LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Leif Andersson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 6 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Mindre sångsvan 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sångsvan 23 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2005-10-15
Spetsbergsgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Grågås 8 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kanadagås 6 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Vitkindad gås 3 ex Torslandaviken 2005-07-10
Gravand Torslandaviken 2005-04-02
Bläsand Torslandaviken 2005-04-02
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Kricka 1 par Välen, Gbg 2005-02-02
Gräsand Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2005-04-24
Årta 2 Hökälla 2005-04-13
Skedand Torslandaviken 2005-04-02
Brunand Torslandaviken 2005-01-22
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2005-01-21
Bergand Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Knipa 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Salskrake Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake Askimsviken 2005-02-02
Storskrake 2 ex Mölndalsån, Gbg 2005-01-12
Vaktel Uppegården, Säve 2005-06-08
Fasan 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-13
Smålom 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2005-11-06
Smådopping Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-20
Skäggdopping 4 ex Askimsviken 2005-03-05
Gråhakedopping Askims fjord 2005-02-02
Stormfågel 4 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Grålira Kråkudden, Hönö 2005-09-15
Havssula 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-22
Bivråk Hökälla, Hisingen 2005-05-28
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-20
Blå kärrhök Brudarebacken, Gbg 2005-09-30
Duvhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-19
Sparvhök Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Ormvråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Fjällvråk Brudarebacken, Gbg 2005-10-30
Fiskgjuse Brudarebacken, Gbg 2005-03-28
Tornfalk Säve flygplats, Hisingen 2005-01-22
Stenfalk Kråkudden 2005-08-29
Lärkfalk Gamlestaden, Gbg 2005-05-18
Pilgrimsfalk 1 ex Ryggåsholmen 2005-02-19
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-05-23
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Sothöna 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-14
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Mindre strandpipare Torslandaviken 2005-04-24
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Ljungpipare Brudarebacken, Gbg 2005-04-15
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Tofsvipa 26 ex Jonsered, Partille 2005-03-14
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Skärsnäppa Kråkudden 2005-05-19
Kärrsnäppa Torslandaviken 2005-07-10
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Brushane Torslandaviken 2005-05-21
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Dubbelbeckasin Brudarebacken, Gbg 2005-10-02
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2005-05-27
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Storspov Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-16
Rödbena Hökälla 2005-04-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grönbena Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Drillsnäppa Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Kustlabb Kråkudden 2005-05-19
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-14
Dvärgmås 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Skrattmås Drottningtorget, Gbg 2005-01-02
Fiskmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Silltrut Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Gråtrut Kortedala, Gbg 2005-01-01
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen, GBG 2005-01-14
Havstrut Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Fisktärna Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Tamduva Kortedala, Gbg 2005-01-04
Skogsduva Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Ringduva Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Gök Hålsjön, Mölndal 2005-05-27
Kattuggla Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Hornuggla Västergården 2005-06-15
Nattskärra Brudarebacken, Gbg 2005-06-23
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2005-10-29
Göktyta Backeredsvägen, Hisingen 2005-05-23
Gröngöling Kviberg, Gbg 2005-01-23
Spillkråka Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-24
Större hackspett 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Mindre hackspett Lärjeåns dalgång 2005-04-04
Trädlärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-11
Backsvala Torslandaviken 2005-04-24
Ladusvala Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-03
Hussvala 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-19
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Gbg 2005-09-10
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Gulärla Torslandaviken 2005-06-15
Forsärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Sädesärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-28
Sidensvans Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Strömstare 1 ex Säveån, Jonsered 2005-02-01
Gärdsmyg Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Järnsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rödhake Torslandaviken 2005-01-22
Näktergal Ragnhildsholmen 2005-05-18
Blåhake Ersdalen, Hönö 2005-05-29
Svart rödstjärt Eriksberg 2005-06-12
Rödstjärt 1 ex Kortedala, Gbg 2005-05-02
Buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-24
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-15
Koltrast Kortedala, Gbg 2005-01-01
Björktrast Gamlestaden, Gbg 2005-01-21
Taltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Rödvingetrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-21
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Kärrsångare Torslandaviken 2005-05-28
Rörsångare Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-03
Härmsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-29
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2005-04-29
Törnsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Trädgårdssångare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Grönsångare Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-04-30
Gransångare Hökälla, Hisingen 2005-04-02
Lövsångare Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Kungsfågel 5 ex Kortedala, Gbg 2005-01-09
Grå flugsnappare Hökälla, Hisingen 2005-06-16
Svartvit flugsnappare Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-03
Stjärtmes Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-24
Entita Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Talltita Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Tofsmes Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Svartmes Botaniska Trädgården 2005-02-03
Blåmes Kortedala, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Kortedala, Gbg 2005-01-01
Nötväcka Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Trädkrypare Lärjeåns dalgång 2005-04-04
Törnskata Huke 2005-06-19
Varfågel 1 ex Stora Hästholmen, Björlanda 2005-01-22
Nötskrika Kortedala, Gbg 2005-01-21
Skata Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2005-09-01
Kaja Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kråka Kortedala, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Stare Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gråsparv Botaniska trädgården, Gbg 2005-01-28
Pilfink Kortedala, Gbg 2005-01-05
Bofink Kortedala, Gbg 2005-03-20
Bergfink 2 ex Smithska udden, Gbg 2005-02-19
Grönfink Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Steglits Brudarebacken, Gbg 2005-04-25
Grönsiska Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Hämpling Brudarebacken 2005-03-30
Vinterhämpling Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska Kviberg, Gbg 2005-01-21
Mindre korsnäbb Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Större korsnäbb Smithska udden, Gbg 2005-10-11
Rosenfink Oxhagen, Rödbo 2005-06-07
Domherre Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Stenknäck Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Lappsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-14
Snösparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gulsparv 5 ex Jonsered, Partille 2005-02-01
Sävsparv Torslandaviken 2005-01-22Saknade arter på listan
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vitnäbbad islom 7/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Havsörn 24/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Skärfläcka 15/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Dvärgbeckasin 18/55
Rödspov 27/55
Småspov 28/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Fjällabb 14/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Turkduva 34/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Berglärka 2/55
Rostgumpsvala 30/55
Större piplärka 2/55
Vattenpiplärka 13/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Skäggmes 28/55
Rosenstare 8/55
Snösiska 17/55
Ortolansparv 12/55