LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Magnus Lundström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Klippan 2005-01-02
Sångsvan 9 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Grågås 6 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Kanadagås Ca 10 ex Botaniska Trädgården 2005-02-07
Vitkindad gås 7 ex Stora Amundö 2005-04-01
Gravand 2 ex Stora Amundö 2005-04-01
Bläsand 25 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Snatterand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Kricka 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Gräsand Klippan 2005-01-02
Stjärtand 4 ex Torslandaviken 2005-04-23
Årta 1 par Hökälla, Hisingen 2005-04-22
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Brunand 8 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-02-19
Vigg Ca 100 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-02-12
Bergand 6 ex Torslandaviken 2005-04-23
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Sjöorre 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Knipa Klippan 2005-01-02
Salskrake 9 ex Torslandaviken 2005-02-19
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tjäder 2 ex Jonsered, Partille 2005-09-12
Vaktel 1 ex sp Öxnäs, Säve 2005-06-07
Fasan 1 ex Stora Amundö 2005-02-27
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Smådopping 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Skäggdopping 5 ex Torslandaviken 2005-04-02
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Gråhäger Hjuvik, Torslanda 2005-01-05
Röd glada 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-04-10
Brun kärrhök 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Blå kärrhök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-09-30
Duvhök 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-02-13
Sparvhök 1 ex Stora Amundö 2005-02-27
Ormvråk 1 ex Torslandaviken 2005-02-19
Fiskgjuse 1ex Torslandaviken 2005-05-08
Tornfalk 1 ex Åbro, Mölndal 2005-02-25
Pilgrimsfalk 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-08-03
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2005-05-14
Kornknarr 1 ex sp Brudarebacken, Gbg 2005-06-07
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-19
Sothöna 13 ex Torslandaviken 2005-04-02
Strandskata 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Större strandpipare 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Ljungpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Tofsvipa 1 ex Stora Amundö 2005-03-13
Kustsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-06
Sandlöpare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Skärsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Kärrsnäppa 10 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-26
Enkelbeckasin 8 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Dubbelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-23
Morkulla 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-25
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Småspov 1 ex Torslandaviken 2005-05-04
Storspov 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-23
Rödbena 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-23
Skogssnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Grönbena 3 ex Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Bredstjärtad labb 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svarthuvad mås 1 ex Klippan 2005-01-02
Dvärgmås 3 ex Torslandaviken 2005-05-01
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Silltrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-03-26
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Kaspisk trut 1 1K Eriksberg ,Hisingen 2005-11-13
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Kentsk tärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Alkekung Ca 50 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Lunnefågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Skogsduva 3 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Ringduva Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Gök 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-25
Sparvuggla 1 ex Partille 2005-10-12
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Hornuggla 1 ex hördes Öxnäs, Säve 2005-06-12
Nattskärra 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-06-18
Tornseglare 3 ex Toslviken 2005-05-08
Göktyta 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Gröngöling 1 ex Krokängsparken, Hisingen 2005-01-11
Spillkråka 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-08-19
Större hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-22
Mindre hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-13
Trädlärka 3 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Sånglärka 5 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Backsvala 1 ex Torslandaviken 2005-04-30
Ladusvala 35 ex Torslandaviken 2005-04-30
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala 5 ex Torslandaviken 2005-04-30
Trädpiplärka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Ängspiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gulärla 2 ex Torsviken 2005-05-04
Forsärla 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28
Sädesärla 4 ex Stora Amundö 2005-04-01
Sidensvans 100 ex Carl Grimbergsgatan, Göteborg 2005-11-08
Gärdsmyg Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Järnsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-03-24
Rödhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-22
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Svart rödstjärt 1 ex Eriksberg, Hisingen 2005-05-13
Rödstjärt 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Buskskvätta 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Stenskvätta 2 ex Torslandaviken 2005-05-14
Koltrast Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Björktrast Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Taltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rödvingetrast 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Dubbeltrast 1 ex Masthugget, Göteborg 2005-04-09
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-25
Sävsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2005-05-25
Kärrsångare 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-05-25
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Härmsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-17
Ärtsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Törnsångare 5 sj Torsviken 2005-05-08
Trädgårdssångare 2 ex sj Slottsskogen, Gbg 2005-05-13
Svarthätta 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Grönsångare 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-01
Gransångare 2 ex Kippholmen, Björlanda 2005-04-23
Lövsångare 3 ex Torslandaviken 2005-04-23
Kungsfågel 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-02-06
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-29
Stjärtmes 6 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-14
Talltita 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Tofsmes 2 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Svartmes 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-20
Blåmes Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Nötväcka Chalmers, Göteborg 2005-01-16
Trädkrypare 2 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Törnskata 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-06
Nötskrika 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-19
Skata Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Nötkråka 1 ex Jonsered, Partille 2005-09-12
Kaja Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Råka Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Korp Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Stare 200 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Gråsparv 2 ex Krokäng, Hisingen 2005-02-19
Pilfink Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Bofink 1 ex Krokängsparken, Hisingen 2005-03-06
Bergfink Ca 30 ex Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Grönfink Klippan 2005-01-02
Grönsiska 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-19
Hämpling 3 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28
Vinterhämpling Ersdalen, Hönö 2005-10-23
Gråsiska 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-04-03
Mindre korsnäbb 1 ex Jonsered, Partille 2005-09-12
Rosenfink 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-12
Domherre Slottsskogen, Gbg 2005-01-06
Stenknäck 1 ex Bokedalen, Jonsered 2005-04-20
Gulsparv 1 ex Stora Amundö 2005-03-13
Sävsparv 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Svärta 30/55
Orre 17/55
Rapphöna 11/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthakedopping 24/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Havsörn 24/55
Ängshök 1/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Rödspov 27/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Turkduva 34/55
Berguv 17/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Kungsfiskare 15/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Strömstare 29/55
Blåhake 12/55
Ringtrast 23/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Skäggmes 28/55
Varfågel 32/55
Rosenstare 8/55
Steglits 28/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55