LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Per Björkman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Rapphöna 7 ex Öxnäs, Säve 2005-02-16
Grålira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Småspov Kråkudden, Hönö 2005-04-12
Storspov 2 ex Rörö 2005-03-19
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-13
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-24
Kentsk tärna 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-03-31
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-13
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-04-30
Snösiska 1 ex Amhult, Torslanda 2005-01-19
Rosenfink 1 ex Heden, Hönö 2005-05-24Saknade arter på listan
Knölsvan 47/55
Mindre sångsvan 17/55
Sångsvan 47/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Grågås 38/55
Kanadagås 46/55
Vitkindad gås 41/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Gravand 43/55
Bläsand 42/55
Snatterand 37/55
Kricka 44/55
Gräsand 47/55
Stjärtand 38/55
Årta 36/55
Skedand 37/55
Brunand 40/55
Vigg 46/55
Bergand 33/55
Ejder 46/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Knipa 47/55
Salskrake 37/55
Småskrake 43/55
Storskrake 47/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Vaktel 17/55
Fasan 46/55
Smålom 32/55
Storlom 36/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Smådopping 42/55
Skäggdopping 43/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Mindre lira 6/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Storskarv 46/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Gråhäger 46/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Brun kärrhök 38/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Sparvhök 43/55
Ormvråk 47/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Fiskgjuse 40/55
Tornfalk 47/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Rörhöna 41/55
Sothöna 44/55
Trana 27/55
Strandskata 46/55
Mindre strandpipare 37/55
Större strandpipare 38/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Tofsvipa 45/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Enkelbeckasin 44/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Svartsnäppa 27/55
Rödbena 41/55
Gluttsnäppa 41/55
Skogssnäppa 35/55
Grönbena 35/55
Drillsnäppa 39/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Storlabb 15/55
Svarthuvad mås 42/55
Dvärgmås 32/55
Skrattmås 47/55
Fiskmås 46/55
Silltrut 44/55
Gråtrut 47/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Vitvingad trut 36/55
Havstrut 45/55
Tretåig mås 30/55
Fisktärna 42/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Tamduva 47/55
Skogsduva 34/55
Ringduva 46/55
Turkduva 34/55
Gök 36/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Nattskärra 26/55
Tornseglare 44/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Gröngöling 46/55
Spillkråka 37/55
Större hackspett 46/55
Mindre hackspett 34/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Sånglärka 43/55
Berglärka 2/55
Backsvala 41/55
Ladusvala 42/55
Rostgumpsvala 30/55
Hussvala 43/55
Större piplärka 2/55
Trädpiplärka 40/55
Ängspiplärka 43/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Gulärla 40/55
Forsärla 40/55
Sädesärla 45/55
Sidensvans 42/55
Strömstare 29/55
Gärdsmyg 46/55
Järnsparv 39/55
Rödhake 47/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Stenskvätta 41/55
Ringtrast 23/55
Koltrast 47/55
Björktrast 47/55
Taltrast 39/55
Rödvingetrast 38/55
Dubbeltrast 30/55
Sävsångare 32/55
Kärrsångare 34/55
Rörsångare 42/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Törnsångare 40/55
Trädgårdssångare 33/55
Svarthätta 44/55
Taigasångare 3/55
Grönsångare 37/55
Gransångare 41/55
Lövsångare 43/55
Kungsfågel 43/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Svartvit flugsnappare 38/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Svartmes 35/55
Blåmes 47/55
Talgoxe 47/55
Nötväcka 47/55
Trädkrypare 41/55
Törnskata 30/55
Varfågel 32/55
Nötskrika 42/55
Skata 47/55
Nötkråka 23/55
Kaja 47/55
Råka 31/55
Kråka 47/55
Korp 46/55
Stare 45/55
Rosenstare 8/55
Gråsparv 45/55
Pilfink 46/55
Bofink 46/55
Bergfink 36/55
Grönfink 47/55
Steglits 28/55
Grönsiska 43/55
Hämpling 37/55
Vinterhämpling 30/55
Gråsiska 39/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Domherre 43/55
Stenknäck 32/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Gulsparv 45/55
Ortolansparv 12/55
Sävsparv 44/55