LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Roger Eskilsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Mindre sångsvan Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-22
Sädgås Gamlestaden, Gbg 2005-03-20
Spetsbergsgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Grågås Lagmansholmen, Säve 2005-02-07
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-22
Vitkindad gås Vinga 2005-03-28
Prutgås Kråkudden, Hönö 2005-04-25
Nilgås Öxnäs, Säve 2005-05-11
Gravand Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Bläsand Kråkudden, Hönö 2005-03-15
Snatterand Torslandaviken 2005-04-15
Kricka Välen, Gbg 2005-01-22
Gräsand Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-06
Skedand Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Brunand Torslandaviken 2005-01-20
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Bergand Torslandaviken 2005-01-20
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2005-01-08
Salskrake Torslandaviken 2005-01-20
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Orre Rambo mosse, Mölndal 2005-03-30
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2005-02-24
Rapphöna Öxnäs, Säve 2005-04-05
Vaktel Öxnäs, Säve 2005-06-08
Fasan Kviberg, Gbg 2005-01-21
Smålom Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Storlom Stora Amundö 2005-01-22
Svartnäbbad islom Stora Amundö 2005-01-22
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2005-04-08
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2005-01-27
Skäggdopping Stora Amundö 2005-01-22
Gråhakedopping Vinga 2005-03-28
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping Torslandaviken 2005-05-18
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Grålira Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2005-07-13
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Storskarv Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2005-06-12
Gråhäger Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Bivråk Brudarebacken, Gbg 2005-08-04
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Havsörn Landvetter, Härryda 2005-02-23
Brun kärrhök Torslandaviken 2005-04-08
Blå kärrhök Torslandaviken 2005-04-15
Duvhök Gamlestaden, Gbg 2005-01-15
Sparvhök Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-29
Ormvråk Torslandaviken 2005-01-22
Fjällvråk Åbro, Mölndal 2005-03-09
Kungsörn Rörö 2005-10-31
Fiskgjuse Brudarebacken, Gbg 2005-04-01
Tornfalk Kviberg, Gbg 2005-01-21
Aftonfalk Brudarebacken, Gbg 2005-08-20
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Lärkfalk Brudarebacken, Gbg 2005-08-21
Pilgrimsfalk Bräcke, Hisingen 2005-01-07
Vattenrall Torslandaviken 2005-04-29
Småfläckig sumphöna Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-05-23
Rörhöna Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Sothöna Torslandaviken 2005-01-22
Trana Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Skärfläcka Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare Torslandaviken 2005-04-29
Större strandpipare Vinga 2005-03-28
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2005-07-13
Tofsvipa Öxnäs, Säve 2005-03-15
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-15
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-07-25
Mosnäppa Torslandaviken 2005-05-18
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-07-25
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Brushane Torslandaviken 2005-05-01
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-03-17
Enkelbeckasin Brudarebacken, Gbg 2005-04-01
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen 2005-05-10
Morkulla Yttre Tistlarna 2005-01-29
Rödspov Torslandaviken 2005-05-02
Myrspov Kråkudden, Hönö 2005-04-08
Småspov Torslandaviken 2005-05-02
Storspov Vinga 2005-03-28
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-14
Rödbena Öxnäs, Säve 2005-04-05
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-04-25
Skogssnäppa Kråkudden, Hönö 2005-04-15
Grönbena Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa Hålsjön, Mölndal 2005-04-30
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-07-13
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2005-08-18
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-10-26
Bredstjärtad labb Rörö 2005-09-21
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-04-08
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Storlabb Kråkudden, Hönö 2005-01-12
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-02
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Fiskmås Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Silltrut Gullbergsvass, Gbg 2005-03-24
Gråtrut Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2005-11-05
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Fisktärna Björlanda kile 2005-04-17
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-25
Svarttärna Torslandaviken 2005-06-14
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Tamduva Gamlestaden , Gbg 2005-01-02
Skogsduva Öxnäs, Säve 2005-03-15
Ringduva Gamlestaden , Gbg 2005-01-02
Turkduva Hönö Röd 2005-01-22
Gök Torslandaviken 2005-05-16
Berguv Hisingen, Gbg 2005-05-01
Sparvuggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-06
Kattuggla Vättlefjäll, Bergum 2005-02-02
Hornuggla Säve flygplats, Hisingen 2005-06-09
Jorduggla Vinga 2005-03-28
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-09
Nattskärra Brudarebacken, Gbg 2005-05-24
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-02
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2005-10-22
Göktyta Rödbo, Hisingen 2005-05-07
Gröngöling Lagmansholmen, Säve 2005-02-07
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-20
Större hackspett Gamlestaden , Gbg 2005-01-02
Mindre hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-20
Trädlärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sånglärka Lyse, Torslanda 2005-02-12
Backsvala Hålsjön, Mölndal 2005-04-30
Ladusvala Hålsjön, Mölndal 2005-04-30
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Hålsjön, Mölndal 2005-04-30
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-25
Ängspiplärka Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2005-09-11
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Vattenpiplärka Hästen, Hönö 2005-02-02
Gulärla Torslandaviken 2005-05-02
Forsärla Fässberg, Mölndal 2005-01-31
Sädesärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-30
Sidensvans Brudarebacken, Gbg 2005-01-22
Strömstare Säveåns dalgång, Jonsered 2005-03-14
Gärdsmyg Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Järnsparv Amhult, Torslanda 2005-01-22
Rödhake Gamlestaden , Gbg 2005-01-24
Näktergal Torslandaviken 2005-05-13
Blåhake Torslandaviken 2005-05-11
Svart rödstjärt Brudarebacken, Gbg 2005-03-30
Rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2005-04-18
Buskskvätta Kviberg, Gbg 2005-05-01
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta Öxnäs, Säve 2005-04-05
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-06
Koltrast Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Björktrast Gamlestaden , Gbg 2005-01-02
Taltrast Gamlestaden, Gbg 2005-03-25
Rödvingetrast Rambo mosse, Mölndal 2005-03-30
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-10
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-10
Kärrsångare Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-23
Rörsångare Torslandaviken 2005-05-13
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2005-05-18
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2005-04-25
Törnsångare Torslandaviken 2005-05-04
Trädgårdssångare Gamlestaden, Gbg 2005-05-17
Svarthätta Gamlestaden, Gbg 2005-04-24
Grönsångare Gamlestaden, Gbg 2005-05-01
Gransångare Torslandaviken 2005-04-08
Lövsångare Gamlestaden, Gbg 2005-04-24
Kungsfågel Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Grå flugsnappare Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-10
Svartvit flugsnappare Gamlestaden, Gbg 2005-05-01
Skäggmes Torslandaviken 2005-01-20
Stjärtmes Brudarebacken, Gbg 2005-01-24
Entita Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Talltita Brudarebacken, Gbg 2005-01-19
Tofsmes Gamlestaden, Gbg 2005-01-15
Svartmes Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Blåmes Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Talgoxe Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Nötväcka Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Trädkrypare Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Törnskata Brudarebacken, Gbg 2005-05-27
Varfågel Brudarebacken, Gbg 2005-01-19
Nötskrika Brudarebacken, Gbg 2005-01-19
Skata Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2005-08-15
Kaja Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Kråka Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Korp Gamlestaden, Gbbg 2005-01-02
Stare Fässberg, Mölndal 2005-01-22
Rosenstare Torslandaviken 2005-09-23
Gråsparv Gamlestaden, Gbg 2005-01-24
Pilfink Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Bofink Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Bergfink Stora Issjön, Landvetter 2005-02-28
Grönfink Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Steglits Arendalsudden, Hisingen 2005-01-22
Grönsiska Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Hämpling Brudarebacken, Gbg 2005-03-30
Vinterhämpling Öxnäs, Säve 2005-03-18
Gråsiska Amhult, Torslanda 2005-01-22
Snösiska Amhult, Torslanda 2005-02-12
Mindre korsnäbb Gamlestaden, Gbg 2005-02-06
Rosenfink Orrekulla skans, Hisingen 2005-05-24
Domherre Gamlestaden, Gbg 2005-01-02
Stenknäck Kviberg, Gbg 2005-01-21
Lappsparv Öxnäs, Säve 2005-03-15
Snösparv Öxnäs, Säve 2005-03-18
Gulsparv Amhult, Torslanda 2005-01-22
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg 2005-08-21
Sävsparv Öxnäs, Säve 2005-03-15Saknade arter på listan
Alförrädare 1/55
Ägretthäger 2/55
Ängshök 1/55
Jaktfalk 1/55
Småsnäppa 5/55
Myrsnäppa 6/55
Medelhavstrut 5/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Större korsnäbb 13/55