
Talltita 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-30
Tofsmes 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-07
Svartmes 3 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-05
Blåmes 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Talgoxe 2 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-02
Nötväcka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-02
Trädkrypare 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Törnskata 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-01
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Nötskrika 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-23
Skata 5 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Nötkråka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Kaja 3 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Råka 13 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka 2 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Korp 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-01-22
Stare 1 ex Sisjöns golfbana, Mölndal 2005-03-12
Rosenstare 1 juv Torslanda golfbana, Hisingen 2005-09-21
Gråsparv Påvelund, Gbg 2005-01-05
Pilfink Nya Varvet, Gbg 2005-01-05
Bofink 3 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Bergfink Högsbo, Gbg 2005-01-22
Grönfink 2 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-05
Steglits 1 ex sj Hönö kyrkogård 2005-04-03
Grönsiska Biskopsgården, Hisingen 2005-01-10
Hämpling 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-03-31
Vinterhämpling 8 ex Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-15
Snösiska 1 hona Amhult, Torslanda 2005-02-12
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Större korsnäbb 1 ad hane Biskopsgården, Hisingen 2005-01-31
Rosenfink 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-09-03
Domherre 2 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-02
Lappsparv 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Snösparv 18 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Gulsparv 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-01
Sävsparv 2 ex Arendalsudden, Hisingen 2005-03-28Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Nilgås 11/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vitnäbbad islom 7/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Ägretthäger 2/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Kornknarr 20/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Svartsnäppa 27/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Berguv 17/55
Jorduggla 16/55
Berglärka 2/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Blåhake 12/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Stenknäck 32/55
Ortolansparv 12/55