LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Jesper Knape

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Gbg 2005-01-02
Mindre sångsvan Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sångsvan Välen, Gbg 2005-01-15
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Spetsbergsgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Grågås Amhult, Torslanda 2005-03-13
Kanadagås Björkekärr, Gbg 2005-01-09
Vitkindad gås Stora Amundö 2005-03-31
Prutgås Torslandaviken 2005-09-14
Gravand Välen, Gbg 2005-03-31
Bläsand Torslandaviken 2005-03-31
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-12
Kricka Välen, Gbg 2005-01-15
Gräsand Torslandaviken 2005-01-03
Stjärtand Torslandaviken 2005-04-23
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-12
Skedand Torslandaviken 2005-04-16
Brunand Torslandaviken 2005-01-03
Vigg Torslandaviken 2005-01-03
Bergand Torslandaviken 2005-01-03
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Alfågel Rörö 2005-04-25
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Knipa Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Salskrake Torslandaviken 2005-01-03
Småskrake Kr åkudden, Hönö 2005-01-17
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Vaktel Öxnäs, Säve 2005-06-10
Fasan Fässberg, Mölndal 2005-01-15
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Storlom Rörö 2005-04-25
Svartnäbbad islom Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping Välen, Gbg 2005-01-15
Skäggdopping Askims fjord 2005-01-15
Gråhakedopping Stora Amundö 2005-04-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping Askimsviken 2005-04-23
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-11-15
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Storskarv Flera ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Toppskarv Rörö 2005-04-25
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-03
Bivråk Brudarebacken, Gbg 2005-08-20
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Havsörn Öxnäs, Säve 2005-03-19
Brun kärrhök Rödbo, Hisingen 2005-04-17
Blå kärrhök Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Duvhök Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Sparvhök Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-21
Ormvråk Tingstadsmotet,Gbg 2005-01-14
Fjällvråk Brudarebacken, Gbg 2005-03-15
Fiskgjuse Tångudden, Gbg 2005-04-01
Tornfalk Fässberg, Mölndal 2005-01-16
Aftonfalk Brudarebacken, Gbg 2005-08-20
Stenfalk Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Lärkfalk Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Pilgrimsfalk Torslandaviken 2005-09-17
Vattenrall Rörö 2005-04-25
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-06-10
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2005-04-12
Sothöna Hökälla, Hisingen 2005-01-19
Trana Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-17
Mindre strandpipare Stora Amundö 2005-03-31
Större strandpipare Torslandaviken 2005-04-03
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-27
Tofsvipa Välen, Gbg 2005-01-15
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-27
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-17
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-11-15
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2005-01-15
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen 2005-05-10
Morkulla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-26
Småspov Torslandaviken 2005-05-03
Storspov Tångudden, Gbg 2005-04-01
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-04-23
Rödbena Askimsviken 2005-04-23
Gluttsnäppa Askimsviken 2005-04-23
Skogssnäppa Torslandaviken 2005-03-31
Grönbena Hökälla, Hisingen 2005-05-05
Drillsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-05-07
Roskarl Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-27
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2005-11-12
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-04-24
Storlabb Kråkudden, Hönö 2005-05-07
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-02
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Skrattmås Flera ex Klippan, Gbg 2005-01-02
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Silltrut Tångudden, Gbg 2005-04-01
Gråtrut Flera ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Havstrut Flera ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Kentsk tärna Rörö 2005-04-25
Fisktärna Torslandaviken 2005-04-23
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-17
Alkekung Kr åkudden, Hönö 2005-11-12
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Tamduva 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-02
Skogsduva Brudarebacken, Gbg 2005-03-15
Ringduva Björkekärr, Gbg 2005-01-15
Turkduva Vidkärr, Gbg 2005-04-15
Gök Lagmansholmen, Säve 2005-05-29
Berguv Spelande Hisingen, Gbg 2005-03-18
Kattuggla Renströmsparken, Gbg 2005-03-16
Hornuggla Öxnäs, Säve 2005-06-10
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-19
Nattskärra Björkekärr, Gbg 2005-05-29
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-17
Göktyta Backered, Hisingen 2005-05-07
Gröngöling Björkekärr, Gbg 2005-03-08
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-08
Större hackspett Peppared, Mölndal 2005-01-16
Mindre hackspett Hökälla, Hisingen 2005-04-12
Trädlärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sånglärka Amhult, Torslanda 2005-03-13
Backsvala Torslandaviken 2005-04-25
Ladusvala Torslandaviken 2005-05-03
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2005-05-03
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Ängspiplärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-18
Skärpiplärka Lappesand, Hönö 2005-01-20
Gulärla Torslandaviken 2005-05-17
Forsärla Fässberg, Mölndal 2005-01-15
Sädesärla Stora Amundö 2005-03-31
Sidensvans Stora Amundö 2005-01-23
Strömstare Jonsered, Partille 2005-03-24
Gärdsmyg Brudarebacken, Gbg 2005-01-04
Järnsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rödhake Björkekärr, Gbg 2005-01-05
Näktergal Torslandaviken 2005-05-17
Svart rödstjärt Brudarebacken, Gbg 2005-03-30
Buskskvätta Ragnhildsholmen 2005-05-10
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-04-14
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-08
Koltrast Björkekärr, Gbg 2005-01-01
Björktrast Brudarebacken, Gbg 2005-01-04
Taltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rödvingetrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-10
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-10
Kärrsångare Torslandaviken 2005-05-26
Rörsångare Torslandaviken 2005-05-17
Härmsångare Orrekulla, Hisingen 2005-05-29
Ärtsångare Rörö 2005-04-25
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2005-05-07
Trädgårdssångare Orrekulla, Hisingen 2005-05-29
Svarthätta Skogshyddegatan, Gbg 2005-04-22
Grönsångare Delsjöområdet, Gbg 2005-05-01
Gransångare Tångudden, Gbg 2005-04-11
Lövsångare Torslandaviken 2005-04-23
Kungsfågel Delsjöområdet, Gbg 2005-01-04
Grå flugsnappare Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-10
Svartvit flugsnappare Backered, Hisingen 2005-05-07
Skäggmes Torslandaviken 2005-01-20
Stjärtmes Lappesand, Hönö 2005-01-20
Talltita Björkekärr, Gbg 2005-01-23
Tofsmes Peppared, Mölndal 2005-01-16
Svartmes Björkekärr, Gbg 2005-01-03
Blåmes Björkekärr, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Björkekärr, Gbg 2005-01-01
Nötväcka Björkekärr, Gbg 2005-01-03
Trädkrypare Peppared, Mölndal 2005-01-16
Törnskata Brudarebacken, Gbg 2005-08-20
Varfågel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-01-04
Nötskrika Delsjöområdet, Gbg 2005-03-06
Skata Björkekärr, Gbg 2005-01-01
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Kaja 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-02
Råka Hönö kyrka, Hönö 2005-01-20
Kråka 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-02
Korp Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-01-04
Stare Amhult, Torslanda 2005-03-13
Gråsparv Sävedalen, Partille 2005-01-05
Pilfink Härlanda,Gbg 2005-01-11
Bofink Öxnäs, Säve 2005-03-19
Bergfink 10 ex Björkekärr, Gbg 2005-01-02
Grönfink Björkekärr, Gbg 2005-01-05
Steglits Välen, Gbg 2005-10-09
Grönsiska Björkekärr, Gbg 2005-01-01
Hämpling Ersdalen, Hönö 2005-04-24
Vinterhämpling Rörö 2005-04-25
Gråsiska Torslandaviken 2005-01-03
Mindre korsnäbb Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rosenfink Orrekulla, Hisingen 2005-05-29
Domherre Björkekärr, Gbg 2005-01-04
Stenknäck Björkekärr, Gbg 2005-01-19
Snösparv Öxnäs, Säve 2005-03-19
Gulsparv Öxnäs, Säve 2005-03-19
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Sävsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-21Saknade arter på listan
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vitnäbbad islom 7/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Skärfläcka 15/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Sparvuggla 16/55
Jorduggla 16/55
Kungsfiskare 15/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Rödstjärt 31/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Entita 36/55
Rosenstare 8/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Lappsparv 16/55