LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Conny Palm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hönö Klåva 2005-01-05
Sångsvan 5 ex Torslandaviken 2005-01-15
Spetsbergsgås 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Grågås 5 ex Uppegården, Säve 2005-03-19
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-15
Vitkindad gås 6 ex Stora Amundö 2005-04-23
Prutgås 11 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Gravand 10 ex Torslandaviken 2005-04-03
Bläsand 8 ex Torslandaviken 2005-04-03
Snatterand 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kricka 5 ex Välen, Gbg 2005-03-24
Gräsand Hönö Hästen 2005-01-05
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-23
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-23
Skedand 3 ex Torslandaviken 2005-05-01
Brunand 30 ex Torslandaviken 2005-01-15
Vigg Torslandaviken 2005-01-15
Bergand 2 ex Torslandaviken 2005-01-15
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Alfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Sjöorre 2 ex Tjolme sund, Öckerö 2005-01-05
Svärta 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Knipa Hönö Klåva 2005-01-05
Salskrake 1 ex Älvlea, Säve, Hisingen 2005-01-15
Småskrake Fotö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-05
Storskrake 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2005-01-05
Orre 2 ex Stora Härsjön, Härryda 2005-03-20
Tjäder 2 ex Fäsjön, Härryda 2005-07-02
Vaktel 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Fasan 1 ex Säveåns dalgång, Utby 2005-02-13
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Smådopping 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-01-16
Skäggdopping 3 ex Askims fjord 2005-02-19
Gråhakedopping 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-15
Stormfågel 7 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Grålira 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula 30 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Toppskarv 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Rördrom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-06-11
Ägretthäger 1 ex Välen, Gbg 2005-08-01
Gråhäger 1 ex Röds sund, Hönö 2005-01-05
Bivråk 3 ex Björsared, Bergum 2005-05-22
Havsörn 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brun kärrhök 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Blå kärrhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Duvhök 1 ex Stora Härsjön, Härryda 2005-03-20
Sparvhök 1 ex Lappesand, Hönö 2005-01-05
Ormvråk 1 ex Helgered, Hisingen 2005-01-15
Fjällvråk 1 ex Torrekulla, Kållered 2005-03-05
Fiskgjuse 3 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Tornfalk 1 ex Kalshed, Säve, Hisingen 2005-01-15
Stenfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Pilgrimsfalk 1 ex Billdals skärgård 2005-02-19
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2005-01-30
Småfläckig sumphöna 2 ex Öxnäs, Säve 2005-07-23
Kornknarr 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-05
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Sothöna 1 ex Torslandaviken 2005-01-15
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Strandskata 2 ex Bolleskären, Hönö 2005-01-05
Mindre strandpipare 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-24
Större strandpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Ljungpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-17
Tofsvipa 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-03-19
Kustsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Sandlöpare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Mosnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-17
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-17
Skärsnäppa 8 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Kärrsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brushane 4 ex Öxnäs, Säve 2005-07-05
Enkelbeckasin 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-24
Morkulla 1 ex Hills Golfbana 2005-04-30
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-20
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Småspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-07
Storspov 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svartsnäppa 23 ex Torslandaviken 2005-06-14
Rödbena 4 ex Stora Amundö 2005-04-23
Gluttsnäppa 1 ex Stora Amundö 2005-04-23
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-03
Grönbena 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-07-21
Drillsnäppa 2 ex Hills Golfbana 2005-04-30
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-15
Dvärgmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Skrattmås 1 ex Lappesand, Hönö 2005-01-05
Fiskmås 1 ex Hamnkanalen, Drottningtorget,Gbg 2005-02-18
Silltrut 1 ex Torslandaviken 2005-04-03
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Havstrut Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tretåig mås 100 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Kentsk tärna 2 ex Dannekroken, Hönö 2005-04-30
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svarttärna 3 ex Torslandaviken 2005-06-14
Sillgrissla 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Lunnefågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva Klippan, Göteborg 2005-01-15
Skogsduva 6 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Ringduva 4 ex Kanndalen, Öckerö 2005-01-05
Turkduva 2 ex Heden, Hönö 2005-01-05
Gök 1 ex Ryd, Björkö 2005-05-14
Berguv 1 ex Bergum, Göteborg 2005-03-20
Sparvuggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-13
Kattuggla 1 ex Kålltorp, Gbg 2005-02-20
Hornuggla 2 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-19
Nattskärra 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-12
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Kungsfiskare 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-11-19
Göktyta 1 ex Dannekroken, Hönö 2005-04-30
Gröngöling 1 ex Torslandaviken 2005-01-15
Spillkråka 1 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Större hackspett 1 ex Sjöbergen, Gbg 2005-02-19
Mindre hackspett 1 ex Högäset, Härryda 2005-03-20
Trädlärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Sånglärka 1 ex Bronsålderssundet, Hisingen, Gbg 2005-03-19
Backsvala Torslandaviken 2005-05-01
Ladusvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala Torslandaviken 2005-05-06
Trädpiplärka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Ängspiplärka 1 ex Lappesand, Hönö 2005-01-05
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Forsärla 1 ex Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-03-12
Sädesärla 5 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Sidensvans 8 ex Bustaden, Hönö 2005-01-05
Strömstare 3 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2005-02-20
Gärdsmyg 1 ex Saltasvik, Öckerö 2005-01-05
Järnsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Rödhake 1 ex Hjälvik, Öckerö 2005-01-05
Näktergal 2 ex Torslandaviken 2005-05-14
Svart rödstjärt 1 ex Eriksberg, Hisingen 2005-05-14
Rödstjärt 2 ex Nolö, Björkö 2005-05-01
Buskskvätta 1 ex Nolö, Björkö 2005-05-01
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Stenskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Koltrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Björktrast 1 ex Hjälvik, Öckerö 2005-01-05
Taltrast 1 ex Älsjön, Bergum 2005-03-25
Rödvingetrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Dubbeltrast 6 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Gräshoppsångare 3 ex Ragnhildsholmen 2005-05-12
Sävsångare 1 ex Bärby, Säve 2005-06-05
Kärrsångare 1 ex Alelyckan, Gbg 2005-06-05
Rörsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Härmsångare 1 ex Ryd, Björkö 2005-05-14
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Törnsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-06
Trädgårdssångare 1 ex Krokryd, Bergum 2005-05-22
Svarthätta 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Grönsångare 2 ex Ryd,Björkö 2005-05-01
Gransångare 1 ex Torslandaviken 2005-04-03
Lövsångare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-24
Kungsfågel 3 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Grå flugsnappare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-05
Svartvit flugsnappare 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-05-05
Skäggmes 8 ex Kippholmen, Björlanda 2005-11-20
Stjärtmes 1 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Entita 2 ex Hög, Rödbo, Hisingen 2005-01-15
Talltita 1 ex Äletjärn, Härryda 2005-07-10
Tofsmes 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-06
Svartmes 2 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Blåmes Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Talgoxe Hönö Röd 2005-01-05
Nötväcka 1 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Trädkrypare 1 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Törnskata 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-06-11
Varfågel 1 ex Göteborgs Galoppbana, Hisingen 2005-01-15
Nötskrika 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-20
Skata Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Nötkråka 1 ex Högäset, Härryda 2005-03-20
Kaja Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2005-01-15
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Korp 1 ex Torslandaviken 2005-01-15
Stare 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-03-19
Gråsparv Hönö Hästen 2005-01-05
Pilfink Hönö Hästen 2005-01-05
Bofink 3 ex Gunnesby, Säve, Hisingen 2005-01-15
Bergfink 2 ex Säveåns dalgång, Utby 2005-02-20
Grönfink Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Steglits 2 ex Säveåns dalgång, Utby 2005-02-13
Grönsiska 10 ex Fjällhult, Bergum 2005-02-12
Hämpling Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Vinterhämpling 16 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Gråsiska 2 ex Torslandaviken 2005-01-15
Mindre korsnäbb 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-06
Rosenfink 1 ex Stora Oxhagen, Hisingen 2005-06-05
Domherre 4 ex Säveåns dalgång, Utby 2005-02-13
Stenknäck 1 ex Trädgårdsföreningen, Gbg 2005-03-08
Snösparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Gulsparv 1 ex Hög, Rödbo, Hisingen 2005-01-15
Ortolansparv 1 ex Smithska udden, Gbg 2005-08-20
Sävsparv 1 ex Askimsbadet 2005-03-24Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Rapphöna 11/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Mindre lira 6/55
Röd glada 13/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Skärfläcka 15/55
Småsnäppa 5/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Ringtrast 23/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Rosenstare 8/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Lappsparv 16/55