LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Niklas Aronsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2005-01-22
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-22
Spetsbergsgås Torslandaviken 2005-10-26
Grågås Torslandaviken 2005-04-14
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-22
Vitkindad gås Torslandaviken 2005-10-26
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Gravand Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Bläsand Torslandaviken 2005-04-23
Snatterand Torslandaviken 2005-04-29
Kricka Välen, Gbg 2005-01-22
Gräsand Torslandaviken 2005-01-22
Stjärtand Torslandaviken 2005-04-23
Årta Torslandaviken 2005-04-29
Skedand Torslandaviken 2005-04-14
Brunand Torslandaviken 2005-01-22
Vigg Torslandaviken 2005-01-22
Bergand Torslandaviken 2005-04-23
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Knipa Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Salskrake Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Fasan Torslandaviken 2005-04-23
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Storlom 1 ex Askims fjord 2005-01-22
Svartnäbbad islom 1 ex Askims fjord 2005-01-22
Smådopping Torslandaviken 2005-05-05
Skäggdopping 1 ex Askims fjord 2005-01-22
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-16
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Grålira Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-22
Bivråk Amhult, Torslanda 2005-10-26
Röd glada Källdammsvägen, Amhult 2005-03-27
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2005-04-19
Duvhök Torslandaviken 2005-05-05
Sparvhök Torslandaviken 2005-04-14
Ormvråk Torslandaviken 2005-01-22
Fiskgjuse Torslandaviken 2005-04-20
Tornfalk Torslandaviken 2005-01-22
Stenfalk Torslandaviken 2005-10-26
Lärkfalk Torslandaviken 2005-05-03
Pilgrimsfalk Torslandaviken 2005-10-26
Vattenrall Torslandaviken 2005-10-26
Rörhöna Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Sothöna Torslandaviken 2005-01-22
Trana Amhult, Torslanda 2005-04-23
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Skärfläcka Torslandaviken 2005-05-05
Mindre strandpipare Torslandaviken 2005-04-29
Större strandpipare Torslandaviken 2005-04-29
Ljungpipare Torslandaviken 2005-04-29
Tofsvipa Torslandaviken 2005-04-14
Mosnäppa Torslandaviken 2005-05-08
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Brushane Torslandaviken 2005-05-02
Enkelbeckasin Torslandaviken 2005-04-14
Morkulla Torslandaviken 2005-04-14
Rödspov Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov Torslandaviken 2005-10-26
Småspov Torslandaviken 2005-05-05
Storspov Torslandaviken 2005-04-23
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-10-26
Rödbena Torslandaviken 2005-04-29
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-04-29
Skogssnäppa Torslandaviken 2005-10-26
Grönbena Torslandaviken 2005-05-05
Drillsnäppa Torslandaviken 2005-05-05
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2005-02-02
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-06
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Silltrut Torslandaviken 2005-04-14
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Havstrut Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Fisktärna Torslandaviken 2005-04-29
Silvertärna Torslandaviken 2005-05-19
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Tamduva Torslandaviken 2005-01-22
Skogsduva Torslandaviken 2005-04-23
Ringduva Torslandaviken 2005-01-22
Turkduva Hönö Röd 2005-01-22
Gök Kippholmen, Björlanda 2005-05-31
Berguv Torslandaviken 2005-10-26
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-09
Kattuggla Vät tlefjäll, Bergum 2005-02-03
Jorduggla Amhult, Torslanda 2005-05-19
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-09
Nattskärra Kippholmen, Björlanda 2005-05-31
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-05
Gröngöling Torslandaviken 2005-01-30
Spillkråka Torslandaviken 2005-10-26
Större hackspett Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Mindre hackspett Del sjöområdet, Gbg 2005-04-24
Trädlärka Torslandaviken 2005-10-26
Sånglärka Torslandaviken 2005-04-14
Backsvala Torslandaviken 2005-05-02
Ladusvala Torslandaviken 2005-04-29
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2005-05-02
Trädpiplärka Torslandaviken 2005-05-05
Ängspiplärka Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2005-10-26
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Gulärla Torslandaviken 2005-04-29
Forsärla Massetjärn, Mölnlycke 2005-04-19
Sädesärla Torslandaviken 2005-04-14
Sidensvans Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Strömstare Massetjärn, Mölnlycke 2005-04-19
Gärdsmyg Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Järnsparv Amhult, Hisingen 2005-01-22
Rödhake Torslandaviken 2005-01-22
Näktergal Torslandaviken 2005-05-10
Blåhake Torslandaviken 2005-05-11
Svart rödstjärt Eriksberg 2005-05-11
Rödstjärt Amhult, Torslanda 2005-05-09
Buskskvätta Torslandaviken 2005-05-05
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Torslandaviken 2005-05-02
Koltrast Torslandaviken 2005-01-22
Björktrast Arendalsudden, Hisingen 2005-01-22
Taltrast Torslandaviken 2005-04-14
Rödvingetrast Torslandaviken 2005-04-12
Dubbeltrast Torslandaviken 2005-04-14
Gräshoppsångare Torslandaviken 2005-05-31
Sävsångare Torslandaviken 2005-05-19
Kärrsångare Torslandaviken 2005-05-28
Rörsångare Torslandaviken 2005-05-08
Ärtsångare Torslandaviken 2005-04-29
Törnsångare Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare Slottsskogen, Gbg 2005-05-23
Svarthätta Amhult, Torslanda 2005-04-24
Grönsångare Torslandaviken 2005-05-08
Gransångare Amhult, Torslanda 2005-04-16
Lövsångare Torslandaviken 2005-04-23
Kungsfågel Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Grå flugsnappare Amhult, Torslanda 2005-10-26
Svartvit flugsnappare Slottskogen, Göteborg 2005-05-23
Skäggmes Välen, Gbg 2005-01-22
Stjärtmes Torslandaviken 2005-02-11
Entita Amhult, Torslanda 2005-04-14
Talltita Amhult, Torslanda 2005-04-17
Tofsmes Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Svartmes Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Blåmes Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Talgoxe Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Nötväcka Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Trädkrypare Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Varfågel Torslandaviken 2005-01-22
Nötskrika Mölnlycke 2005-01-31
Skata Torslandaviken 2005-01-22
Kaja Torslandaviken 2005-01-22
Råka 1 ex Backaplan, Hisngen 2005-01-30
Kråka Torslandaviken 2005-01-22
Korp Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Stare Fässberg, Mölndal 2005-01-22
Gråsparv Hönö kyrkogård 2005-01-22
Pilfink Hönö kyrkogård 2005-01-22
Bofink Amhult, Hisingen 2005-01-22
Bergfink Amhult, Torslanda 2005-04-17
Grönfink Torslandaviken 2005-01-22
Steglits Arendalsudden, Hisingen 2005-01-22
Grönsiska Amhult, Hisingen 2005-01-22
Hämpling Torslandaviken 2005-05-05
Vinterhämpling Arendalsudden, Hisingen 2005-01-21
Gråsiska Arendalsudden, Hisingen 2005-01-21
Snösiska Amhult, Torslanda, Bohuslän 2005-02-11
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-09
Domherre Amhult, Hisingen 2005-01-21
Stenknäck Mölnlycke 2005-01-18
Lappsparv Brudarebacken, Gbg 2005-04-14
Gulsparv Mölnlycke 2005-01-18
Sävsparv Torslandaviken 2005-04-14Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Prutgås 21/55
Alförrädare 1/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Hornuggla 19/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Vattenpiplärka 13/55
Ringtrast 23/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Törnskata 30/55
Nötkråka 23/55
Rosenstare 8/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55