LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Pär Lydmark

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Stora Amundö 2005-01-06
Sångsvan 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Grågås 5 ex Djurgårdsplatsen, Majorna 2005-03-21
Kanadagås Ca 10 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Vitkindad gås 5 ex Stora Amundö 2005-05-13
Prutgås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Gravand 14 ex Torslandaviken 2005-03-30
Bläsand 1 par Torslandaviken 2005-03-30
Snatterand 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-05
Kricka 3 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Gräsand Ca 200 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Stjärtand 1 par Torslandaviken 2005-04-17
Årta 1 hane Torslandaviken 2005-05-13
Skedand 1 hane Torslandaviken 2005-04-17
Brunand Ca 50 ex Torslandaviken 2005-01-22
Vigg Ca 50 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-01-22
Bergand 1 hona Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Ca 50 ex Stora Amundö 2005-01-06
Alfågel 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Sjöorre Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Svärta 2 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Knipa 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Salskrake Ca 20 ex Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Storskrake 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-06
Orre 1 ex Torholmen, Björlanda 2005-05-05
Fasan 3 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Storlom 3 ex Askims fjord 2005-01-22
Svartnäbbad islom 1 2K Askims fjord 2005-01-22
Smådopping 1 ex sp Torslandaviken 2005-04-17
Skäggdopping 1 ex Stora Amundö 2005-01-06
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-28
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-28
Storskarv Ca 10 ex Stora Amundö 2005-01-06
Toppskarv 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-28
Gråhäger 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-01-22
Bivråk 1 ex mot SO Medicinareberget, Gbg 2005-09-01
Havsörn 1 5K Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Brun kärrhök 1 hane Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Duvhök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-04-17
Sparvhök 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Ormvråk 1 ex Säve, Hisingen 2005-01-22
Fjällvråk 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-22
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2005-03-30
Tornfalk 1 ex Bärby, Säve 2005-01-22
Stenfalk 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Lärkfalk 1 ex Majvik, Torslanda 2005-10-02
Vattenrall 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-05
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-22
Sothöna 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-22
Trana 4 ex Öxnäs, Säve 2005-04-17
Strandskata 4 ex Bolleskären, Hönö 2005-01-22
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Större strandpipare 4 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Ljungpipare 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Kustpipare 6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Tofsvipa 5 ex Torslandaviken 2005-04-17
Kustsnäppa 11 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-08
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-07-14
Spovsnäppa 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Skärsnäppa Ca 20 ex Bolleskären, Hönö 2005-01-22
Kärrsnäppa 1 juv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Brushane 4 ex Torslandaviken 2005-07-14
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Dubbelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-08
Morkulla 3 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-05
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-10-01
Myrspov 4 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Småspov 7 ex Torslandaviken 2005-05-03
Storspov 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Svartsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-16
Rödbena 4 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Gluttsnäppa 3 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-03
Skogssnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Grönbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Drillsnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-05-03
Kustlabb 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2005-05-05
Svarthuvad mås 1 3K Klippan, Göteborg 2005-01-06
Dvärgmås 1 ad Torslandaviken 2005-05-03
Skrattmås 3 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-05
Fiskmås Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Silltrut 1 ex Klippan, Göteborg 2005-04-02
Gråtrut Ca 50 ex Majorna, Gbg 2005-01-01
Vitvingad trut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2005-01-13
Havstrut 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-05
Tretåig mås 4 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Kentsk tärna 4 juv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Fisktärna 4 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-03
Silvertärna 2 ex Björlanda kile 2005-05-05
Sillgrissla Ca 20 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tordmule 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-22
Tamduva 4 ex Majorna, Gbg 2005-01-01
Skogsduva 5 ex Torslandaviken 2005-10-22
Ringduva Ca 40 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-05
Turkduva 1 ex Majorna, Gbg 2005-03-29
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-28
Kattuggla 1 ex Skålvisered, Säve, Hisingen 2005-05-28
Hornuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-28
Nattskärra 1 ex Furuhöjd, Säve, Hisingen 2005-05-28
Tornseglare 3 ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-24
Gröngöling 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-05
Större hackspett 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-22
Mindre hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-14
Trädlärka 2 ex Torslandaviken 2005-03-30
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-04-17
Backsvala 50 ex Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala 300 ex Torslandaviken 2005-05-03
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 30 ex Torslandaviken 2005-05-03
Större piplärka 1 ex Torslandaviken 2005-10-02
Trädpiplärka 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-27
Ängspiplärka 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Skärpiplärka 3 ex Lappesand, Hönö 2005-01-22
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Forsärla 2 ex Ryaverket, Hisingen 2005-02-24
Sädesärla 1 ex Långedrag, Gbg 2005-04-02
Sidensvans 8 ex Lilleby, Björlanda 2005-01-22
Gärdsmyg 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Järnsparv 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Rödhake 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Rödstjärt 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-05
Buskskvätta 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-28
Stenskvätta 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-03
Koltrast 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-01
Björktrast 4 ex Högsbo, Gbg 2005-01-02
Taltrast 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-22
Rödvingetrast 10 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-21
Dubbeltrast 2 ex Majvik, Torslanda 2005-10-02
Gräshoppsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2005-05-28
Sävsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-28
Kärrsångare 1 ex Bolsten, Rödbo, Hisingen 2005-05-28
Rörsångare 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-03
Härmsångare 1 ex Pinan, Hönö 2005-05-28
Ärtsångare 1 ex Välkommen, Björlanda 2005-05-05
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare 3 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-12
Svarthätta 6 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Grönsångare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Gransångare 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-15
Lövsångare 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2005-04-17
Kungsfågel 1 ex Slätta damm, Hisingen 2005-01-22
Svartvit flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-28
Skäggmes 3 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Svartmes 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Blåmes Ca 10 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Talgoxe 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-01-03
Nötväcka 3 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Trädkrypare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Törnskata 1 hane Stora Amundö 2005-05-13
Varfågel 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-22
Nötskrika 2 ex Slätta damm, Hisingen 2005-01-22
Skata 1 ex Välen, Gbg 2005-01-02
Nötkråka 1 ex Amhult, Torslanda 2005-10-02
Kaja Ca 10 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-03
Råka 1 ex Lappesand, Hönö 2005-01-22
Kråka 3 ex Majorna, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-01-22
Stare 4 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-21
Gråsparv 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-05
Pilfink 1 ex Röd, Hönö 2005-01-22
Bofink 1 ex Smithska udden, Gbg 2005-01-22
Bergfink 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Grönfink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Steglits 4 ex Torslandaviken 2005-10-22
Grönsiska 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-04
Hämpling 2 ex Kvillehed, Nordre älv 2005-04-17
Gråsiska Ca 10 ex Smithska udden, Gbg 2005-01-22
Mindre korsnäbb 27 ex Majvik, Torslanda 2005-10-22
Rosenfink 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-28
Domherre 6 ex Medicinareberget, Gbg 2005-01-16
Stenknäck 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-04-28
Lappsparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-17
Gulsparv Ca 10 ex Säve, Hisingen 2005-01-22
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Myrsnäppa 6/55
Dvärgbeckasin 18/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Alkekung 24/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Spillkråka 37/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Strömstare 29/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Ringtrast 23/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Stjärtmes 29/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Rosenstare 8/55
Vinterhämpling 30/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Snösparv 25/55
Ortolansparv 12/55