LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Karl-Olof Johansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Välen, Gbg 2005-01-01
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2005-03-31
Sångsvan Välen, Gbg 2005-01-01
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Grågås Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kanadagås Välen, Gbg 2005-01-01
Vitkindad gås Stora Amundö 2005-03-25
Prutgås 6 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Gravand Stora Amundö 2005-03-25
Bläsand Torslandaviken 2005-03-31
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-10
Kricka Välen, Gbg 2005-01-02
Gräsand Välen, Gbg 2005-01-01
Stjärtand Slottsskogen, Gbg 2005-03-03
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-14
Skedand Torslandaviken 2005-04-04
Brunand Torslandaviken 2005-01-13
Vigg Torslandaviken 2005-01-13
Bergand Torslandaviken 2005-01-13
Ejder Stora Amundö 2005-01-03
Alfågel Stora Amundö 2005-01-28
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Knipa Fiskhamnen Gbg 2005-01-02
Salskrake Torslandaviken 2005-01-07
Småskrake Stora Amundö 2005-01-03
Storskrake Fiskhamnen Gbg 2005-01-02
Orre Landvetter flygplats, Härryda 2005-02-01
Fasan Välen, Gbg 2005-01-05
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Storlom Stora Amundö 2005-01-15
Svartnäbbad islom Kråkudden Hönö 2005-11-15
Smådopping Välen, Gbg 2005-02-12
Skäggdopping Stora Amundö 2005-01-28
Gråhakedopping Stora Amundö 2005-03-27
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-20
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Grålira Kråkudden Hönö 2005-11-15
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden Hönö 2005-11-15
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Storskarv Fiskhamnen Gbg 2005-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2005-04-04
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2005-04-07
Gråhäger Välen, Gbg 2005-01-02
Bivråk Smithska udden, Gbg 2005-08-01
Havsörn Stora Amundö 2005-03-07
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2005-04-07
Blå kärrhök Kråkudden, Hönö 2005-09-01
Duvhök Smithska udden, Gbg 2005-01-05
Sparvhök Stora Amundö 2005-04-27
Ormvråk Syrhåla, Lundby, Hisingen 2005-01-13
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2005-02-21
Fiskgjuse Välen, Gbg 2005-07-30
Tornfalk Smithska udden, Gbg 2005-01-10
Stenfalk Smithska udden, Gbg 2005-08-22
Pilgrimsfalk Stora Amundö 2005-02-17
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2005-04-07
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-06-03
Rörhöna Fiskhamnen Gbg 2005-02-15
Sothöna Välen, Gbg 2005-01-05
Trana Stora Amundö 2005-03-27
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Mindre strandpipare Stora Amundö 2005-04-25
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2005-03-31
Ljungpipare Smithska udden, Gbg 2005-08-17
Kustpipare Smithska udden, Gbg 2005-08-18
Tofsvipa Smithska udden, Gbg 2005-03-14
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-09-01
Mosnäppa Torslandaviken 2005-05-20
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Kärrsnäppa Välen, Gbg 2005-09-08
Dvärgbeckasin Hökälla Hisingen 2005-11-17
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2005-03-02
Dubbelbeckasin Bredungen, Rödbo 2005-09-07
Morkulla Änggårdsbergen, Gbg 2005-06-30
Rödspov Torslandaviken 2005-05-20
Småspov Smithska udden, Gbg 2005-08-17
Storspov Torslandaviken 2005-04-21
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-17
Rödbena Askimsviken 2005-04-04
Gluttsnäppa Stora Amundö 2005-04-25
Skogssnäppa Torslandaviken 2005-04-28
Grönbena Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa Välen, Gbg 2005-07-30
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2005-05-01
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-04-22
Storlabb Kråkudden, Hönö 2005-11-11
Svarthuvad mås Klippan Gbg 2005-01-02
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Skrattmås Välen, Gbg 2005-01-01
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Silltrut Stora Amundö 2005-03-27
Gråtrut Välen, Gbg 2005-01-01
Vitvingad trut Fiskhamnen Gbg 2005-01-02
Havstrut SödraTynnered 2005-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2005-03-31
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2005-04-22
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-28
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-11-08
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-11-08
Tamduva SödraTynnered 2005-01-01
Skogsduva Välen, Gbg 2005-03-16
Ringduva SödraTynnered 2005-01-01
Turkduva Smithska udden, Gbg 2005-04-21
Gök Torslandaviken 2005-05-13
Berguv Smithska udden, Gbg 2005-02-11
Kattuggla Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Nattskärra Änggårdsbergen, Gbg 2005-06-30
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-06
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2005-11-05
Gröngöling Slottsskogen, Gbg 2005-01-12
Spillkråka Smithska udden, Gbg 2005-01-14
Större hackspett Botaniska Gbg 2005-01-04
Mindre hackspett Stora Amundö 2005-03-04
Trädlärka Smithska udden, Gbg 2005-09-25
Sånglärka Öxnäs, Säve 2005-02-16
Backsvala Torslandaviken 2005-04-28
Ladusvala Stora Amundö 2005-04-27
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Brottkärr, Askim 2005-04-27
Trädpiplärka Smithska udden, Gbg 2005-06-07
Ängspiplärka Välen, Gbg 2005-03-21
Skärpiplärka Stora Amundö 2005-02-17
Gulärla Torslandaviken 2005-05-06
Forsärla Lisebergs camping 2005-04-07
Sädesärla Askimsbadet 2005-04-05
Sidensvans Smithska udden, Gbg 2005-01-02
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2005-02-16
Gärdsmyg Välen, Gbg 2005-01-01
Järnsparv Välen, Gbg 2005-02-19
Rödhake Välen, Gbg 2005-01-01
Näktergal Torslandaviken 2005-05-13
Rödstjärt Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-17
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-04-07
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-07
Koltrast Välen, Gbg 2005-01-01
Björktrast Välen, Gbg 2005-01-01
Taltrast Smithska udden, Gbg 2005-04-05
Rödvingetrast Kråkudden, Hönö 2005-04-04
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2005-04-07
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2005-06-03
Sävsångare Torslandaviken 2005-05-20
Kärrsångare Hökälla, Hisingen 2005-06-03
Rörsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-06
Ärtsångare Brudarebacken, Gbg 2005-05-17
Törnsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-01
Svarthätta Berglärkan, Gbg 2005-02-15
Gransångare Välen, Gbg 2005-04-05
Lövsångare Smithska udden, Gbg 2005-04-22
Kungsfågel Botaniska Gbg 2005-01-04
Grå flugsnappare 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-01
Svartvit flugsnappare Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Skäggmes Välen, Gbg 2005-01-20
Entita Botaniska Gbg 2005-01-04
Talltita Södra Tynnered, Gbg 2005-01-02
Tofsmes Stora Amundö 2005-01-28
Svartmes Södra Tynnered, Gbg 2005-01-27
Blåmes Välen, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Välen, Gbg 2005-01-01
Nötväcka Botaniska Gbg 2005-01-04
Trädkrypare Smithska udden, Gbg 2005-01-14
Törnskata Stora Amundö 2005-09-07
Varfågel Torslandaviken 2005-02-16
Nötskrika Smithska udden, Gbg 2005-01-02
Skata SödraTynnered 2005-01-01
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2005-09-25
Kaja SödraTynnered 2005-01-01
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kråka SödraTynnered 2005-01-01
Korp Smithska udden, Gbg 2005-01-06
Stare Välen, Gbg 2005-02-12
Gråsparv SödraTynnered 2005-01-01
Pilfink Välen, Gbg 2005-01-01
Bofink Smithska udden, Gbg 2005-01-08
Bergfink Smithska udden, Gbg 2005-01-11
Grönfink Välen, Gbg 2005-01-01
Steglits Välen, Gbg 2005-02-11
Grönsiska Stora Amundö 2005-01-03
Hämpling Kråkudden, Hönö 2005-04-22
Vinterhämpling Torslandaviken 2005-04-04
Gråsiska Botaniska Gbg 2005-01-04
Snösiska Amhult, Torslanda 2005-02-16
Mindre korsnäbb Smithska udden, Gbg 2005-09-25
Större korsnäbb Smithska udden, Gbg 2005-10-13
Rosenfink Eriksdal Hisingen 2005-06-03
Domherre Smithska udden, Gbg 2005-01-11
Stenknäck Torslandaviken 2005-05-06
Snösparv Smithska udden, Gbg 2005-11-02
Gulsparv Välen, Gbg 2005-01-01
Ortolansparv Smithska udden, Gbg 2005-08-24
Sävsparv Välen, Gbg 2005-02-12Saknade arter på listan
Sädgås 16/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Vitnäbbad islom 7/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Skärfläcka 15/55
Kustsnäppa 25/55
Småsnäppa 5/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Myrspov 25/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Trädgårdssångare 33/55
Taigasångare 3/55
Grönsångare 37/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Stjärtmes 29/55
Rosenstare 8/55
Lappsparv 16/55