LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Per-Anders Svensson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2005-01-01
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2005-01-01
Grågås Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-20
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2005-01-01
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-05-01
Gravand Torslandaviken 2005-04-17
Bläsand Torslandaviken 2005-05-22
Snatterand Torslandaviken 2005-05-08
Kricka Torslandaviken 2005-04-17
Gräsand Stensjön, Mölndal 2005-01-01
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-17
Årta 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Skedand 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Brunand 1 ex Stensjön, Mölndal 2005-03-26
Vigg Mölndalsån, Gbg 2005-01-15
Ejder Torslandaviken 2005-04-17
Svärta 4 ex Stora Amundö 2005-05-01
Knipa Stensjön, Mölndal 2005-01-01
Salskrake 1 ex T orslandaviken 2005-04-17
Småskrake 1 ex St ora Amundö 2005-05-01
Storskrake Mölndalsån, Gbg 2005-03-16
Fasan 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-04-04
Smålom 1 ex Stora Amundö 2005-05-01
Smådopping 2 ex Axlemossen, Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-20
Skäggdopping 2 ex Stensjön, Mölndal 2005-03-26
Storskarv McDonalds, Söderleden 2005-03-18
Rördrom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Gråhäger 8 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Duvhök 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-07-18
Sparvhök 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-04-03
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2005-01-01
Tornfalk Fässberg, Mölndal 2005-01-02
Vattenrall 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Rörhöna 4 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-19
Sothöna Stensjön, Mölndal 2005-03-26
Trana 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Strandskata 2 ex Åby friidrottsarena 2005-04-08
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2005-04-17
Tofsvipa Fässberg, Mölndal 2005-03-18
Mosnäppa T orslandaviken 2005-05-09
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Morkulla 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-04-04
Storspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-22
Rödbena Stora Amundö 2005-05-01
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-05-08
Skogssnäppa 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Drillsnäppa 3 ex Råd asjön, Råda 2005-05-13
Svarthuvad mås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-19
Dvärgmås 3 ex Torslandaviken 2005-05-22
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2005-03-18
Fiskmås Stensjön, Mölndal 2005-03-18
Silltrut 2 ex Eklanda, Mölndal 2005-04-02
Gråtrut Stensjön, Mölndal 2005-03-18
Havstrut Stensjön, Mölndal 2005-03-18
Kentsk tärna Stora Amundö 2005-05-01
Fisktärna Stora Amundö 2005-05-01
Silvertärna Torslandaviken 2005-05-08
Tamduva Fässberg, Mölndal 2005-01-08
Ringduva Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Turkduva Växthusgatan, Mölndal 2005-03-22
Gök Öis träningsanläggning 2005-05-09
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-08
Gröngöling Lackarebäcksravinen, Mölndal 2005-03-22
Spillkråka 1 ex Lackarebäcks vattenverk 2005-03-30
Större hackspett Eklanda, Mölndal 2005-01-02
Mindre hackspett 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-05-14
Sånglärka Fässberg, Mölndal 2005-03-21
Backsvala Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Ladusvala 1 ex Greve dämmet, Mölndal 2005-04-30
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Trädpiplärka Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Ängspiplärka Fässberg, Mölndal 2005-03-21
Gulärla Torslandaviken 2005-05-08
Forsärla 2 ex Eklanda, Mölndal 2005-03-24
Sädesärla 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-04-03
Sidensvans 10 ex Eklanda, Mölndal 2005-03-19
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2005-01-02
Gärdsmyg Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Järnsparv 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-03-25
Rödhake Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Näktergal Torslandaviken 2005-05-22
Rödstjärt 1 ex Lackarebäcks vattenverk, Mölndal 2005-04-25
Buskskvätta 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-05-01
Stenskvätta 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-05-01
Koltrast Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Björktrast Eklanda, Mölndal 2005-01-13
Taltrast 2 ex Eklanda, Mölndal 2005-03-25
Rödvingetrast 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-03-26
Dubbeltrast 2 ex Eklanda, Mölndal 2005-03-26
Sävsångare 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-05-28
Kärrsångare 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-05-28
Rörsångare Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Härmsångare 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-05-13
Ärtsångare Stora Amundö 2005-05-01
Törnsångare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Trädgårdssångare 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-05-14
Svarthätta 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-04-10
Grönsångare 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-04-30
Gransångare 2 ex Lackarebäcks vattenverk 2005-03-30
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2005-04-17
Kungsfågel Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-15
Grå flugsnappare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-08
Svartvit flugsnappare 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-04-30
Stjärtmes Eklanda, Mölndal 2005-03-15
Entita Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-20
Tofsmes 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-06-24
Svartmes 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-03-25
Blåmes Eklanda, Mölndal 2005-01-02
Talgoxe 10 ex Ek landa, Mölndal 2005-03-19
Nötväcka Eklanda, Mölndal 2005-01-02
Trädkrypare Gunnebo, Mölndal 2005-03-27
Nötskrika 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Skata Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Kaja Fässberg, Mölndal 2005-01-02
Kråka Fässberg, Mölndal 2005-01-01
Korp Eklanda, Mölndal 2005-03-15
Stare 10 ex Fässberg, Mölndal 2005-03-25
Gråsparv Botaniska Trädgården 2005-03-27
Pilfink Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Bofink Eklanda, Mölndal 2005-01-02
Bergfink Eklanda, Mölndal 2005-01-02
Grönfink Eklanda, Mölndal 2005-01-01
Grönsiska Eklanda, Mölndal 2005-01-02
Hämpling 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-04-04
Vinterhämpling 20 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-10
Gråsiska 1 ex Eklanda, Mölndal 2005-04-03
Domherre Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-15
Stenknäck 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-03-25
Gulsparv 10 ex Eklanda, Mölndal 2005-03-19
Sävsparv 4 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Storlom 36/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Toppskarv 22/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Fiskgjuse 40/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Skärfläcka 15/55
Mindre strandpipare 37/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Svartsnäppa 27/55
Grönbena 35/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Vitvingad trut 36/55
Tretåig mås 30/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Skogsduva 34/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Ringtrast 23/55
Gräshoppsångare 28/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Skäggmes 28/55
Talltita 30/55
Törnskata 30/55
Varfågel 32/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Rosenstare 8/55
Steglits 28/55
Snösiska 17/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55