LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Totte Weber

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stora Amundö 2005-01-02
Sångsvan Sandsjöbacka 2005-01-09
Kanadagås Stora Amundö 2005-03-30
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-30
Gravand 2 ex Stora Amundö 2005-03-30
Gräsand Skintebo, Askim 2005-01-02
Vigg Stora Amundö 2005-01-21
Ejder Stora Amundö 2005-01-21
Knipa Stora Amundö 2005-01-21
Småskrake Kanalen Feskekörka 2005-01-09
Storskrake Kanalen Feskekörka 2005-01-09
Fasan Skintebo, Askim 2005-01-02
Storskarv Skintebo, Askim 2005-01-02
Ormvråk Lillhagen, Säve, Hisingen 2005-01-18
Fiskgjuse 1 ex Skintebo, Askim 2005-03-31
Tornfalk Stora Amundö 2005-01-02
Trana Sandsjöbacka 2005-04-06
Strandskata Stora Amundö 2005-03-30
Tofsvipa Stora Amundö 2005-03-30
Storspov Skintebo, Askim 2005-04-16
Rödbena Skintebo, Askim 2005-04-02
Skrattmås Skintebo, Askim 2005-04-02
Gråtrut Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Kentsk tärna Stora Amundö 2005-04-12
Tamduva Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Ringduva Stora Amundö 2005-01-02
Gröngöling Skintebo, Askim 2005-04-02
Större hackspett Stora Amundö 2005-04-12
Mindre hackspett Stora Amundö 2005-01-21
Sånglärka Stora Amundö 2005-04-12
Sädesärla Stora Amundö 2005-04-12
Gärdsmyg Skintebo, Askim 2005-01-21
Rödhake Skintebo, Askim 2005-01-21
Koltrast Skintebo, Askim 2005-01-02
Björktrast Hisingen, Gbg 2005-01-16
Kungsfågel Nygårdsskolan, Skintebo 2005-01-21
Brandkronad kungsfågel Stora Amundö 2005-03-30
Blåmes Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Talgoxe Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Nötväcka Stora Amundö 2005-03-30
Skata Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Kaja Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Kråka Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Stare Stora Amundö 2005-03-30
Pilfink Arsenalsgatan, Feskekörka 2005-01-02
Bofink Skintebo, Askim 2005-03-30
Grönfink Skintebo, Askim 2005-01-02
Grönsiska Skintebo, Askim 2005-01-02
Domherre Stora Amundö 2005-04-12Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Grågås 38/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Bläsand 42/55
Snatterand 37/55
Kricka 44/55
Stjärtand 38/55
Årta 36/55
Skedand 37/55
Brunand 40/55
Bergand 33/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Salskrake 37/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Smålom 32/55
Storlom 36/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Smådopping 42/55
Skäggdopping 43/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Stormfågel 28/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Havssula 33/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Gråhäger 46/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Brun kärrhök 38/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Duvhök 34/55
Sparvhök 43/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Rörhöna 41/55
Sothöna 44/55
Skärfläcka 15/55
Mindre strandpipare 37/55
Större strandpipare 38/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Skärsnäppa 29/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Enkelbeckasin 44/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Svartsnäppa 27/55
Gluttsnäppa 41/55
Skogssnäppa 35/55
Grönbena 35/55
Drillsnäppa 39/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Svarthuvad mås 42/55
Dvärgmås 32/55
Fiskmås 46/55
Silltrut 44/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Vitvingad trut 36/55
Havstrut 45/55
Tretåig mås 30/55
Fisktärna 42/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Sillgrissla 33/55
Tordmule 28/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Skogsduva 34/55
Turkduva 34/55
Gök 36/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Tornseglare 44/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Spillkråka 37/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Backsvala 41/55
Ladusvala 42/55
Rostgumpsvala 30/55
Hussvala 43/55
Större piplärka 2/55
Trädpiplärka 40/55
Ängspiplärka 43/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Skärpiplärka 34/55
Vattenpiplärka 13/55
Gulärla 40/55
Forsärla 40/55
Sidensvans 42/55
Strömstare 29/55
Järnsparv 39/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Stenskvätta 41/55
Ringtrast 23/55
Taltrast 39/55
Rödvingetrast 38/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Kärrsångare 34/55
Rörsångare 42/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Törnsångare 40/55
Trädgårdssångare 33/55
Svarthätta 44/55
Taigasångare 3/55
Grönsångare 37/55
Gransångare 41/55
Lövsångare 43/55
Grå flugsnappare 30/55
Svartvit flugsnappare 38/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Svartmes 35/55
Trädkrypare 41/55
Törnskata 30/55
Varfågel 32/55
Nötskrika 42/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Korp 46/55
Rosenstare 8/55
Gråsparv 45/55
Bergfink 36/55
Steglits 28/55
Hämpling 37/55
Vinterhämpling 30/55
Gråsiska 39/55
Snösiska 17/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Stenknäck 32/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Gulsparv 45/55
Ortolansparv 12/55
Sävsparv 44/55