LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Markus Lagerqvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Mindre sångsvan Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-22
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Grågås Billdals skärgård 2005-03-05
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-22
Vitkindad gås Vinga 2005-03-28
Prutgås Torslandaviken 2005-09-10
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Gravand Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Bläsand Vinga 2005-03-28
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Kricka Välen, Gbg 2005-01-22
Gräsand Klippan, Gbg 2005-01-22
Stjärtand Slottsskogen, Gbg 2005-03-04
Årta Lagmansholmen, Säve 2005-04-17
Skedand Torslandaviken 2005-04-16
Brunand Torslandaviken 2005-01-22
Vigg Sisjön, Askim 2005-01-01
Bergand Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Knipa Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Salskrake Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storskrake Klippan, Gbg 2005-01-22
Orre Landvetter flygplats, Härryda 2005-03-19
Vaktel Öxnäs, Säve 2005-06-08
Fasan Torslandaviken 2005-01-22
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Storlom Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Smådopping Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Skäggdopping Askims fjord 2005-01-22
Gråhakedopping Vinga 2005-03-28
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-07
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-17
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Grålira Kråkudden, Hönö 2005-11-06
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Toppskarv Yttre Tistlarna 2005-01-29
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2005-06-10
Gråhäger Välen, Gbg 2005-01-22
Bivråk Sisjöns skjutfält, Mölndal 2005-06-05
Havsörn Billdals skärgård 2005-03-05
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2005-10-30
Duvhök Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sparvhök Kobbehall, Askim 2005-01-15
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2005-01-16
Fjällvråk Torrekullamotet, Kållered 2005-03-06
Fiskgjuse Torslandaviken 2005-05-05
Tornfalk Torslandaviken 2005-01-22
Stenfalk Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Pilgrimsfalk Torslandaviken 2005-09-17
Vattenrall Lagmansholmen, Säve 2005-04-17
Småfläckig sumphöna Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-06-08
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Sothöna Torslandaviken 2005-01-22
Trana Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata Bolleskären, Hönö 2005-01-22
Skärfläcka Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare Välen, Gbg 2005-03-30
Större strandpipare Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-24
Tofsvipa Landvetter flygplats, Härryda 2005-03-19
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-31
Mosnäppa Torslandaviken 2005-05-08
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-31
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-21
Brushane Torslandaviken 2005-05-02
Dvärgbeckasin Välen, Gbg 2005-10-29
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Morkulla Yttre Tistlarna 2005-01-29
Rödspov Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-24
Småspov Torslandaviken 2005-05-03
Storspov Vinga 2005-03-28
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-14
Rödbena Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Gluttsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Skogssnäppa Välen, Gbg 2005-06-12
Grönbena Yttre Tistlarna 2005-05-14
Drillsnäppa Bolleskären, Hönö 2005-05-05
Roskarl Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-21
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2005-08-20
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-04-09
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Storlabb Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2005-01-03
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Skrattmås Klippan, Göteborg 2005-01-03
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Silltrut Inom Vallgraven, Gbg 2005-03-29
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2005-11-05
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2005-08-20
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Havstrut Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Kentsk tärna Askimsviken 2005-04-24
Fisktärna Lilla Varholmen, Torslanda 2005-04-30
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svarttärna Torslandaviken 2005-06-14
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva Inom Vallgraven, Göteborg 2005-01-03
Skogsduva Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Ringduva Kobbehall, Askim 2005-01-05
Turkduva Kungsladugård, Gbg 2005-01-22
Gök Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-21
Berguv Hisingen, Gbg 2005-07-03
Sparvuggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-20
Kattuggla Kobbehall, Askim 2005-03-05
Hornuggla Öxnäs, Säve 2005-06-08
Jorduggla Vinga 2005-03-28
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-25
Nattskärra Stora Gömysten, Askim 2005-05-22
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-08
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2005-10-26
Göktyta Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-08
Gröngöling Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Spillkråka Säveåns dalgång, Jonsered 2005-03-13
Större hackspett Kobbehall, Askim 2005-01-15
Mindre hackspett Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-08
Tretåig hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Trädlärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sånglärka Torslandaviken 2005-01-22
Backsvala Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Ängspiplärka Yttre Tistlarna 2005-01-29
Rödstrupig piplärka Välkommen, Björlanda 2005-09-04
Skärpiplärka Hästen, Hönö 2005-01-22
Vattenpiplärka Hästens badplats, Hönö 2005-02-19
Gulärla Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Forsärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Sädesärla Stora Amundö 2005-03-31
Sidensvans Påvelund, Gbg 2005-01-22
Strömstare Jonsered, Partille 2005-03-12
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2005-01-08
Järnsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Rödhake Kobbehall, Askim 2005-01-06
Näktergal Torslandaviken 2005-05-19
Blåhake Yttre Tistlarna 2005-05-14
Svart rödstjärt Eriksberg, Hisingen 2005-05-11
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Buskskvätta Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Ringtrast Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-16
Koltrast Kobbehall, Askim 2005-01-06
Björktrast Åbro, Mölndal 2005-01-16
Taltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rödvingetrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-07
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-07
Kärrsångare Lilla Oxhagen, Hisingen 2005-05-28
Rörsångare Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Härmsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-04
Ärtsångare Dannekroken, Hönö 2005-04-30
Törnsångare Yttre Tistlarna 2005-05-14
Trädgårdssångare Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-07
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Grönsångare Gunnestorps mosse, Tuve 2005-04-30
Gransångare Välen, Gbg 2005-03-30
Lövsångare Smithska udden, Gbg 2005-04-24
Kungsfågel Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-16
Grå flugsnappare Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-28
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Skäggmes Torslandaviken 2005-01-22
Stjärtmes Kobbehall, Askim 2005-01-23
Entita Jonsered, Partille 2005-03-12
Talltita Kobbehall, Askim 2005-01-15
Tofsmes Kobbehall, Askim 2005-01-16
Svartmes Kobbehall, Askim 2005-01-01
Blåmes Kobbehall, Askim 2005-01-05
Talgoxe Kobbehall, Askim 2005-01-15
Nötväcka Sisjön, Askim 2005-01-01
Trädkrypare Sisjön, Askim 2005-01-01
Törnskata Sisjöns skjutfält, Mölndal 2005-06-05
Varfågel Torslandaviken 2005-01-22
Nötskrika Kobbehall, Askim 2005-01-15
Skata Kållered, Mölndal 2005-01-06
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2005-03-19
Kaja Inom Vallgraven, Göteborg 2005-01-03
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka Inom Vallgraven, Göteborg 2005-01-10
Korp Backa, Askim 2005-01-05
Stare Åby, Mölndal 2005-03-16
Gråsparv Lilla Varholmen, Torslanda 2005-01-08
Pilfink Solängen, Mölndal 2005-01-22
Bofink Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Bergfink Högsbo, Gbg 2005-01-22
Grönfink Kobbehall, Askim 2005-01-01
Steglits Vinga 2005-03-28
Grönsiska Varpemossen, Askim 2005-01-01
Hämpling Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Vinterhämpling Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska Högsbo, Gbg 2005-01-22
Snösiska Amhult, Torslanda 2005-02-20
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Rosenfink Lilla Oxhagen, Hisingen 2005-05-28
Domherre Varpemossen, Askim 2005-01-01
Stenknäck Kobbehall, Askim 2005-03-25
Lappsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Snösparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Gulsparv Varpemossen, Askim 2005-01-01
Sävsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-26Saknade arter på listan
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vitnäbbad islom 7/55
Mindre lira 6/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Myrsnäppa 6/55
Dubbelbeckasin 13/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Rosenstare 8/55
Större korsnäbb 13/55
Ortolansparv 12/55