LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Bengt Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Sångsvan 51 ex Kråkudden, Hönö 2005-03-20
Sädgås 2 ex Ersdalen, Hönö 2005-03-20
Grågås 64 ex Kråkudden, Hönö 2005-03-20
Kanadagås 4 ex Långholmen, Gbg:s norra skärgård 2005-01-01
Vitkindad gås 1 ex str. S Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Prutgås 2 ex Torslandaviken 2005-09-13
Gravand 1 hona Tjolme sund, Öckerö 2005-01-16
Bläsand 4 ex Bolleskären, Hönö 2005-03-20
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2005-05-03
Kricka 19 ex Gula skäret, Öckerö 2005-04-02
Gräsand Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Stjärtand Flera ex Torslandaviken 2005-05-03
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-14
Skedand Flera ex Torslandaviken 2005-05-03
Brunand 4 ex Risholmskanalen, Torslandaviken 2005-03-21
Vigg 30 ex Torslandaviken 2005-01-31
Ejder Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Alfågel 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Sjöorre 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-01-01
Svärta 3 ex Stora Saltboholmen, Gbg:s norra skärgård 2005-03-06
Knipa Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Salskrake 6 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2005-03-21
Småskrake Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Storskrake 2 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2005-01-11
Fasan 1 hona Rördammen, Öckerö 2005-01-06
Smålom 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-03
Smådopping 2 ex Pinan, Hönö 2005-01-23
Skäggdopping Flera ex Torslandaviken 2005-05-03
Gråhakedopping 1 ex Bolleskären, Hönö 2005-04-24
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Svarthakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Stormfågel Långe tånge, Öckerö 2005-01-02
Grålira 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-18
Mindre lira 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-07-13
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Långe tånge, Öckerö 2005-01-09
Havssula Stora Rävholmen, Öckerö 2005-01-01
Storskarv Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Gråhäger 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-01-16
Brun kärrhök 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-07
Duvhök 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-02-05
Sparvhök 1 ex Skärhamnsberget, Öckerö 2005-01-05
Ormvråk 1 ex Torslandaviken 2005-01-21
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Tornfalk 1 ex Långholmen, Gbg:s norra skärgård 2005-01-01
Pilgrimsfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Rörhöna 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-14
Sothöna 3 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-01-05
Strandskata 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Större strandpipare 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-03-12
Ljungpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-20
Tofsvipa 2 ex Torslandaviken 2005-03-18
Kustsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-20
Mosnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-05-19
Skärsnäppa 10 ex Bolleskären, Hönö 2005-02-26
Kärrsnäppa 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-06-30
Brushane 5 ex Torslandaviken 2005-07-01
Dvärgbeckasin 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-23
Enkelbeckasin 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-14
Morkulla 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-24
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-07-17
Småspov 1 ex Lilla Rävholmen, Öckerö 2005-04-13
Storspov 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Svartsnäppa 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-07-29
Rödbena 2 ex Torslandaviken 2005-05-03
Gluttsnäppa 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-04-30
Skogssnäppa 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-14
Grönbena 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2005-05-03
Drillsnäppa 1 ex Båteviken, Hönö 2005-05-02
Roskarl 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-01
Kustlabb 1 ex Bolleskären, Hönö 2005-04-23
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-19
Dvärgmås 5 ex Torslandaviken 2005-05-03
Skrattmås Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Fiskmås 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-01-05
Silltrut 2 ex Gula skäret, Öckerö 2005-03-25
Gråtrut Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Havstrut Tjolme sund, Öckerö 2005-01-01
Tretåig mås Stora Rävholmen, Öckerö 2005-01-01
Kentsk tärna 4 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-04-07
Fisktärna 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-23
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-23
Sillgrissla 2 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-01-01
Tordmule 1 ex Långe tånge, Öckerö 2005-01-02
Tobisgrissla 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-01-15
Alkekung 2 ex Hummerviken, Öckerö 2005-11-06
Lunnefågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-18
Tamduva Vågmästarplatsen, Hisingen 2005-01-12
Skogsduva 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-14
Ringduva Öckerö 2005-01-01
Turkduva 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-30
Gök 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-05-13
Jorduggla 1 ex Långholmen, Hälsö 2005-04-03
Tornseglare 4 ex Torslandaviken 2005-05-07
Gröngöling 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-03
Spillkråka 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-02-07
Större hackspett 1 hane Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-23
Sånglärka 3 ex Torslandaviken 2005-03-20
Backsvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-03
Trädpiplärka 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-04-29
Ängspiplärka 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-03-19
Skärpiplärka 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2005-01-05
Vattenpiplärka 1 ex Hästen, Hönö 2005-02-20
Gulärla 2 ex Torslandaviken 2005-05-04
Sädesärla 1 ex Lindholmen, Hisingen 2005-04-01
Sidensvans 15 ex Öckerö 2005-01-04
Gärdsmyg Öckerö 2005-01-01
Järnsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-23
Rödhake Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Buskskvätta 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Stenskvätta 2 ex Lammholmen, Öckerö 2005-04-03
Ringtrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-23
Koltrast Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Björktrast Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Rödvingetrast 4 ex Horstebacke, Öckerö 2005-04-16
Kärrsångare 2 ex Torslandaviken 2005-07-01
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Härmsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-21
Ärtsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2005-05-01
Svarthätta 1 ex Horstebacke, Öckerö 2005-04-30
Gransångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-16
Lövsångare 1 ex Horstedammen, Öckerö 2005-04-21
Kungsfågel Öckerö 2005-01-01
Grå flugsnappare 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-05-20
Svartmes 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-10-02
Blåmes Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Talgoxe Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Nötväcka 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-02-07
Trädkrypare 3 ex Ersdalen, Hönö 2005-10-02
Törnskata 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-21
Nötskrika 1 ex Horstedammen, Öckerö 2005-09-25
Skata Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Kaja Lindholmen, Lundby, Hisingen 2005-01-20
Råka 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-10-20
Kråka Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Korp 1 ex Långholmen, Gbg:s norra skärgård 2005-01-05
Stare 15 ex Äxholmen, Hälsö 2005-03-19
Gråsparv Lindholmen, Lundby, Hisingen 2005-01-20
Pilfink Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Bofink Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Bergfink Hönö kyrkogård 2005-10-08
Grönfink Fiskhamnen, Öckerö 2005-01-01
Steglits 3 ex Lammholmsviken, Öckerö 2005-02-13
Grönsiska 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-09-24
Hämpling 2 ex Horstedammen, Öckerö 2005-04-07
Vinterhämpling 8 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2005-01-11
Gråsiska 1 ex Öckerö 2005-01-15
Mindre korsnäbb 2 ex Hönö kyrkogård 2005-10-07
Domherre 2 ex Hönö kyrkogård 2005-10-23
Stenknäck 1 ex Karholmen, Torslandaviken 2005-07-31
Gulsparv 1 ex Horstedammarna, Öckerö 2005-03-25
Sävsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-30Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Spetsbergsgås 18/55
Nilgås 11/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Stormsvala 5/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Kustpipare 27/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Dubbelbeckasin 13/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Vitvingad trut 36/55
Svarttärna 13/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Mindre hackspett 34/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Forsärla 40/55
Strömstare 29/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Taltrast 39/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Grönsångare 37/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Svartvit flugsnappare 38/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Varfågel 32/55
Nötkråka 23/55
Rosenstare 8/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55