LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Magnus Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Gbg 2005-01-02
Mindre sångsvan 1 ad mot N Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-05
Sädgås 11 ex mot N Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Grågås 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-11
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-05
Vitkindad gås Stora Amundö 2005-04-23
Prutgås Stora Amundö 2005-05-05
Gravand Stora Amundö 2005-03-23
Bläsand Torslandaviken 2005-04-30
Snatterand 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-10
Kricka Välen, Gbg 2005-01-19
Gräsand Torslandaviken 2005-01-05
Stjärtand 1 par mot S Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Årta Torslandaviken 2005-05-06
Skedand Torslandaviken 2005-04-30
Brunand 3 hanar Säveåns mynning, Gbg 2005-03-02
Vigg Torslandaviken 2005-01-05
Bergand 1 ex Torslandaviken 2005-01-05
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-07
Knipa Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Salskrake Torslandaviken 2005-01-05
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Fasan 1 ex Långeberg, Göteborg 2005-03-06
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Storlom Stora Amundö 2005-01-22
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-22
Vitnäbbad islom Stora Amundö 2005-05-05
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2005-01-16
Skäggdopping Stora Amundö 2005-01-14
Gråhakedopping Stora Amundö 2005-05-05
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-14
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Grålira Kråkudden, Hönö 2005-11-06
Klykstjärtad stormsvala 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Toppskarv 1 2K mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-05
Bivråk Brudarebacken, Gbg 2005-08-07
Röd glada 1 ex mot S Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Havsörn Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-08
Duvhök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-11
Sparvhök Välen, Gbg 2005-01-16
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2005-01-01
Fjällvråk Fässberg, Mölndal 2005-12-24
Fiskgjuse Lilleby, Björlanda 2005-05-08
Tornfalk Fässberg, Mölndal 2005-01-01
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Lärkfalk 1 ad mot S Smithska udden, Gbg 2005-09-10
Pilgrimsfalk Solängen, Mölndal 2005-06-16
Vattenrall 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-13
Småfläckig sumphöna 2 ex sp Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-05-25
Rörhöna Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Sothöna Torslandaviken 2005-01-05
Trana 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 4 ex Balltorp, Mölndal 2005-04-24
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustpipare 4 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-07-20
Tofsvipa Fässberg, Mölndal 2005-03-19
Kustsnäppa 16 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-07-16
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-22
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brushane Öxnäs, Säve 2005-05-08
Enkelbeckasin 1 ex Stora Amundö 2005-03-23
Morkulla 1 ex sp Hålsjön, Mölndal 2005-04-13
Rödspov Torslandaviken 2005-05-20
Myrspov 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-07-16
Småspov Torslandaviken 2005-05-03
Storspov Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svartsnäppa 24 ex Torslandaviken 2005-06-14
Rödbena 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Gluttsnäppa 1 ex Stora Amundö 2005-04-23
Skogssnäppa 1 ex Balltorp, Mölndal 2005-04-24
Grönbena Torslandaviken 2005-05-06
Drillsnäppa 1 ex Balltorp, Mölndal 2005-04-24
Roskarl 2 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-07-20
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2005-08-18
Bredstjärtad labb 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2005-08-28
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-02
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Skrattmås Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Silltrut Torslandaviken 2005-04-10
Gråtrut Solängen, Mölndal 2005-01-01
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2005-11-05
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2005-08-20
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-16
Havstrut Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Kentsk tärna 1 ex mot SV Stora Amundö 2005-04-23
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2005-08-27
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-02
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Tamduva Solängen, Mölndal 2005-01-01
Skogsduva 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Ringduva Fässberg, Mölndal 2005-01-01
Turkduva Solängen, Mölndal 2005-03-22
Gök Brudarebacken, Gbg 2005-05-25
Berguv Hisingen, Gbg 2005-03-20
Kattuggla 1 ex Renströmska sjukhuset, Gbg 2005-03-22
Jorduggla 1 ex insträckande Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Pärluggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-27
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-06
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2005-10-29
Göktyta Rödbo, Hisingen 2005-05-08
Gröngöling Kvillehed, Nordre älv 2005-03-20
Spillkråka Stora Amundö 2005-01-14
Större hackspett Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-03
Mindre hackspett Brudarebacken, Gbg 2005-09-11
Trädlärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sånglärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Backsvala Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala Torslandaviken 2005-05-03
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Ängspiplärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gulärla Torslandaviken 2005-05-03
Forsärla Kråkudden, Hönö 2005-08-18
Sädesärla 1 ex mot N Solängen, Mölndal 2005-03-25
Sidensvans Hönö 2005-01-05
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-03-02
Gärdsmyg Balltorp, Mölndal 2005-01-04
Järnsparv 1 ex Solängen, Mölndal 2005-03-25
Rödhake Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-03
Näktergal Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-25
Blåhake Tistlarna 2005-05-14
Rödstjärt Tistlarna 2005-05-14
Buskskvätta Ragnhildsholmen 2005-05-08
Stenskvätta Stora Amundö 2005-05-05
Koltrast Solängen, Mölndal 2005-01-01
Björktrast Fässberg, Mölndal 2005-01-04
Taltrast 1 ex Stora Amundö 2005-03-23
Rödvingetrast Brottkärr, Askim 2005-03-24
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-08
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-08
Kärrsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-01
Rörsångare Torslandaviken 2005-05-06
Härmsångare Tistlarna 2005-05-14
Ärtsångare 1 ex sj Lindhagaskolan, Mölndal 2005-04-25
Törnsångare Stora Amundö 2005-05-05
Trädgårdssångare Torslandaviken 2005-05-06
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Grönsångare Balltorp, Mölndal 2005-05-01
Gransångare 2 ex sj Balltorp, Mölndal 2005-04-24
Lövsångare 2 ex sj Balltorp, Mölndal 2005-04-24
Kungsfågel Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-03
Grå flugsnappare Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-25
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Skäggmes Välen, Gbg 2005-01-19
Stjärtmes Balltorp, Mölndal 2005-05-01
Entita Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-03
Talltita 1 ex sj Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Tofsmes Stora Amundö 2005-01-10
Svartmes 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-02
Blåmes Solängen, Mölndal 2005-01-01
Talgoxe Solängen, Mölndal 2005-01-01
Nötväcka Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-03
Trädkrypare Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-03
Törnskata Brudarebacken, Gbg 2005-05-25
Varfågel 1 ex Björlanda, Hisingen 2005-03-20
Nötskrika 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-03-02
Skata Solängen, Mölndal 2005-01-01
Nötkråka 1 ex sp Lidmossarna, Landvetter 2005-03-28
Kaja Solängen, Mölndal 2005-01-02
Råka 21 ex mot S Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Kråka Fässberg, Mölndal 2005-01-01
Korp Stora Amundö 2005-01-14
Stare 1 ex Solängen, Mölndal 2005-02-07
Gråsparv Solängen, Mölndal 2005-01-01
Pilfink Solängen, Mölndal 2005-01-01
Bofink Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-03
Bergfink Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-03
Grönfink Solängen, Mölndal 2005-01-01
Steglits Solängen, Mölndal 2005-10-18
Grönsiska Göteborgs botaniska trädgård 2005-01-03
Hämpling 1 ex str Solängen, Mölndal 2005-03-25
Vinterhämpling 3 ex mot N Solängen, Mölndal 2005-04-17
Gråsiska Stora Amundö 2005-05-05
Mindre korsnäbb 1 ex Maderna, Partille 2005-03-28
Rosenfink Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-25
Domherre Balltorp, Mölndal 2005-01-04
Stenknäck 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Snösparv 2 ex Stora Amundö 2005-01-10
Gulsparv Sisjöns skjutfält, Mölndal 2005-01-22
Sävsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-21Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 18/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Småsnäppa 5/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Storlabb 15/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Nattskärra 26/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Svart rödstjärt 21/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Ringtrast 23/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Rosenstare 8/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Lappsparv 16/55
Ortolansparv 12/55