LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Johan Svedholm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Gbg 2005-01-04
Mindre sångsvan S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-11-17
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-05
Sädgås Masthugget, Göteborg 2005-12-16
Spetsbergsgås S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-10-11
Grågås Öxnäs, Säve 2005-02-12
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-05
Vitkindad gås Stora Amundö 2005-08-20
Prutgås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Gravand Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-04
Bläsand Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-12
Snatterand Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Kricka Välen, Gbg 2005-01-08
Gräsand Klippan, Gbg 2005-01-04
Stjärtand Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-12
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-15
Skedand Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Brunand Torslandaviken 2005-01-05
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2005-01-04
Bergand Torslandaviken 2005-01-05
Ejder Skarvikshamnen, Hisingen 2005-01-04
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Svärta Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Knipa Klippan, Gbg 2005-01-04
Salskrake Torslandaviken 2005-01-05
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskrake Klippan, Gbg 2005-01-04
Orre Torholmen, Björlanda 2005-05-05
Rapphöna Östergärde, Björlanda 2005-07-30
Vaktel Öxnäs, Säve 2005-06-10
Fasan Välen, Gbg 2005-01-22
Smålom Stora Amundö 2005-01-08
Storlom Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-01-11
Svartnäbbad islom Askims fjord 2005-01-22
Smådopping Slätta damm, Hisingen 2005-05-01
Skäggdopping Askims fjord 2005-01-22
Gråhakedopping Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-12
Svarthakedopping Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-08-29
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv Klippan, Gbg 2005-01-04
Toppskarv Bolleskären, Hönö 2005-05-28
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-05
Bivråk Frölunda, Västra Frölunda 2005-07-21
Havsörn Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Brun kärrhök Majvik, Torslanda 2005-04-15
Blå kärrhök Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-04
Ängshök Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-08-29
Duvhök Torslandaviken 2005-01-05
Sparvhök Slottsskogen, Gbg 2005-01-21
Ormvråk Torslandaviken 2005-01-05
Fjällvråk Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-22
Fiskgjuse Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Tornfalk Torslandaviken 2005-01-05
Stenfalk Göteborgs galoppbana, Björlanda 2005-05-25
Lärkfalk S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-08-22
Pilgrimsfalk Lagmansholmen, Säve 2005-07-30
Vattenrall Välkommen, Björlanda 2005-04-16
Rörhöna Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Sothöna Hökälla, Hisingen 2005-01-22
Trana Vasen, Säve 2005-08-15
Strandskata Bolleskären, Hönö 2005-01-05
Mindre strandpipare Björlanda skjutfält 2005-05-03
Större strandpipare Stora Hästholmen, Björlanda 2005-04-16
Ljungpipare Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-16
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Tofsvipa Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-03-15
Kustsnäppa Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-08-17
Sandlöpare Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-08-17
Småsnäppa Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-08-17
Mosnäppa Öxnäs, Säve 2005-07-30
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2005-01-05
Kärrsnäppa Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-19
Brushane Stora Hästholmen, Björlanda 2005-05-19
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-02-07
Enkelbeckasin Stora Amundö 2005-01-08
Dubbelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-08
Morkulla Fridhems kyrkogård, Hisingen 2005-02-25
Rödspov Välen, Gbg 2005-09-26
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-08
Småspov Torslandaviken 2005-05-03
Storspov Stora Hästholmen, Björlanda 2005-04-04
Svartsnäppa Torholmen, Björlanda 2005-06-15
Rödbena Björlanda kile 2005-04-16
Gluttsnäppa Björlanda skjutfält 2005-05-03
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Grönbena Öxnäs, Säve 2005-07-30
Drillsnäppa Ingebäck, Säve, Hisingen 2005-04-27
Roskarl Stora Hästholmen, Björlanda 2005-05-19
Bredstjärtad labb Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-11-05
Kustlabb Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-04
Dvärgmås Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-01-11
Skrattmås Klippan, Gbg 2005-01-04
Fiskmås Klippan, Gbg 2005-01-04
Silltrut Frihamnen, Hisingen 2005-03-23
Gråtrut Masthugget, Göteborg 2005-01-02
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-04
Havstrut Skarvikshamnen, Hisingen 2005-01-04
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Kentsk tärna Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-12
Fisktärna Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-04
Silvertärna Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Alkekung Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-10-28
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tamduva Frölunda, Västra Frölunda 2005-01-02
Skogsduva S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-03-13
Ringduva Järnbrott, Västra Frölunda 2005-01-02
Turkduva Sjöbergen, Gbg 2005-01-04
Gök Torholmen, Björlanda 2005-05-19
Berguv Hisingen, Gbg 2005-12-11
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Kattuggla Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-02
Hornuggla Tuve k:a, Hisingen 2005-05-28
Pärluggla Lid, Rödbo, Hisingen 2005-11-20
Nattskärra Gunnesby, Säve, Hisingen 2005-05-28
Tornseglare Masthugget, Göteborg 2005-05-19
Gröngöling Lilleby småbåtshamn, Björlanda 2005-02-10
Spillkråka Lilleby, Björlanda 2005-02-10
Större hackspett Sjöbergen, Gbg 2005-01-04
Mindre hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Trädlärka Sillvik, Torslanda 2005-04-04
Sånglärka Amhult, Torslanda 2005-02-10
Backsvala Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala Trädgårdsföreningen, Gbg 2005-05-01
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Ingebäck, Säve, Hisingen 2005-04-27
Större piplärka Torslandaviken 2005-10-02
Trädpiplärka Masthugget, Göteborg 2005-04-27
Ängspiplärka Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Rödstrupig piplärka Krossholmen, Torslanda 2005-09-15
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gulärla Torslandaviken 2005-05-03
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2005-02-13
Sädesärla Torslanda, Hisingen 2005-04-04
Sidensvans Slottsskogen, Gbg 2005-01-09
Strömstare Säveåns dalgång, Kåhög 2005-11-21
Gärdsmyg Klippan, Gbg 2005-01-04
Järnsparv Ramberget, Hisingen 2005-03-23
Rödhake Masthugget, Göteborg 2005-01-03
Näktergal Annexegården, Björlanda 2005-05-19
Svart rödstjärt Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-04-12
Rödstjärt Slottsskogen, Gbg 2005-04-29
Buskskvätta Lagmansholmen, Säve 2005-05-25
Stenskvätta Lexby, Björlanda 2005-04-04
Ringtrast Lexby, Björlanda 2005-04-04
Koltrast Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Björktrast Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Taltrast Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-22
Rödvingetrast Ramberget, Hisingen 2005-03-23
Dubbeltrast Ramberget, Hisingen 2005-03-23
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-13
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-13
Kärrsångare Grimbo industriområde, Tuve 2005-05-25
Rörsångare Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-02
Härmsångare Solberg, Säve, Hisingen 2005-05-25
Ärtsångare Gunnestorps mosse, Tuve 2005-05-01
Törnsångare Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare Klare mosse, Hisingen 2005-05-06
Svarthätta Masthugget, Göteborg 2005-01-20
Taigasångare Majvik, Torslanda 2005-10-04
Grönsångare Gunnestorps mosse, Tuve 2005-05-01
Gransångare Slottsskogen, Gbg 2005-04-03
Lövsångare Ingebäck, Säve, Hisingen 2005-04-23
Kungsfågel Stora Amundö 2005-01-08
Grå flugsnappare S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-08-22
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Gbg 2005-04-29
Skäggmes Välen, Gbg 2005-01-22
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2005-02-13
Entita Färjenäs, Hisingen 2005-01-04
Talltita Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-21
Tofsmes Lilleby, Björlanda 2005-02-16
Svartmes Fridhems kyrkogård, Hisingen 2005-02-25
Blåmes Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Talgoxe Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Nötväcka Sjöbergen, Gbg 2005-01-04
Trädkrypare Slätta damm, Hisingen 2005-01-22
Törnskata Torslandaviken 2005-05-28
Varfågel Hökälla, Hisingen 2005-01-22
Nötskrika Slätta damm, Hisingen 2005-01-22
Skata Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Nötkråka S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-08-22
Kaja Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Råka Lilleby, Björlanda 2005-01-11
Kråka Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Korp Pilegården, Askim 2005-01-02
Stare S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-03-13
Rosenstare Sillvik, Hisingen 2005-08-29
Gråsparv Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Pilfink Masthugget, Göteborg 2005-01-01
Bofink Sjöbergen, Gbg 2005-01-04
Bergfink Lilleby, Björlanda 2005-02-16
Grönfink Klippan, Gbg 2005-01-04
Steglits Sillvik, Torslanda 2005-04-04
Grönsiska Slottsskogen, Gbg 2005-01-09
Hämpling Ramberget, Hisingen 2005-03-23
Vinterhämpling Arendalsudden, Hisingen 2005-01-05
Gråsiska Krokängsparken, Hisingen 2005-01-04
Snösiska Amhult, Torslanda 2005-02-12
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Större korsnäbb Lilleby fritidsby, Björlanda 2005-11-05
Rosenfink Ersdalsviken, Hönö 2005-05-28
Domherre Öxnäs, Säve 2005-01-22
Stenknäck Tuve, Hisingen 2005-02-07
Lappsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Snösparv Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-01-11
Gulsparv Lilleby småbåtshamn, Björlanda 2005-01-11
Ortolansparv S. A. Hedlunds park, Hisingen 2005-08-22
Sävsparv Välen, Gbg 2005-01-22Saknade arter på listan
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Vitnäbbad islom 7/55
Svarthalsad dopping 26/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Skärfläcka 15/55
Spovsnäppa 17/55
Myrsnäppa 6/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Jorduggla 16/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Höksångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55